3 Nov 2011

Znanost i religija

Objavio: ezudin.kurtovic

U ove predblagdanske dane svim tragaocima preporučujemo da pročitaju tekst našeg saradnika Ejuba Topića koji je nedavno objavljen na Web stranici http://www.znaci.com/tekstovi/znanost-i-religija-izazovi-21-stoljeca , kao i u IIN Preporod od 1.11.2011.g. (http://www.preporod.com/).

Odabranom temom, tokom i jasnoćom izlaganja, te stručnim - znanstvenim pristupom i stilom pisanja, tekst predstavlja intelektualno i duhovno osvježenje u ovoj jesenjoj bosanskoj (i svjetskoj) svakodnevnici. Autor u tekstu ne negira nauku i naučne metode već ih smješta na ispravno mjesto, te upućuje na neminovnost afirmacije religijske misli i potrebu međusobnog povezivanja nauke i religije, kako bi se odgovorilo na najvažnija čovjekova pitanja.

Suštinu i sažetak teksta možemo sagledati kroz Zaključak, koji ovdje u cjelosti prenosimo:
“Vjerujem da smo uspjeli pokazati da znanost i znanje koje nam ona nudi nisu neprikosnoveni i
ne mogu biti prihvaćeni bez vjerovanja znanstvenicima, bez povjerenja u znanstvene metode i
mjerne instrumente. Pored toga moramo biti svjesni ograničenosti naših čula i intelektualne
prizme svijesti i razuma kroz koju spoznajemo znanstvena dostignuća. U 21. stoljeću kad
znanost prodire sve dalje i dublje u strukturu materije i energije, u nevidljivi svijet
imaginarnih fizikalnih entiteta ova ograničenja postaju sve izraženija. Pokazali smo i da
znanost često griješi i mijenja teorije, ali i da postoje pseudoznanosti i lažne znanosti kao i
razni falsifikati i podvale koje se čine u ime znanosti. Poseban problem za znanost predstavlja
duhovnost koja se ne može opisati niti objasniti znanstvenim teorijama, koja se ne može
izvagati niti izmjeriti a važnost duhovne dimenzije za naš pogled na svijet je možda i bitnija
od svih znanstvenih dostignuća. Ni jedna znanost ne govori nam kako trebamo voditi svoje
živote, šta je ljubav ili ljudska sreća? A da li postoje važnija pitanja od ovih sa svakog od nas?
Vjerujem, s druge strane, da smo shvatili da naša ljudska misija na ovom svijetu ne može biti
jasna bez Upute koja nam je dostavljena Kuranom i drugim Božijim knjigama, da naše
ljudsko dostojanstvo, naša duša i bit egzistencije ne mogu imati materijalističko objašnjenje.
U islamskoj civilizaciji vjera i znanost ne smiju biti međusobno suprotstavljene. Naprotiv, one
su u njoj neodvojive i jedna drugu pretpostavljaju i podržavaju. Vjera snabdijeva znanost i
znanje duhovnim i moralnim vrijednostima, oplemenjuje je i dariva višim smislom. Sa
stanovišta islama vjera je osnova smisla ljudskog života, a znanost je uvjet čovjekova
ovozemaljskog života. Teologija, također, promatra prirodu, svijet, i čovjeka u njemu, ali pod
vidom njihove ovisnosti o Bogu. Zato se različiti, ili čak ponekad suprotni, iskazi znanosti s
jedne, i religije s druge strane, ne moraju, nužno, međusobno isključivati.
Možemo, na kraju, uz sve fiozofske, terminološke ili druge ograde, ipak zaključiti kako je
znanje, neminovno, prisutno u pravoj vjeri, ali zasigurno i vjerovanje u pravoj znanosti.”

----

I na kraju, svim hodočasnicima - hadžijama želimo potpunu iskrenost i pročišćenje, primljen Hadž;
svima koji prinose žrtvu (kurban) da ona bude izraz predanosti i želje za približavanjem Bogu;
svim miriteljima, vjernima, predanicima jednom i jedinom Bogu želimo blagoslovljen predstojeći Bajram.

Esselamu alejkum - Mir s vama/Мир с вама!

Blog kategorije: 
Newsletter: