17 Sep 2010

Online konverzija iz jednog formata u drugi

Objavio: ezudin.kurtovic

Ponekad se desi da dobijemo fajl koji je snimljen u formatu koji naš računar ne može pročitati. Npr. dobijemo fajl u formatu za kompresiju .rar, a imamo program koji čita format .zip. Jedna opcija je da pronađemo odgovarajući program (u ovom slučaju preporuka je 7-zip), instaliramo ga i otvorimo sporni fajl. Međutim, postoji i druga opcija, koja je zgodna kada se radi o jednokratnim pretvorbama iz jednog u drugi format, a dostupna je online na adresi zamzar.com. Upotreba je jednostavna i logična, a konvertovani fajl se dobije za nekoliko trenutaka na e-mail.

Blog kategorije: 
Newsletter: