20 Aug 2010

Online backup, sinhronizacija i razmjena podataka

Objavio: ezudin.kurtovic

Postoji veći broj načina za pravljenje sigurnosne kopije važnih podataka sa računara (backup), a najčešći su snimanje na USB memoriju, vanjski hard disk ili CD, te slanje maila samom sebi putem servisa kao što su Gmail, Yahoo i Hotmail. Mnogi korisnici rade na više računara, pri čemu imaju potrebu za korištenjem ažurne verzije određenog fajla. Zgodan i jednostavan način da se sve to omogući je korištenjem nekog od online servisa za pohranu podataka na Internetu.

Postoji veći broj servisa koji omogućavaju čuvanje, sinhornizaciju (usklađivanje) podataka između više računara i razmjenu podataka između različitih osoba. Mnogi od njih su besplatni za određeni obim podataka (tipično 2GB), a za veći obim i napredne funkcije potrebno je plaćanje.

Ovom prilikom bih izdvojio i preporučio Dropbox koga odlikuje jednostavnost upotrebe i mogućnost instalacije na operativne sisteme Windows, Linux (čiji sam veliki zagovornik), Mac, pa čak i napredne mobilne uređaje, i to besplatno za 2GB podataka. Nakon instalacije, online folder ima isti status kao i ostali folderi na računaru, pri čemu se u pozadini vrši sinhronizacija podataka. Podacima je moguće pristupiti i direktno putem Web stranice.

 

 

 

 

Blog kategorije: 
Newsletter: