Kazivanje o Davudu i Sulejmanu, alejhimesselam (I dio)

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

 

Kazivanje o Davudu i Sulejmanu, alejhimesselam (I dio)

 

 

Samuel, alejhisselam

 

 

Još od onih davnih vremena kada su se, nakon izlaska iz Egipta i lutanja pustinjom u trajanju od četrdeset godina, pod vodstvom Jošue ibn Nuna, nasljednika Mūsāa i Haruna, alejhimesselam, naselili u Ken'anu, Svetoj zemlji koju je dragi Bog, Allah darovao Svome prijatelju Ibrahimu, alejhisselam, i svim njegovim valjanim potomcima, Israilćani (Benu Israil) su živjeli životom koji je, između ostalog, bio okarakterisan povremenim ratovima protiv mnogobožačkih naroda koji su živjeli u regionu (Amalićani, Filistejci, Moabćani i drugi). Israilćani, Allahov odabrani narod, kao jedini muslimani u regionu, bili su nosioci Allahove vjere i očuvanja njezine čistoće. Pošto je status odabranog naroda nosio i svoju odgovornost, to su bili u stalnoj obavezi džihada, borbe da Allahova Riječ bude gornja, da dobro, pravda i moral nadjačaju zlo, nepravdu i nemoral. Njihova ''ratna sreća'' direktno je bila ovisna o čistoći i iskrenosti njihove vjere, pa bi oni u ratovima sa mnogobožačkim narodima pobijeđivali uvijek onda kada je njihova vjera bila jaka i, obratno, uvijek su ih stizale kušnje poraza kada bi njihova vjera oslabila.

Tako je bilo stoljećima.

Za svo to vrijeme njihova vodilja bio je Tevrat, Allahova Knjiga, koja je objavljena Mūsāu, alejhisselam, na Sinajskoj gori. To je bila cjelovita Uputa koja ih je upućivala kako da budu u Allahovom zadovoljstvu i milosti u svim segmentima života. Gospodar svih svijetova im je, jednog za drugim, slao Svoje poslanike koji su im Knjigu ispravno tumačili i koji su ih predvodili kako u duhovnom tako i u svjetovnom životu. I to je bila još jedna njihova specifičnost jer su oni bili jedini narod u regionu koji vijekovima nije imao kralja.

Tevrat je bio prvobitno objavljen na kamenim pločama i još je Mūsā, alejhisselam, dao da se napravi drveni kovčeg optočen zlatom u kojem su se čuvale i nosile kamene ploče sa Tevratom.[1] Taj Kovčeg je, bez obzira na to što je kasnije Tevrat bio prepisan na papir, ostao jedna od najvećih Allahovih svetinja jer je bio obasut Njegovim bereketom i svetošću. Benu Israil su ga zvali Zavjetnim kovčegom i za njih je on predstavljao simbol stalnog Allahovog prisustva. Čuvali su ga u posebnom Šatoru, koji je za njih u stvari bio Sveti Allahov Hram. Emanet hizmeta tom Hramu su čuvali pripadnici posebno odabranog plemena Levita, koji su imali svoj poseban zakonik, strožiji nego li drugi Israilćani. Kada bi duže boravili na nekom području oni bi tu postavili Šator i hodočastili ga čineći ibadet dragom Allahu, prinoseći Mu žrtve paljenice i upućujući Mu dove. Moguće da im je Sveti šator predstavljao i kiblu, pravac kuda su okretali svoja lica prilikom svakodnevnih molitvi dragom Allahu, a On najbolje zna da li je uistinu bilo tako.[2] Kada bi išli dalje, onda bi ga sklopili i nosili sa sobom. Posebna čast, ali i odgovornost, je pripadala onim svećenicima Levitima koji su bili zaduženi da nose Zavjetni kovčeg.

Tako je bilo za vrijeme njihovog boravka u pustinji i za vrijeme osvajanja Ken'ana.

Nakon što su se konačno naselili u Ken'anu oni su prvobitno podigli Šator na Betelu u Jerusalemu i tu čuvali Zavjetni kovčeg. On je tu ostao neko vrijeme, odnosno sve dotle dok Jerusalem nisu osvojili neki njihovi neprijatelji (nije nam poznato koji), nakon čega su Sveti šator sa Zavjetnim kovčegom, pretpostavljamo, jedno vrijeme čuvali u Gilgalu da bi ga potom prenijeli u Šilo.[3]

S obzirom na centralno mjesto i najveći duhovni značaj koji je u tradiciji Benu Israila Sveti šator zajedno sa Zavjetnim kovčegom unutra pohranjenim imao, svećenici koji su hizmetili Svetište su imali privilegovan status među svim plemenima Israila. Naročito je cijenjena i, dakako, odgovorna bila funkcija vrhovnog svećenika.

Negdje na samom kraju povijesnog perioda koji je judeo-kršćanska tradicija nazvala Doba sudaca funkciju vrhovnog svećenika Israilćana obavljao je čovjek poznat po imenu Helije (Eli). U to doba Sveti šator je bio postavljen u mjestu Šilo i bilo je uobičajeno da ga tamo, u vrijeme određeno propisima Tevrata, hodočaste svi Israilćani. Helije je tako za vrijeme svoje dugogodišnje svećeničke službe imao prilike promatrati mnoge ljude kako vrše ibadete dragome Allahu u Njegovom svetištu i vidjeti najrazličitije stvari, ali mu je ponašanje jedne žene posebno zapalo za oko. Ona je u skrušenom molitvenom položaju ostala izuzetno dugo, mnogo duže nego što je Helije ikada prije vidio. Glas joj se uopće nije čuo, samo se moglo primijetiti micanje njezinih usana koje je, moguće, bilo praćeno i blagim gibanjem tijela. Sve se to Heliju učini sumnjivim i on pomisli da je žena pijana. Vrhovni svećenik osjeti u sebi ljutnju zbog ''drskog'' ponašanja ''pijane'' neznanke na tom svetom mjestu, pa je odluči opomenuti zbog toga. Međutim, kad joj se obrati, Helije vidje da to uopće nije pijanstvo već duboka molitva iz srca praćena velikom ljubavlju prema dragome Bogu. Plemenita vjernica se zvala Ana i došla je na to mjesto da bi se u osami pomolila dragom Allahu u uputila Mu dovu da joj podari sina. Ana je bila ojađenja svojom sterilnošću i molila je dragoga Allaha da joj podari sina, zavjetovavši se da će ga, čim ga odbije od dojenja, predati da bude čitavoga svog života na službi Svetom šatoru. Dragi Allah je ispunio dove ove čestite vjernice, pa su ona i njezin muž uskoro bili blagoslovljeni rođenjem sina. Srećna majka mu je dala ime Samuel.[4] Čim dijete bi odbijeno od dojenja, Ana ga, ispunjavajući svoj zavjet, odnese u Šator i povjeri ga Heliju na čuvanje i odgoj. S obzirom da je plemenita vjernica, samo zato da bi ispunila svoj zavjet, imala snage da u sebi zatomi majčinsku ljubav i svojega toliko iščekivanoga jedinca bez imalo dvoumljenja trajno odvoji od sebe davši ga na hizmet Svetom šatoru, dragi Allah je nagradi između mnogih drugih blagodati i time da je ona kasnije dobila još tri sina i dvije kćeri.

Tako je mladi Samuel, alejhisselam, od svoga rođenja bio pod posebnom pažnjom i zaštitom dragoga Allaha i od najranijega djetinjstva živio je u Svetištu pripremajući se da jednoga dana postane svećenik. Međutim, dragi je Allah Svom čestitom i plemenitom robu Samuelu, alejhisselam, odredio mnogo značajniju ulogu od svećeničke, ulogu Njegovoga vjerovjesnika. Prva je Objava Samuelu, alejhisselam, spuštena jedne noći dok je spavao u Svetištu. Iz sna ga je probudio glas koji ga je zvao po imenu. Pomislivši da ga to doziva njegov učitelj Helije, Samuel, alejhisselam, se odmah odazvao i požurio ka odaji velikoga svećenika. U prvi mah Helije nije prepoznao bīt Samuelovoga, alejhisselam, doživljaja i samo mu je rekao da ga on nije zvao i poslao ga nazad na spavanje. Međutim, kako se to ponovilo iste noći još dva puta, Helije je konačno shvatio o čemu je riječ i uputio je savjet Samuelu, alejhisselam, da se, ako ponovo čuje isti poziv, na njeg' odazove uz slavljenje i veličanje dragoga Boga i zahvalu Njemu, te pažljivo sasluša sve ono što mu bude rečeno. Samuel, alejhisselam, je poslušao savjet svog učitelja i kad je ponovo iste noći čuo poziv[5] odazvao mu se i primio svoju prvu Objavu, te ujedno čast, emanet i odgovornost statusa Allahovoga vjerovjesnika narodu Benu Israila.

 

 

Kralj Talut (Saul)

 

 

Samuel, alejhisselam, se svim srcem trudio da dostavlja Riječ dragoga Allaha Israilu, da im tumači Tevrat, predvodi ih, poučava, upućuje na pravi put i sudi im po Allahovom Zakonu, ali se i on, poput mnogih vjerovjesnika prije njega, mogao osvjedočiti u čudnu i prevrtljivu narav odabranoga naroda koji je generalno bio na pravom putu, ali je isto tako povremeno pokazivao veliki stepen neiskrenosti u svojoj vjeri i tada bi ih stizale kušnje od dragog Allaha, Svemilosnog, Samilosnog kojim ih je On opominjao da se opamete i spasu od vječne propasti.

Jedna od ovih kušnji Israilćanima bijaše posebno bolna, a to najbolje pokazuje koliko su tada bili pali u svojoj vjeri. Naime, Israilćani su imali običaj da povremeno, vjerovatno u značajnim bitkama protiv jakoga i dobro organizovanoga neprijatelja,[6] u džihad nose Zavjetni kovčeg. Prisustvo Svetoga kovčega im je osnaživalo srca, podizalo borbeni moral i pružalo razne druge vrste konkretne pomoći od dragoga Allaha kojom bi savlađivali sve svoje neprijatelje. Međutim, sâmo po sebi, prisustvo Zavjetnoga kovčega nikako im nije moglo osigurati Allahovu pomoć ako bi njihova vjera bila slaba i neiskrena.

Tako se jednom desilo da su ponijeli Kovčeg sa sobom u bitku, ali su doživjeli težak poraz od susjednog mnogobožačkog naroda[7] koji su čak i zaplijenili Zavjetni kovčeg. To bijaše veliki šok za čitav Benu Israil. Zbog slabe i neiskrene vjere doživjeli su težak poraz, bili protjerani iz svojih zemalja i odvojeni od svojih porodica, te su čak izgubili i najveću svetinju, Zavjetni kovčeg. U boli i nevjerici još su se više iskazale sve slabosti u njihovoj vjeri, pa uzrok takvoga stanja oni ne vidješe u samima sebi, u onome što bijaše u srcima njihovim, već ga površno tražiše u vlastitoj organiziranosti. Tako im se u svijesti učvrstilo uvjerenje da bi došli do veće snage ako bi imali jednoga vladara, kralja koji bi vladao nad svim plemenima Benu Israila, koji bi ih okupio, ujedinio i pod čijim vodstvom bi porazili sve svoje neprijatelje. Starješine svih plemena Israila obratiše se Allahovom vjerovjesniku Samuelu, alejhisselam, sa zahtjevom da im on postavi kralja. Samuel, alejhisselam, ih je pokušao upozoriti da je uzrok njihove slabosti i nesreće koja ih je pogodila u njihovoj neiskrenoj vjeri i njihovim grijesima pa im ustoličenje kralja neće riješiti probleme, ali su oni ostali uporni u svome zahtjevu.

 

Zar nisi čuo da su prvaci sinova Israilovih nakon Musâa svom vjerovjesniku rekli: "Postavi nam vladara da bismo se na Allahovu putu borili!" "Možda se vi nećete boriti, ako vam borba bude propisana?", reče on. "Zašto da se ne borimo na Allahovom putu", rekoše, "mi koji smo iz zemlje naše prognani i od sinova naših odvojeni?" A kada im borba bi propisana, oni, osim malo njih, zatajiše. A Allah dobro zna one koji su sami prema sebi nepravedni. (2:246)

 

Tada je Samuel, alejhisselam, uputio dovu dragome Allahu i bilo mu je objavljeno da će Israil zaista i dobiti kralja koji će nad njima vladati. Prenosi se da mu je objavljeno i to da će osobu koju je dragi Allah odabrao za kralja Israila prepoznati tako što će ona, kada dođe do Samuela, alejhisselam, biti visoka tačno onoliko koliko je dugačak njegov štap i da će tom prilikom zamirisati rog sa svetim maslinovim uljem koji je Samuel, alejhisselam, imao uz sebe. Samuel, alejhisselam, je ovu Objavu prenio starješinama svih plemena i oni su mu, jedan po jedan, dolazili da bi se vidjelo kod kojeg će se od njih upotpuniti ti znaci. Međutim to se ne desi ni kod jednoga od njih.

Kako se tu našao snažni i mudri mladić po imenu Talut (Saul) iz plemena Benjamin, a koji niti bijaše starješina plemena niti bijaše bogat - to nam nije pouzdano poznato, ali se desilo da je i on došao do Samuela, alejhisselam, i očekivani znaci se pojaviše baš kod njega. Osvjedočivši se u to, Samuel, alejhisselam, zvanično objavi da je Talut od dragoga Allaha izabran da bude kralj Benu Israila. Ali, tada opet dođe do izražaja iskvarena vjera starješina i uglednika Benu Israila koji nikako nisu mogli prihvatiti činjenicu da nijedan od njih nije izabran, već je izabran neki mladić bez ugleda i bogatstva. Zato oni krenuše da negoduju, pa im onda dragi Allah odasla nepobitan znak u vidu jasno vidljiva čuda.

Samuel, alejhisselam, im prenese Objavu kako će meleki donijeti Zavjetni kovčeg iz zatočeništva i na očigled sveg svijeta postaviti ga ispred Taluta što će im biti jasan znak da je on uistinu odabran za kralja Israila. Čim ih je Samuel, alejhisselam, obavijestio, to se i obistinilo. Svi prisutni su mogli vidjeti meleke kako im ponovo donose Zavjetni kovčeg i postavljaju ga ispred Taluta.

Osim toga, dragi Allah je u Kovčeg, mimo stvari koje su već u njemu bile,[8] pohranio još jednu dragocijenost.[9] Mi ne znamo pravu prirodu te Allahove dragocijenosti. Kur'an je imenuje kao ''Sekinetun-mir-Rabbikum'' što bi se dalo prevesti kao ''Allahovo smirenje za ljudska srca''. Postoje različita tumačenja šta je ''Sekina'', a jedno od njih je i tumačenje Alija ibn Ebi Taliba da je u pitanju posebna vrsta vjetra. Iako nam prava priroda ''Sekine'' ostaje nejasna i zagonetna, može se zasigurno reći da je njezino prisustvo u Zavjetnom kovčegu još više pojačalo njegovu svetost i bereket i da je smirivalo vjernička srca. Tako Zavjetni kovčeg, osim stalnoga svojstva simbola Allahovoga prisustva među odabranim narodom, u vjeri i duhovnoj tradiciji Benu Israila dobi i novu dimenziju.

 

"Allah vam je odredio Taluta za vladara", reče im vjerovjesnik njihov. "Odakle da nam još on bude vladar kada smo mi preči od njega da vladamo? Njemu ni veliko bogatstvo nije dato", rekoše oni. "Allah je njega da vlada vama izabrao", reče on, "i velikim znanjem i snagom tjelesnom ga obdario, a Allah daje vlast kome On hoće. Allah je neizmjerno dobar i On zna sve." "Znak njegove vlasti", reče im vjerovjesnik njihov, "biće Kovčeg koji će vam stići i koji će meleki nositi, u kome će biti smirenje za vas od Gospodara vašeg (Sekinetun-mir-Rabbikum) i ostatak onoga što su Musa i Harun ostavili. To vam je, zaista, dokaz, ako ste vjernici!" (2:247,248)

 

Ovako jasni i sasvim očigledni dokazi nisu omogućili Benu Israilu ništa drugo nego da prihvate Taluta za svoga prvog kralja. Tako su mu sve starješine plemena dale zavjet na vjernost i pokornost.

Nakon nekog vremena Israilu stiže kušnja koju su oni sami sebi donijeli (vidjeti ajet 2:246). Talut je organizirao džihad protiv mnogobožaca, vjerovatno onoga istog naroda koji ih je ranije porobio[10] i okupio brojnu vojsku koju povede u susret neprijatelju.

Vojska je bila sastavljena od pripadnika svih plemena Benu Israila, a za nas je ovom prilikom posebno interesantan jedan od mudžahida. Bijaše golobradi mladić, čistoga srca, jake i iskrene vjere i veoma hrabar i mudar. Još od njegove najranije mladosti pratila ga je posebna Allahova milost i zaštita. U stvari, bolje rečeno, može se reći da ga je dragi Allah u njegovu odrastanju na poseban način odgajao.

Zvao se Davud i bio je sin Išāa iz plemena Juda iz Betlehema.

 

 

Davud, alejhisselam, i Džalut (Golijat)

 

 

Talut je vojsku poveo kroz bezvodni kraj, pa su trpeći žeđ putovali neko vrijeme. On je bio upoznat da je u pitanju kušnja od dragoga Allaha, pa je na vrijeme upozorio svoje vojnike da, kada stignu do rijeke (vjerovatno je bila u pitanju rijeka Jordan, a dragi Allah najbolje zna), nipošto ne trebaju piti osim samo malo, tek koliko mogu šakom da zahvate. Međutim, kad su stigli do rijeke većina vojske nije ga poslušala, već su se obimno napili vode i pali su na Allahovoj kušnji čime su automatski izgubili snagu i volju za boj. Tako se desilo da je samo mali broj vojnika (naravno da je i Davud, alejhisselam, bio među njima) sa Talutom prešao rijeku i krenuo u susret neprijatelju, a većina ih je, kako nam predanja kažu, ostala na drugoj strani i povukla se nazad. Da li se na ove kolebljivce odnose riječi dragoga Allaha: ''A kada im borba bi propisana, oni, osim malo njih, zatajiše'' iz naprijed navedenoga ajeta (2:246) On, hvaljen i slavljen neka je, najbolje zna.

Iako su oni mudžahidi koji su nastavili pohod svi redom bili iskreni vjernici, čvrsti i nepokolebljivi, ipak im je pogled na njihovu sada malobrojnu vojsku unosio nemir u srca. Znali su da je mnogobožačka vojska izuzetno jaka i brojna i to ih je plašilo. Naročito su se plašili Džaluta, neprijateljskog junaka neuobičajeno velike snage. Bijaše visok, vjerovatno oko dva i po metra, moguće i više, i ogromne tjelesne građe, tako da je bio istinski div. Snaga mu je bila nadljudska pa mu se niko nije usuđivao izaći na megdan, a ako bi neko i smogao hrabrosti, bio bi brzo ubijen. Tako je Džaluta pratio strašan glas. Sve je to uticalo na rastući strah u srcima Talutovih vojnika. To primijetiše Davud, alejhisselam, i još neki mudžahidi jake i čvrste vjere, pa su svoje uznemirene drugove ohrabrivali podsjećajući ih koliko su puta znatno slabije vojske vjernika uz pomoć dragoga Allaha pobjeđivali mnogo jače neprijatelje.

 

I kad Talut vojsku izvede reče: "Allah će vas staviti na iskušenje kraj jedne rijeke; onaj ko se napije iz nje nije moj, a onaj ko se ne napije, jedino ako šakom zahvati, moj je." I oni se, osim malo njih, napiše iz nje. I kad je pređoše, on i oni koji su s njim vjerovali povikaše: "Mi danas ne možemo izići na kraj sa Džalutom i vojskom njegovom!" Ali oni koji su tvrdo vjerovali da će pred Allaha izići rekoše: "Koliko su puta malobrojne vojske, Allahovom voljom, nadjačale mnogobrojne vojske!" A Allah je na strani izdržljivih. (2:249)

 

Uskoro su se susreli sa neprijateljskom vojskom koja je svojom brojnošću i snagom zaista izgledala strašnom. Džalut istupi naprijed i stade između dvije vojske vičući iz sveg glasa razne pogrde Israilu i pozivajući njihove junake na megdan. No, taj je div bio do te mjere strašnoga izgleda da niko od njih nije mogao sakupiti dovoljno hrabrosti da istupi i suprostavi mu se.[11] Isfrustriran kralj Talut je čak i obećao ruku svoje kćeri Mikale onome od mudžahida koji izađe na megdan i ubije Džaluta, ali se i dalje niko nije usuđivao javiti.

Ta mučna situacija potrajala je sve dok Davud, alejhisselam, nošen snagom iskrene vjere i istinskog oslonca na dragoga Allaha (tevekkul), nije istupio naprijed ispred redova mudžahida Benu Israila i prihvatio Džalutov izazov.

Davud, alejhisselam, mada lijepo i skladno građen, ipak fizički bijaše mnogo slabiji od ogromnoga Džaluta, tako da su se Džalut i njegovi suborci grohotom smijali očekujući brzo i lahko smaknuće njihova neprijatelja, dok su borci Israila strijepili za svoga druga.

Ali, Davud, alejhisselam, nije imao ni malo straha. On bi osnažen svojom dubokom i iskrenom vjerom u dragoga Allaha i osjećao je kako je Gospodar svih svjetova uz njega. Čak se prenosi i to da je, ranije prilikom putovanja, čuo kako ga dozivaju tri kamena da ih pokupi i da ih kasnije upotrebi u borbi protiv Džaluta, kako je, prema tim predanjima, i učinio. Bilo kako bilo, Davud, alejhisselam, se odlučio da protiv Džaluta upotrijebi oružje sa kojim bijaše izuzetno vješt i precizan, praćku. Krenuo je smireno u susret gorostasu s Allahovim imenom u srcu i na usnama. I Džalut je, naoružan svojim ogromnim mačem, krenuo na njega. Tada je Davud, alejhisselam, uz tekbir, svojom praćkom snažno hitnuo kamen (prema predajama ona tri kamena su se tom prilikom stopila u jedan, a dragi Allah najbolje zna). Taj kamen bijaše bačen snagom mnogo jačom od ljudske, pa je, pogodivši ga u glavu, Džaluta prosto pokosio. To je bila prava mu'džiza (čudo) kojim je dragi Allah pomogao Svoga miljenika i odabranika. Džalut je vjerovatno odmah poginuo, no prenosi se kako je Davud, alejhisselam, ipak dotrčao do paloga gorostasa i vlastitim mu mačem odrubio glavu. Zahvala dragome Allahu se zaorila iz grudi mudžahida, a mnogobošci su sa bijesom u srcima krenuli u juriš. Benu Israil su upućivali dove Allahu da ih pomogne, učini izdržljivim i ojača im korake protiv Njegovih i njihovih neprijatelja. Dragi Allah je ispunio dove Svojih robova i tako su oni nanijeli težak i potpun poraz mnogobošcima.

 

I kad nastupiše prema Džalutu i vojsci njegovoj, oni zamoliše: "Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!" I oni ih, Allahovom voljom, poraziše, i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je On htio. A da Allah ne suzbija ljude jedne drugima, na Zemlji bi, doista, nered nastao, ali Allah je dobar svim svjetovima. (2:250,251) 

 

Kada se Talut trijumfalno vratio u zemlju Benu Israila dočekala ga je velika radost naroda. Zaista su imali razloga da se raduju jer su se osvetili mnogobošcima za sva ranija poniženja i od njih povratili ono što su im oni bili oduzeli, a dragi Allah im je, još ranije, vratio Zavjetni kovčeg. Naročita slava je pratila Davuda, alejhisselam, čija se pobjeda nad Džalutom nadaleko pročula, što je Israilu toliko značilo da su, kako se prenosi u Starom zavjetu, Džalutov mač preuzeli svećenici Leviti da ga čuvaju u svetome Šatoru. Kralj Talut je ispunio dato obećanje i vjenčao Davuda, alejhisselam, svojom kćeri Mikalom, pa je on, kao Talutov zet, dobio visok položaj na njegovom dvoru, a uz to bijaše i veoma omiljen među narodom kao izuzetno pobožan, mudar i čestit mladić.

Davud, alejhisselam, mudar kakav jeste, nije dozvolio da ga uspjeh ikoliko opije. Bez imalo dvoumljenja znao je da je njegova pobjeda nad Džalutom samo ono što mu je dragi Allah podario i da zahvala, slavljenje i veličanje samo dragome Allahu i pripadaju. On je, kako smo ranije i naveli, još od najranijega djetinjstva živio u Allahovoj blizini i znao je da ga On, hvaljen neka je, ne bez razloga, obasipa Svojom posebnom pažnjom, bereketom i milošću. Ono što je Davud, alejhisselam, vjerujemo, moguće čak i ne očekujući da će se doista ostvariti, u dubini svoga mubarek srca osjećao, zaista se i ispunilo, i to na najljepši način – dragi ga je Allah, Gospodar i Stvoritelj svih svjetova, najvjerovatnije nakon smrti Samuela, alejhisselam, odabrao za Svoga vjerovjesnika i poslanika Israilu, te mu započeo objavljivati Zebur.

 

... i Davud ubi Džaluta, i Allah mu dade i vlast i vjerovjesništvo, i nauči ga onome čemu je On htio ... (2:251)

 

Nama, istina, nije poznato kad je Davud, alejhisselam, dobio emanet vjerovjesništva i poslanstva od dragog Allaha, ali zbog toga što je u naprijed navedenim ajetima njegovo dobivanje vjerovjesništva spomenuto nakon njegove pobjede nad Džalutom, vjerujemo da se to desilo nakon bitke protiv Džalutove vojske i nakon Samuelove, alejhisselam, smrti, a dragi Allah najbolje zna. Ajeti nam dalje govore i to da je Davud, alejhisselam, od dragog Allaha pored emaneta vjerovjesništva dobio i emanet vlasti, pa je on, Allahovom voljom, trebao da naslijedi Taluta na dužnosti kralja Benu Israila.

Ali, ovaj prenos kraljevske vlasti bio je praćen značajnim kušnjama kako za Davuda, alejhisselam, tako još i više za Taluta.

Izvori kitabija (Stari zavjet i Isralijati[12]) nastoje nas uvjeriti da je Talut neko vrijeme nakon pobjede nad Džalutom i njegovom vojskom počeo da osjeća zavist i veliku mržnju prema Davudu, alejhisselam, i da ga je, u nastojanju da po ma koju cijenu očuva vlast, počeo progoniti, pa ga nekoliko puta čak i pokušao ubiti. S obzirom na to da smo se do sada više puta nepobitno uvjerili kako su se mnoge neistine uvukle u jevrejsko-kršćanske knjige i zbog toga što je bez imalo sumnje znano da je dragi Allah odabrao upravo Taluta za prvoga kralja Benu Israila (to čak ni kitabije ne poriču), izražavamo sumnju u istinitost ovakvoga kazivanja o Talutu, a dragi Allah najbolje zna. No, ipak smo se odlučili na ovom mjestu ga navesti, ali pretežno u verziji, bitno drugačijoj i za Taluta mnogo povoljnijoj, u kojoj ga bilježi Ibn Kesir.[13]

Dakle, prema Ibn Kesiru, Talut je doista počeo osjećati veliku zavist prema Davudu, alejhisselam, kada je vidio da ga narod više cijeni od njega. Kako je Davud, alejhisselam, pokazivao znakove sve većeg znanja i mudrosti i kako je, dakako ratujući na putu dragog Allaha pod Talutovom zastavom, sve više nizao briljantne pobjede, Talut je osjećao sve veći strah da će mu on preoteti vlast, pa je počeo planirati njegovo ubistvo.

Prenosi se tako da ga je jedne prilike poslao u nemoguću ratnu misiju – da sam[14] pobije čak stotinu neprijateljskih vojnika. Ali, Talutove se nade da će Davud, alejhisselam, poginuti u toj samoubilačkoj misiji potpuno izjaloviše, jer je dragi Allah pomogao Svoga miljenika i nadahnuo ga izuzetnim vojnim umijećem. Tako je Davud, alejhisselam, veoma vješto postavljao zasjede neprijateljima, nepredvidivo se kretao i munjevito ih napadao odakle se oni uopće nisu nadali, pa je u tim akcijama, kako se prenosi a dragi Allah zna najbolje, pobio dvije stotine neprijatelja, dva puta više nego što je Talut tražio.

Prenosi se i to da je par puta, u trenucima duševne rastrojenosti, Talut bacao na njega svoje koplje, ali ga je svaki put promašio.

Na kraju, Talut je odlučio da ''otvori karte'', pa je poslao svoje ljude u Davudovu, alejhisselam, kuću sa zadaćom da ga ubiju. Ali, to je, voljom Allahovom, saznala Mikala, njegova kći i Davudova, alejhisselam, žena, pa je na vrijeme upozorila svoga muža koji je uspio u zadnji čas izmaći ubicama. Tako je Davud, alejhisselam, morao napustiti svoj dom i neko vrijeme živjeti u ilegali, krijući se od kralja, njegove vojske i plaćenika. Utočište je za izvijestan period, kako nam to Stari zavjet kaže, našao kod svećenika Levita u Šatoru, koji mu, pošto u žurnome bijegu iz svoje kuće nije stigao ponijeti vlastito oružje, dadoše Džalutov mač. Talut ga je već bio proglasio odmetnikom i počeo ga javno progoniti. Ali, to nije moglo tek tako proći kod naroda, a pogotovo ne kod čestitih učenjaka Israila. Oni su uglavnom svi već znali kakav je položaj Davuda, alejhisselam, kod dragog Allaha i nisu pristajali za Talutom. Neki učenjaci su čak pokušavali da urazume Taluta i upozore ga da se ne suprostavlja volji dragoga Allaha, ali ih je on, potpuno zaslijepljen mržnjom, pobio i time u još teži grijeh upao. Počeo je da sve više gubi razum i kontrolu, pa se pretvorio u pravoga tiranina. Kitabije prenose čak i to da je pobio svećenike iz Šatora samo zato što su ranije ugostili Davuda, alejhisselam, a dragi Allah najbolje zna.

Broj nezadovoljnika među narodom je rastao, pa su se mnogi zbog nastale tiranije priključili Davudu, alejhisselam. Tako je on postao vođom skupine mudžahida spremnih za borbu protiv tiranije kralja Taluta. Više puta je Talut sa svojim vojskama plaćenika išao u pohod protiv njih, ali bi Davud, alejhisselam, svaki put uspijevao izbjeći sukob, a čak bi i poštedio život samome Talutu u situacijama kad bi uspijevao ušunjati se u njegov logor i zateći ga na spavanju. Davud, alejhisselam, je tako postupao zbog toga što je u svome mubarek srcu oduvijek cijenio Taluta kao vladara kojeg je dragi Allah odabrao i nastojao je izbjeći direktan ratni sukob što je više mogao. Po svemu sudeći, a dragi Allah najbolje zna, Davud, alejhisselam, je svojom vjerovjesničkom pronicljivošću osjećao kako Talut još uvijek nije bio prešao granicu sa koje više nema povratka i da za njega još uvijek nije bilo sve izgubljeno.

Tako se doista i zbilo. Onaj ostatak iskrene vjere u Talutovu srcu se, milošću dragog Allaha, pretvorio u snažan zov savjesti, tako da je on počeo uviđati svoju zabludu i svoje grijehe. Počeo se iskreno i duboko kajati. Plakao je i tugovao ne znajući šta da radi, kako da pronađe put spasa. Naročito ga je boljelo saznanje da je pobio neke čestite učenjake Israila i, ako su predanja kitabija vjerodostojna, neke svećenike Levite, pa je počeo često posjećivati njihove kaburove i kraj njih dugo plakati. Nakon nekoga vremena se desilo da je u tome mezaristanu čuo glas: ''O Talute, pobio si nas dok smo bili živi, a sada nas uznemiravaš kad smo mrtvi''. To ga je još više uplašilo pa je njegova tuga bila još jača. Tada, kad je možda počeo pomišljati da je sve izgubljeno, milošću dragoga Allaha Talutu je stiglo spasonosno nadahnuće da se raspita kod učenih ljudi o tome kako da se pokaje. Ali, ponovo se našao pred problemom jer su većina od njih već bili pobijeni, a do Davuda, alejhisselam, vjerovatno, nije mogao doći, pa nije znao kome da se obrati.

Opet mu je stigla Allahova pomoć kroz susret sa nekom čestitom i pobožnom ženom koja ga je odvela do kabura Jošue ibn Nuna. Kad je ova vjernica (najvjerovatnije je imala deredžu miljenika dragog Allaha - evlije) uputila dragom Allahu dovu, Jošua, alejhisselam, je, uz Njegovo dopuštenje i po volji Njegovoj, ustao iz svog kabura misleći da je nastupio Sudnji Dan. Kad mu je rečeno da je podignut zato što ga Talut želi upitati ima li spasa za njega, Jošua, alejhisselam, je odgovorio da ima, ali jedino pod uvjetom da odmah preda vlast Davudu, alejhisselam, i da se, pod njegovom zastavom, priključi džihadu i bori se iskreno i srčano sve dotle dok ne postane šehid. Čim je to rekao Jošua, alejhisselam, je ponovo pao mrtav i kabur njegov se zatvorio. Postoje i predanja u kojima se navodi da to nije bio Jošua ibn Nun, već Samuel, alejhisselam, kao i takva da nije bilo oživljavanja iz kabura, već da se sve zbilo u snu. Dragi Allah najbolje zna kako je bilo, a nama je ovdje bitna poruka koju je dobio Talut.

Talut je odmah, dragome Allahu zahvaljujući, i vjerovatno plačući od sreće kao malo dijete, objeručke prihvatio tu posljednju šansu spasa i u najkraćem mogućem roku uputio glasnika Davudu, alejhisselam. Čim su se sastali Talut mu je javno predao vlast i dao svoj bejat (zavjet). Davud, alejhisselam, je Taluta, najverovatnije znajući koliko je to za njega važno, bez dvoumljenja uključio u svoju vojsku.

Od tada se Talut borio u džihadu pod Davudovom, alejhisselam, zastavom sve dotle dok nije u jednoj bici protiv mnogobožaca postao šehid, zajedno sa svim svojim sinovima. Zaista se iz svega srca nadamo da mu je šehadet primljen i da će i on i njegovi sinovi na Sudnjem Danu biti u Allahovoj milosti sa ostalim šehidima.

 

 

Davud, alejhisselam, Allahov poslanik i kralj Israila

 

 

Tako je Davud, alejhisselam, postao kralj Israila. Prema judeo-kršćanskim izvorima on je tada imao 37 godina.[15] Ako je tako, to bi onda značilo da je proteklo nekih dvadeset godina od Davudove, alejhisselam, pobjede u megdanu protiv Džaluta do vremena kad je preuzeo emanet vlasti nad Allahovim odabranim narodom, dvadesetak godina koje je on proveo na Allahovom putu dijelom u službi kralja Taluta, a dijelom u gerilskome džihadu protiv njegovog zuluma i tiranije.[16]

Davud, alejhisselam, je emanet vlasti (a kako bi i moglo biti drugačije kod jednog od miljenika dragoga Allaha koji je čak posebno odlikovan[17] i među vjerovjesnicima) prihvatio krajnje ozbiljno i odgovorno. Stalno je na umu imao Riječi koje mu je dragi Allah objavio:

 

O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one što skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati. (38:26)

 

On se do krajnjih granica trudio da na teritoriji koja mu je bila data u odgovornost, kao i među narodom za koji bijaše odgovoran, Allahova Riječ u svemu gornja bude, da se Allahov Zakon potpuno poštuje i da se pravda uspostavi. Dragi Allah ga je poučio kako da vlada pravedno i uz to mu još jednu posebnu blagodat darovao. Naime, prenosi se da je neko vrijeme, za vladavine Davuda, alejhisselam, na prostoru Bejtul-makdisa, odnosno na Časnoj stijeni (Sahra) u Jerusalemu, bio postavljen zlatni lanac za presuđivanje. Taj lanac je bio uspravno postavljen i kraj mu se gubio u nebeskim visinama, tako da je izgledalo kao da je za nebo zakačen. Svrha tog lanca bila je da se preko njega sazna koja od dvije strane u sporu govori istinu. Kad bi se dvije osobe oko nečega sporile došle bi do lanca, svaka sa svojim tvrdnjama, pa bi lanac svojom rukom mogao dohvatiti samo onaj od njih koji govori istinu. Lažov nije mogao dohvatiti ovaj lanac i to je bio znak ko govori istinu, a ko neistinu. Ali, lanac nije mogao u potpunosti zamijeniti čovjeka[18] zato što je njegova priroda, vjerovatno, bila slična današnjim računarima, tako da je mogao samo bezličnom matematskom logikom sagledavati stvari (ili jeste istina ili nije istina), a bez mogućnosti semantičkoga razumijevanja. Ovo je i dovelo do toga da lanac bude povučen sa Zemlje. Naime, jednom su do lanca došli dvojica ljudi koji su se sporili oko nekog dragulja što ga je jedan od njih ranije povjerio na čuvanje drugome. Onaj drugi je iznevjerio ukazano mu povjerenje i dragulj zadržao, tvrdeći da ga je već vratio. Kada su tužitelj i tuženi došli do lanca, tužitelj ga je mogao dohvatiti zato što je govorio istinu da je tuženome dao dragulj kojeg mu on nije vratio. Međutim, šejtan je, Allahovim dopuštenjem, poučio tuženog kako da zaobiđe istinu, pa je on prethodno dragulj sakrio u svoj štap i kad je došao red na njega da pokuša dotaći lanac, on je prvo dao svoj štap, sa u njemu skrivenim draguljem, u ruke tužitelju ''da mu ga pričuva'' i onda je pristupivši lancu rekao da je dragulj vratio u ruke njegovom vlasniku. Pošto je u tim trenucima skriveni dragulj zaista bio u rukama njegovog vlasnika, to je bila istinita izjava, pa je i on mogao dotaći lanac. To je izazvalo veliku pometnju pa je lanac idućeg jutra bio trajno povučen sa Zemlje. No, istinsku štetu iz svega toga imao je samo ''mudrac'' kog će taj dragulj u džehenemsku vatru zasigurno odvesti (osim ako se nije kasnije iskreno pokajao, vratio dragulj i dragi Allah, Svemilosni mu taj i druge grijehe oprostio), jer gubitak lanca nikako nije mogao izbrisati Dāvūdovo, alejhisselam, znanje ni njegov osjećaj za istinu i pravdu što mu ga je njegov Gospodar dao, pa je pravda i dalje cvjetala u carstvu Allahovoga miljenika, Davuda, alejhisselam.

Dragi Allah mu je objavio Zebur, ali ne kao Knjigu koja stavlja van snage Tevrat, već ga samo nadopunjuje. Tako su i Davud, alejhisselam, i njegov sin Sulejman, alejhisselam, i svi kasniji Allahovi vjerovjesnici Benu Israila koji su živjeli do Mesiha Isāa, alejhisselam, slijedili Tevrat osvježen i nadograđen Zeburom.[19]

Jedna od Allahovih najvećih blagodati Njegovu plemenitom robu i miljeniku Davudu, alejhisselam, bila je ta što mu je darovao izuzetno lijep, umilan i melodičan glas. Kada bi Davud, alejhisselam, učio Zebur i dragog Allaha spominjao i hvalio (zikrullah i illahije) taj prizor je bio kao dio Dženneta na Zemlji, toliko predivan i fascinantan da insanu prosto nedostaje riječi kojima bi takvu ljepotu opisao, pa ju je stoga najbolje i opisati Allahovim Riječima iz časnoga Kur'ana (naravno u prevodu):

 

Mi smo Davudu Našu milost ukazali: "O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!" (34:10,11);

 

... i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao. Mi smo brda potčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što Sunce zađe i poslije pošto grane, a i ptice okupljene, svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. (38:17-19).

 

Eto, tolika je bila ljepota njegova hvaljenja i slavljenja Allaha i učenja Zebura da je dragi Allah učinio da su se ptice oko njega okupljale i učestvovale u toj nebeskoj melodiji. I nije ostalo samo na tome - dragi Allah je učinio da i planine prate Davuda, alejhisselam, u tom predivnom ibadetu. Pošto nam opet ponestaje riječi kojima bismo svu tu neizrecivu ljepotu izrekli, prenosimo još dva predanja koja bilježi Ibn Kesir:

 

... El-Ewzai kaže: ''Abdullah ibn Amir mi je pričao da je Dawudu bio dat tako lijep glas kakav nikome prije nije, da bi se ptice i životinje uz njeg skupljale i tako dugo slušale da su umirale od gladi i žeđi. Zbog ljepote njegova glasa znale su se i rijeke zaustavljati''!

Wehb ibn Munebbih kaže: ''Ko god bi Dawuda čuo kako uči, počeo bi poskakivati od zanosa kao da pleše. On bi Zebur učio tako lijepim glasom kakav uši nikad prije nisu čule, da su se i džinni i ljudi i ptice i životinje okupljale i slušale tako dugo, da bi neke od njih znale umrijeti od gladi''. ...[20]

 

Postoje predaje, ne samo u Starome zavjetu već i u islamskoj tradiciji, da je prilikom učenja ilahija (pjesama koje slave i veličaju dragoga Allaha) znao sebe pratiti svirajući na harfi. Dragi Allah najbolje zna.

Allahova blagodat prema Davudu, alejhisselam, nije ostala samo na ovome. Allah mu je darovao i to da je razumio jezik ptica i, moguće životinja (dragi Allah najbolje zna), i još mu učinio gvožđe mehkim tako da ga je mogao po želji lahko oblikovati, baš kao da mijesi tijesto, a kada bi završio ono bi opet bilo čvrsto.

 

Mi smo Davudu Našu milost ukazali: "O brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!"; i učinili da mu mekahno gvožđe bude. "Pravi široke pancire i čestito ih pleti!"; i činite dobro, jer Ja vidim šta radite vi. (34:10,11)

 

Iako je Davud, alejhisselam, kao kralj, imao potpuno na raspolaganju državnu kasu, isključivo je za vlastitu opskrbu i opskrbu svoje mnogobrojne porodice (prenosi se da je on imao stotinu žena, a dragi Allah najbolje zna) koristio novac koji je zarađivao radom vlastitih ruku praveći željezne ili čelične[21] pancire i prodajući ih svome narodu.

I u ovome je bila velika blagodat dragog Allaha Davudu, alejhisselam, i Benu Israilu, jer su njegovi panciri, kako se prenosi, bili pleteni od velikoga broja malih metalnih kopči, pa su bili mnogo lakši od uobičajenih metalnih pancira toga vremena koji su bili sačinjeni od velikih, teških i grubo obrađenih metalnih ploča (što je i sasvim logično, budući da je samo Davud, alejhisselam, bio u stanju oblikovati gvožđe na tako prefinjen način, sasvim nedostižan svim kovačima tog vremena koji svojim kalupima i tehnikama obrade usijanog metala nikako nisu mogli postići takav kvalitet i takvu prefinjenost obrade). Dakle, nositi Davudov, alejhisselam, pancir značilo je imati mnogo manje opterećenje težinom i ujedno imati veću pokretljivost čitavog tijela u borbi. Osim toga, u tim vremenima gvožđe i čelik su upotrebljavale samo rijetke zajednice,[22] pa imati oružje i oklope od željeza i pogotovo od čelika značilo je imati veliku vojnu nadmoć nad svim neprijateljima koji su pretežno imali oružje od bronze i oklope od kože ili bronze. A baš takvu prednost imali su borci Benu Israila nad svim svojim neprijateljima, jer njihovome kralju i Allahovome poslaniku, naravno, nije ni kraj pameti bilo da, neuzubillah, prodaje svoje proizvode bilo kome od mnogobožaca da ga koriste u borbi protiv boraca na putu dragoga Allaha.

Veličina, snaga i iskrenost vjere Davudove, alejhisselam, najbolje se vidi u činjenici da je, i pored toga što je Allahov poslanik, posjednik tako velikih mu'džiza i vladar, on jednostavan i skroman čovjek koji veliki dio svoga vremena provodi u ibadetu. Resulullah, Muhammed, alejhisselam, je, kako to bilježi Buhari, o Davudovome, alejhisselam, ibadetu rekao:

 

''Allahu je najdraži Davudov namaz. Najdraži post Mu je Davudov post. Imao je običaj da spava polovinu noći, trećinu noći bi provodio u ibadetu, a zadnju šestinu bi opet spavao. Jedan dan bi postio a drugi ne. Nikada, kada bi se sukobio sa neprijateljem, nije uzmicao''.

 

Jasno je da je ovakav Allahov rob i miljenik bio i veoma uspješan vladar, državnik i vojskovođa. On se svim silama trudio da uspostavi i očuva čvrsto jedinstvo svih plemena Israila, te da izgradi pravednu, efikasnu, organiziranu, snažnu i prosperitetnu državu.

Nije zanemarivao ni emanet džihada, pa se tako maksimalno trudio, zalagao i borio da Allahova Riječ bude gornja dokle god je objektivno mogao dosegnuti. U vrijeme kad je Davud, alejhisselam, preuzeo vlast nad Israilom, Jerusalem je bio pod vlašću nekog od neprijateljskih naroda[23] i jedna od prvih ratnih akcija koju je on kao vladar poduzeo bila je oslobađanje Svetog grada. Naravno, Allahovom pomoću u tome je i uspio,[24] pa je tako Jerusalem, nakon dugoga niza godina što protekoše od onih davnih vremena kad ga je osvojio Jošua ibn Nun, ponovo osvojen od strane muslimana Israila. U Jerusalemu Davud, alejhisselam, je uspostavio svoju prijestonicu.

Po oslobođenju Svetoga grada, Davud, alejhisselam, je nizom briljantnih pobjeda u džihadu protiv susjednih mnogobožačkih naroda znatno proširio i učvrstio granice države Israila. Dakako, poražene narode nikada nije tlačio niti im je bilo kakav zulum ili nepravdu činio – prema njima se ponašao i milosrdno i strogo, precizno onako kako je to savršeni Zakon dragoga Allaha regulirao.

Vrijeme mira je intenzivno koristio da što više izgradi i ojača državu i narodu pruži ljepši, bogatiji i sadržajniji život u onoj mjeri koliko je to voljom dragoga Allaha jednom smrtniku omogućeno učiniti. Tako Jerusalem sve više postajaše bogata, moćna i nadaleko poznata prijestonica, a to ujedno bi i početak perioda koji je u povijesti poznat kao Zlatno doba Israila, kako neki imenuju vrijeme vladavine Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, nad Israilom.

Davud, alejhisselam, je, dobro znajući ulogu i značaj Jerusalema kod dragoga Allaha, nedugo nakon oslobođenja toga svetoga grada, shvatio da je došlo vrijeme da se Zavjetni kovčeg tu prenese. On je dobro znao i to da je najsvetije mjesto u Jerusalemu brijeg na kojem je u svoje vrijeme Jakub, Israil, alejhisselam, usnio znameniti san kada je vidio stepenice između neba i zemlje kojima su se penjali i silazili meleki i kad je usnio dragoga Allaha. To mjesto je Jakub, alejhisselam, nazvao Betel (Allahova kuća) i tu je podigao (ili po nekim predanjima samo obnovio na istom mjestu gdje je nekada davno bio podignut) sveti Allahov Hram, mesdžid Bejtul-makdis, odnosno Mesdžidul-aksa kako ga časni Kur'an imenuje. Bejtul-makdis koji izgradi Jakub, alejhisselam, u vrijeme Davuda, alejhisselam, već bi srušen, ali pretpostavljamo da su tu bili njegovi temelji, a dragi Allah najbolje zna.

Želja Allahovoga miljenika bila je da potpuno obnovi Bejtul-makdis i potom u njega pohrani Zavjetni kovčeg. Prenosi se da je Davud, alejhisselam, stajao na Maslinskoj gori i odatle gledao na brdo Betel, vjerovatno razmišljajući o tome kako da obnovi Mesdžid, kad je iznenada ugledao jednu veliku stijenu kako lebdi u zraku malo iznad svetog brda a oko nje kruži veliki broj blistavih meleka. Meleki su položili stijenu na plato na vrhu brijega, blizu temelja Bejtul-makdisa. Ta stijena je nazvana Časna stijena (Sahra) i upravo sa nje će više od hiljadu i po godina kasnije na znamenito nebesko putovanje (Mi'radž) krenuti Allahov posljednji poslanik, Resulullah, Muhammed, alejhisselam.

Danas iznad mubarek stijene Sahra stoji zlatno kube (kupola) koje je dio građevine koja se baš zato zove Kubbetus-sahra, što na arapskom znači Kupola iznad Stijene.[25]

Čim su se ispunili svi potrebni uvjeti Davud, alejhisselam, je organizirao prenošenje Zavjetnog kovčega u Jerusalem. Okupio je veliku i svečanu povorku i otišao je do Šatora koji se tada, kako nam Stari zavjet kaže, nalazio u mjestu Kirjat Jearim. Tamo je preuzeo Zavjetni kovčeg i rasklopio Šator te je povorka krenula nazad prema Jerusalemu.

Bijaše to veličanstvena povorka. Na čelu je išao Davud, alejhisselam, i glasno svojim nebeskim glasom učio Zebur, ilahije i kaside. Za njim su išli svećenici Leviti koji su nosili Zavjetni kovčeg, a iza njih je išao ostatak povorke sa velikim brojem pobožnjaka Israila. Iznad povorke su letila jata ptica i pratila učenje Davuda, alejhisselam, a i okolne planine, pored kojih su prolazili, su u tome učestvovale. Kad su stigli do kapija Jerusalema Davud, alejhisselam, je svoju veliku ljubav prema Gospodaru svih svjetova iskazivao tako što je, slaveći, hvaleći i veličajući dragoga Allaha, plesao ulicama i sokacima svetog grada ispred Zavjetnoga kovčega[26] dok su ga nosili sve do brda Betel. Tu su, vjerovatno odmah pored temelja Bejtul-makdisa i Časne stijene, ponovo podigli Šator i u njega pohranili Zavjetni kovčeg.

Tad se Davud, alejhisselam, svim silama bacio na obnovu Bejtul-makdisa lično radeći zajedno sa svojim saradnicima, učenjacima i svim ostalim radnicima. Međutim, tek što je bio započeo sa raščišćavanjem ruševina za izgradnju temelja Mesdžida, dobio je, kako se prenosi, od dragoga Allaha Objavu kojom mu bijaše rečeno da je požurio i da nije njemu određeno da ponovo podigne Bejtul-makdis, već će mu dragi Allah podariti čestitoga sina koji će ga naslijediti i u vjerovjesništvu i u vlasti, i on će, po Allahovoj odredbi, dovršiti taj započeti mubarek posao.[27] Zato se Davud, alejhisselam, zadovoljio time da samo očisti i uredi sveto mjesto, ostavljajući tu stari Šator da stoji sve dok ne dođe vrijeme kada će, po odredbi dragoga Allaha, Bejtul-makdis biti ponovo podignut. Svome budućemu sinu, obećanome nasljedniku koji će, po volji dragoga Allaha, ponovo izgraditi Bejtul-makdis, Davud, alejhisselam, je u emanet ostavio čitavo blago što ga je bio prikupio za gradnju, a to je, kako nam predaje prenose, za to vrijeme bilo ogromno bogatstvo (100.000 vrećica zlata, 1.000.000 vrećica srebra i 300.000 zlatnika za boje).

Međutim, rođenje toga obećanoga sina bilo je vezano za jednu značajnu kušnju koju je, Allahovom odredbom, Davud, alejhisselam, morao proći.

 

 

Bet-Šeba, majka Sulejmana, alejhisselam

 

 

Poznato je da dragi Allah onoga koga posebno voli stavlja na određene kušnje i da su od ljudi najviše bili iskušavani Allahovi vjerovjesnici i poslanici. Naravno, ova Allahova mudrost nije izbjegla ni Njegova miljenika Davuda, alejhisselam.

 

A da li do tebe dođe vijest o parničarima kad preko zida hrama (Davudova, alejhisselam, mihraba) pređoše, kad su Davudu upali pa se on njih uplašio. "Ne boj se", rekli su, "mi smo dvojica parničara, jedan drugom nažao učinismo, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan i na Pravi put nas uputi. Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i on mi reče: 'Daj ti nju meni!'; i u prepirci me pobijedi." "On ti je učinio, doista, krivo'', reče Davud, "time što je tražio da tvoju jednu ovcu doda mnogim ovcama svojim; mnogi ortaci jedni drugima čine nepravdu, ne čine je jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo." I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno prebivalište ga čeka. O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; one koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati. (38:21-26)

 

Navedeni ajeti, kako nam to tefsiri Kur'ana kazivaju,[28] odnose se na iskušenje kojim je dragi Allah iskušao Davuda, alejhisselam. Prenosi se da je Davud, alejhisselam, jednom prilikom ugledao izuzetno lijepu djevojku. Taj pogled ga je dotakao direktno u srce i on ju je iskreno zavolio onog časa kad ju je ugledao i poželio da je ima za ženu. Rekli su mu da se zove Bet-Šeba. Nije se mnogo dvoumio, već se odmah obratio njezinom ocu i isprosio je sebi za ženu. Naravno da je bračna ponuda Allahovoga poslanika i kralja bila izuzetno neugodna za odbiti bilo kojem čovjeku iz redova Benu Israila, tako da se u kratkom roku obavilo vjenčanje Davuda, alejhisselam, i prelijepe Bet-Šebe. Prenosi se da je on do tada imao devedeset devet žena, pa je oženivši nju došao do broja od sto žena, a dragi Allah najbolje zna. Nakon nekog vremena Davud, alejhisselam, je ibadetio u svome mihrabu (to je bio posebni ograđeni prostor u kojem je on boravio kada bi se klanjao dragome Allahu i ostale oblike ibadeta sprovodio), kada su se iznenada pred njim pojavila dvojica mladića koji su preskočili zidove i upali unutra. Kako je tekao njihov razgovor – to nam naprijed navedeni ajeti Kur'ana jasno govore, tako da to ne treba ponavljati. Uglavnom, kada je Davud, alejhisselam, donio svoju presudu u predočenom mu sporu, shvatio je da su ta dvojica meleki i da je u stvari donio presudu samome sebi. Razjasnilo mu se da se simbol čovjeka sa devedest devet ovaca odnosi upravo na njega koji ima devedeset devet žena (simbolizira ih devedeset devet ovaca) i koji je preoteo drugome čovjeku Bet-Šebu (koju simbolizira stota ovca) na način koji dragi Allah ne voli. Shvatio je da je učinio nepravdu tom čovjeku i pokajao se duboko i iskreno zbog toga.

Kakav je bio odnos između Bet-Šebe i toga drugoga čovjeka znanog po imenu Urija, to nam precizno nije poznato.

Judeo-kršćanska tradicija kazuje da je Bet-Šeba bila udata za Uriju i da je Davud, alejhisselam, neuzubillah, sa njom blud učinio i kasnije, u želji da je oženi, njezinog muža namjerno poslao u samoubilačku ratnu misiju u kojoj je on poginuo.[29] Tako ga biblijska tradicija, mada, istina, navodi da se on kasnije pokajao i popravio, optužuje čak i za to da je on na izvijestan način, neuzubillah, isforsirao nepravedno ubistvo Urijino?!

Da se dragi Allah smiluje svima kojima On hoće (a On najbolje zna čestite robove Svoje) od onih koji su zapali u ovu odvratnu blasfemiju, oprosti im i uputi ih na pravi put!

Zaista se dragome Allahu utječemo od ovih gnusnih i opakih laži, jer je nezamislivo ovakve nevaljalštine vezivati za jednog od Allahovih vjerovjesnika i poslanika. Zna se bez imalo sumnje da bludničenje dragi Allah općenito tretira kao izuzetno težak grijeh, a kada su u pitanju Njegovi odabranici, možda čak i kao izdaju,[30] budući da dragi Allah Jūsufa, alejhisselam, spašava od poziva na blud i objašnjava:

 

I ona je bila poželjela njega, a i on bi nju poželio da od Gospodara svoga nije opomenu ugledao, tako bi, da odvratimo od njega izdajstvo i blud, jer je on uistinu bio Naš iskreni rob. (12:24);

 

A za teške grijehe koje namjerno i bez pokajanja učine poslanici i vjerovjesnici slijedi dvostruka kazna jer dragi Allah upozorava Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam:

 

I zamalo da te oni odvrate od onoga što ti Mi objavljujemo, da bi protiv nas nešto drugo iznio, i tada bi te oni smatrali prijateljem. A da te nismo učinili čvrstim, gotovo da bi im se malo priklonio, i tad bismo ti doista dali da iskusiš dvostruku muku u životu i dvostruku patnju poslije smrti; tada ne bi nikoga našao ko bi ti protiv Nas pomogao. (17:73-75).

 

Vidimo, dakle, koliko su ovakvi grijesi opasni, i da kazne za njih nisu pošteđeni čak niti Allahovi vjerovjesnici i poslanici, dok je vezano za ovaj slučaj o Davudu, alejhisselam, sasvim jasno rečeno:

 

... I Mi smo mu to oprostili, i on je, doista, blizak Nama i divno prebivalište ga čeka. (38:25)

 

Prema tome, kur'anski ajeti jasno kazuju da ono što se desilo nema nikakve veze sa nevaljalštinama koje zabludjeli pripisuju Davudu, alejhisselam, ali nešto se ipak zbilo, i to nešto zbog čega se Davud, alejhisselam, morao pokajati. Mi ne znamo šta je tačno bilo, ali nam se čini mogućim da je Bet-Šeba bila vjerena za Uriju, a Davud, alejhisselam, je prosidbom bez prethodne provjere nehotice poremetio tu vjeridbu.[31] Dragi Allah najbolje zna šta se desilo, ali je sigurno da je Davudu, alejhisselam, Svemilosni, Samilosni doista oprostio tu pogrešku i da je on jedan od dragome Allahu najbližih robova kojega divno prebivalište čeka, kako je precizirano u naprijed navedenom ajetu.

Zaista je ovo plemenita Allahova kušnja kojom je On iskušao Davuda, alejhisselam, i interesantno je to da je Allahova odredba bila da Bet-Šeba ostane u braku sa Davudom, alejhisselam, i da upravo ona bude majka očekivanoga sina, kojega je dragi Allah obećao Davudu, alejhisselam, da ga naslijedi u vjerovjesništvu i vlasti.

A što se tiče Urije, on će, ako dragi Allah da, dobiti najljepšu nadoknadu za ono što je pretrpio na Sudnjem Danu.

 

 

Sulejmanovo, alejhisselam, rođenje i odrastanje

 

 

Bet-Šeba je svim srcem voljela Davuda, alejhisselam, a i on je nju izuzetno mnogo volio, ali u toj posebnoj i izuzetnoj ljubavi prema njoj sigurno nije nepravedno zapostavio niti jednu od svojih ostalih žena, već je svakoj od njih davao potrebne ljubavi i pažnje u sasvim dovoljnoj mjeri.

Isto tako, Bet-Šeba je bila izuzetno jaka i čestita vjernica u što nimalo ne sumnjamo s obzirom da je dragi Allah baš njoj, između svih ostalih Davudovih, alejhisselam, žena, dao izuzetnu čast da svome mužu rodi najplemenitije od sve njegove djece, odnosno da ona bude majka jednog od Allahovih vjerovjesnika. Velika je to počast i zato smatramo, a dragi Allah najbolje zna, da je Bet-Šeba bila veoma pobožna vjernica, istinska mu'minka.

Sasvim u prilog ovome govori i sljedeći citat:

 

... Njegova (Sulejmanova, alejhisselam) majka je bila izuzetno pobožna žena. To potvrđuje Senid ibn Dawud koji je čuo od Jusufa ibn Muhammeda ibn el-Munkedira, on od svoga oca, on od Džabira, a on od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao:

''Majka Sulejmana ibn Dawuda je rekla: 'Sine moj, nemoj noću puno spavati, jer pretjerano spavanje čini čovjeka siromahom na Kijametskom danu!'''

Sličnu predaju navodi i Ibn Madže od četvorice svojih učitelja, a oni od Senida ibn Dawuda. ...[32]

 

Nedugo nakon vjenčanja Davuda, alejhisselam, i Bet-Šebu dragi Allah blagoslovi sa mubarek sinom kojem dadoše ime Sulejman.[33]

Iako je Davud, alejhisselam, jako volio svu svoju djecu koju su mu rađale njegove ostale žene i svima njima svu potrebnu pažnju poklanjao, njegovo, vjerovatno najmlađe, dijete, sin Sulejman mu posebno bijaše prirastao srcu s obzirom da je vjerovatno još od njegova rođenja mogao uočiti poseban Allahov bereket i pažnju pod kojom je dijete raslo i razvijalo se. Što je više napredovao u svome razvoju mladi Sulejman je pokazivao sve veću mudrost i oštroumnost i uz to je, naravno, bio izuzetno pobožan, čestit, dobrodušan i milostiv. Gledajući ga kako raste Davud, alejhisselam, je dragome Allahu zahvaljivalo na prelijepom daru, jer je baš u njemu prepoznao ispunjenje Njegovog obećanja i znao je da će ga, kada dođe vrijeme za to, Sulejman, alejhisselam, naslijediti u zadaći Allahovoga poslanstva i vlasti nad Benu Israilom, Allahovim odabranim narodom.

 

Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao. (38:30)

 

Zbog toga se nije nimalo ustručavao da se posavjetuje sa svojim sinom oko raznih državničkih pitanja i da posluša njegovu sugestiju.

Poznat je sljedeći slučaj: Jednoga dana pred Davuda, alejhisselam, dođoše dvojica ljudi koji su bili u sporu. Ovce tuženoga su noću ušle u njivu tužitelja i potpuno opasle usjev tako da od njega ništa nije ostalo. Davud, alejhisselam, je presudio da se tužitelju namiri šteta tako što će dobiti u vlasništvo ovce tuženoga koje su načinile štetu. Međutim, Sulejman, alejhisselam, koji bi prisutan tom suđenju, imao je drugačije mišljenje. Njegova  presuda bila je da tuženi preda tužitelju svoje ovce da ih ovaj muze, a da se on obaveže da ponovo zasije isti usjev na njivu tužitelja. Tužitelj je trebao koristiti mlijeko i priplod ovaca svo vrijeme dok usjev ne poraste do istoga nivoa kakav je bio u momentu kada je  bio uništen i tada su trebali jedan drugome vratiti ovce i njivu sa usjevom. Saslušavši mišljenje svoga mladoga sina, Davud, alejhisselam, je shvatio da ga je dragi Allah, Mudri nadahnuo da tako presudi, pa je, bez imalo sujete, prihvatio njegovu presudu.

 

... I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle, i Mi smo bili svjedoci suđenju njihovu, i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali ... (21:78,79)

 

Eto, tako je Sulejman, alejhisselam, rastao uz svoga plemenitog oca, a pod milošću, pažnjom i blagoslovom Gospodara svih svjetova, dragog Allaha, Svemilosnog, Samilosnog. Njegov mubarek otac je činio sve što bijaše u njegovoj moći da ga valjano pripremi za preuzimanje emaneta i odgovornosti Allahova poslanstva i vlasti nad Israilom.

Sulejman, alejhisselam, je, osim pomenutoga, i neke druge blagodati od svoga oca naslijedio - i njemu je bilo dato da može razumjeti govor ptica i raznih drugih životinja.

 

I Sulejman naslijedi Davuda i reče: "O ljudi, dato nam je da razumijemo ptičije glasove i svašta nam je dato; ovo je, zaista, prava blagodat!" (27:16)

 

Njegovo sazrijevanje je bilo upotpunjeno za života njegova oca tako da je Davudovo, alejhisselam, preseljenje na ahiret dočekao spreman da ga potpuno naslijedi. Prvo što je od svojih, od dragoga Allaha dobivenih, moći i blagodati pokazao svome narodu, pokazao je, prema Ibn Kesiru,[34] prilikom dženaze Davuda, alejhisselam.

 

 

Dženaza Davuda, alejhisselam

 

 

Davudu, alejhisselam, bilo je suđeno da na dunjaluku živi stotinu godina. U vezi sa dužinom njegovog ovosvjetskog života Ibn Kesir u ''Kazivanjima o vjerovjesnicima'' bilježi veoma interesantno predanje, zasnovano na hadisima, po kojemu je Adem, alejhisselam, poklonio Davudu, alejhisselam, četrdeset godina od svoga zemaljskoga života.

Dragi je Allah iz Ademove, alejhisselam, kičme izveo čitavo njegovo potomstvo (duše svih ljudi) i pokazao mu ga. Adema, alejhisselam, su fascinirala svjetla njegovih valjanih potomaka - najprije vjerovjesnika i poslanika Allahovih, a potom i evlija, šehida, iskrenih vjernika i dobrih ljudi, ali je jedno svjetlo posebno uočio. Upitao je dragoga Allaha čije je to svjetlo i dobio odgovor da je to svjetlost njegova potomka Davuda, alejhisselam, kome je zapisano da bude Allahov vjerovjesnik i poslanik. Adem, alejhisselam, je tada upitao koliko će Davud, alejhisselam, živjeti na Zemlji i dobio odgovor da je to šesdeset godina. Tada je zamolio dragoga Allaha da od njegovog života oduzme četrdeset godina i doda ih Davudu, alejhisselam, kako bi on napunio stotinu godina zemaljskoga života. Dragi Allah, Gospodar svih svjetova je prihvatio tu dovu i tako i odredio, pa je Adem, alejhisselam, na Zemlji živio, umjesto hiljadu godina koliko mu ranije bi određeno, ukupno devet stotina i šesdeset godina, a Davud, alejhisselam, umjesto šesdeset, na Zemlji je živio punih stotinu godina. Ova predaja demantira tvrdnje jevreja i kršćana da je Davud, alejhisselam, živio sedamdeset i sedam godina pri čemu je četrdeset godina vladao Israilom. Mi vjerujemo u istinitost hadisa i odatle smatramo da je Davud, alejhisselam, na dunjaluku živio ukupno stotinu godina od kojih je vladao nekih šesdeset i tri godine.[35] Dragi Allah najbolje zna.

Prenosi se da je Davud, alejhisselam, umro iznenada, bez toga da je bio bolestan ili na postelji. Žalost kod Benu Israila bila je velika i ogroman broj ljudi se sakupio da klanja dženazu svome kralju, Allahovome miljeniku i poslaniku. Dženazi je, kako se to prenosi, prisustvovalo četrdeset hiljada pobožnjaka i isposnika Benu Israila, obučenih u ogrtače sa kukuljicama. Naravno da je bio prisutan i veliki broj svećenika Levita kao i ostalog svijeta, pripadnika svih plemena Benu Israila. Prenosi se da do tada niko, nakon Mūsāa i Haruna, alejhimesselam, među Israilom nije bio toliko žaljen. Njegovo mubarek tijelo je okupano, zamotano u ćefine i ponešeno na dženazu. Tada je zasijalo sunce i nastupila velika žega, pa je postalo veoma vruće. Primijetivši to Sulejman, alejhisselam, pozva ptice i naredi im da rašire krila iznad dženaze i tako naprave hlad Davudu, alejhisselam, i svima onima koji su došli da ga isprate. Ubrzo mu se odazvaše nepregledna jata raznih ptica i rasporediše se na nebu iznad Kudsa (Jerusalema), tako da su se okupljeni ljudi sada nalazili u sjeni. Kako je bio ogroman broj ptica koje su se bile rasporedile sa svih strana, ljudima uskoro postade sparno i zagušljivo. Kad su se požalili Sulejmanu, alejhisselam, on naredi pticama da oslobode stranu sa koje dolazi vjetar i one, na očigled svih prisutnih, to i učiniše. Ptice su raširenih krila lebdile iznad Jerusalema sve dok se dženaza nije završila. Ovim velikim čudom se simbolički izvršila smjena vlasti i Benu Israil upoznaše svoga novoga vladara i ujedno novoga Allahova vjerovjesnika, Sulejmana, alejhisselam, koji je u obome naslijedio svoga mubarek oca, Davuda, alejhisselam.

Davudov, alejhisselam, kabur nalazi se u Kudsu (Jerusalemu), mubarek gradu koji bijaše njegova prijestonica.[36]

 

 

[1] Postoje mišljenja da je Kovčeg došao na Zemlju iz Dženneta, zajedno sa Ademom, alejhisselam, i da su ga čuvali Allahovi poslanici sve dok ga Jakub, alejhisselam, nije donio u Misir (Egipat) gdje je ostao sve dok ga Mūsā, alejhisselam, nije preuzeo. Dragi Allah najbolje zna.

[2] Vrlo je realna, moguće i jača, pretpostavka da su oni svoja lica okretali u pravcu Jerusalema. Međutim pošto je u to doba prva građevina Bejtul-makdisa (Mesdžidul-aksa), ona koju je podigao Jakub, alejhisselam, najvjerovatnije bila porušena, a Sulejman, alejhisselam, još nije bio rođen, čini nam se logičnim pretpostaviti da je kibla Benu Israila bio Sveti šator sa Zavjetnim kovčegom. Dragi Allah najbolje zna.

[3] Gilgal i Šilo su nazivi mjesta u drevnom Israilu.

[4] Postoje različite predaje o imenu ovoga časnoga vjerovjesnika. Tako neki kažu da se on zvao Išmael, što je hebrejska varijanta arapskoga imena Ismail, drugi opet kažu da se zvao Šimevil ili Išmevil. Mi smo se ovdje odlučili da ga nazovemo imenom Samuel kojim je on, kako nam se to trenutno čini, najčešće imenovan, a dragi Allah najbolje zna. Interesantno je da Stari zavjet i neki islamski izvori kažu da je značenje njegovog imena bilo: ''Allah je uslišao molbu'' i da ga je majka tako nazvala baš zbog toga što je njegovo rođenje bilo posljedica njezine skrušene dove u Šatoru.

[5] Nije nam poznato da li je tada Samuel, alejhisselam, čuo Glas dragog Allaha Koji mu se obratio iza zastora ili je to bio glas Njegova izaslanika (vidi Kur'an, 42:51). To dragi Allah zna, a za nas je ovdje interesantno samo to da je to bila prva Objava koja je bila spuštena Samuelu, alejhisselam, i koja je, najvjerovatnije, značila početak njegove vjerovjesničke misije.

[6] Ovo je naša pretpostavka. Da li su oni zaista Zavjetni kovčeg nosili u svim bitkama koje su vodili na Allahovom putu – to dragi Allah najbolje zna.

[7] U Starom zavjetu se kaže da su to bili Filistejci. Ali, Ibn Kesir u ''Kazivanju o vjerovjesnicima'' kaže da su to bili Amalićani. Dragi Allah najbolje zna.

[8] U Zavjetnom kovčegu su, prenosi se, bile pohranjene kamene ploče Tevrata (neki pak prenose da su unutra stajali samo njihovi komadi, ali to nam baš ne izgleda logičnim jer su kamene ploče sa ispisanim Tevratom bile najveća svetinja čitavog Israila koji su ih čuvali kao zjenicu oka pa ne izgleda mogućim da su one mogle biti polomljene – dragi Allah najbolje zna), zatim štap Mūsāov, alejhisselam, i njegove sandale, turban Harunov, alejhisselam, kao i ostaci nebeske hrane Menn (Mana) koju su Israilćani dobivali u pustinji.

[9] Ne znamo pouzdano da li je ''Sekina'' bila prisutna u Zavjetnom kovčegu prije ovog događaja sa Talutom. Dragi Allah zna najbolje.

[10] Ni ovdje, kako smo to naprijed naveli, ne znamo da li su to bili Amalićani ili Filistejci, a dragi Allah najbolje zna.

[11] Davud, alejhisselam, dakako, uopće nije imao straha da se odazove Džalutovim izazovima. A, u čemu je bio razlog da je on isprva čekao (ako je uopće i bilo tako), nije nam znano. Rekli bi smo da se on, poput svih čestitih i velikih ljudi okićenih skromnošću, nije htio isticati prije nego što to postane neophodno i želio je dati prednost starijim i iskusnijim borcima. Dragi Allah najbolje zna.

[12] Termin ''Isralijati'' obuhvata, posmatrano iz muslimanskoga ugla, sva predanja (mimo Tevrata, Zebura i Indžila) od Benu Israila. Isralijati se ne mogu uzimati kao osnov za vjerovanje (akaid) niti za izvođenje vjerskih propisa (fikh), već samo mogu biti ''zanimljivo štivo'' iz kojega se stiču neke informacije o životu pređašnjih vjerovjesnika i poslanika dragoga Allaha.

[13] ''Kazivanje o vjerovjesnicima'', str. 510.

[14] Ili eventualno u pratnji izuzetno maloga broja ljudi. Dragi Allah najbolje zna.

[15] Po svemu sudeći Davud, alejhisselam, je živio na prelazu između drugoga i prvoga milenija prije Mesiha Isāa, alejhisselam. Smatra se da je preuzeo vlast nad Israilom negdje oko 1010. godine prije Isāa, alejhisselam, što znači da je u tom slučaju rođen negdje oko 1047. godine. Dragi Allah najbolje zna.

[16] Već smo naveli da je Davud, alejhisselam, u tom vremenu maksimalno izbjegavao direktni ratni sukob protiv Taluta. Takođe ponovo želimo podsjetiti da postoji mogućnost da Talut nikada nije ni bio tiranin. Dragi Allah najbolje zna.

[17] Ajet časnog Kur'ana: Mi smo jedne vjerovjesnike nad drugima odlikovali, a Dāvūdu smo Zebur dali (17:55); nas obavještava o istini da su neki vjerovjesnici odlikovani nad drugima. Kao što vidimo, a dragi Allah najbolje zna, tu je naglašena počast Dāvūdu, alejhisselam, u tome što je Zebur objavljen baš njemu. A da sve bude jasno naglašavamo da prema vjerodostojnim islamskim izvorima u odabrane, tzv. Ulul-azm vjerovjesnike i poslanike spadaju: Adem, Nūh, Ibrāhīm, Mūsā, Dāvūd, Isā i Muhammed, alejhimesselam. Dakle, na bazi navedenoga ubijeđeni smo da u posebno odlikovane vjerovjesnike spada i Dāvūd, alejhisselam, a dragi Allah najbolje zna.

[18] Vjerovatno je lanac bio postavljen samo zato da bi olakšao presuđivanje Davudu, alejhisselam, a dragi Allah najbolje zna.

[19] Ovo je naše mišljenje zasnovano na svemu onome što nam je do sada poznato o ovoj stvari. Dragi Allah najbolje zna kakav je istinski odnos između Tevrata, Zebura i Indžila. Njega, hvaljen i slavljen neka je, molimo za oprost i uputu.

[20] ''Kazivanja o vjerovjesnicima'', str. 515.

[21] Pretpostavljamo da je on jednako mogao oblikovati i željezo i čelik, a dragi Allah najbolje zna.

[22] Dragi Allah najbolje zna u kom je periodu, prema klasificiranju moderne historijske nauke, živio Davud, alejhisselam, ali bi se moglo uzeti da je to bilo negdje na samome kraju Bronzanog doba i počecima Željeznog doba (posljednji milenij prije Mesiha Isāa, alejhisselam) - u vremenu kada je većina čovječanstva tek bila počela upoznavati gvožđe i čelik, pa se još uvijek pretežno koristila bronza. U tim je vremenima obrada i korištenje gvožđa i čelika bila privilegija rijetkih zajednica, a dragi Allah najbolje zna.

[23] Kao što smo to ranije naveli, nije nam poznato koji je to bio narod.

[24] Kako predanja kazivaju, Jerusalem je bio izuzetno dobro branjen i pao je tek kada je Davud, alejhisselam, uspio ubaciti dio svojih boraca unutar gradskih zidina kroz jedan okomiti prolaz, koji je, usječen u stijenu, od nekoga izvora izvan zidina vodio unutra. Bijaše to neki drevni prolaz za koji tadašnji stanovnici Jerusalema najvjerovatnije nisu znali, ili su na njega sasvim zaboravili, a nekada davno služio je za potrebe snabdijevanja grada vodom iz pomenutog izvora. Interesantno je navesti kako smo na TV-u gledali neku dokumentarnu emisiju o Jerusalemu gdje je, koliko se sjećamo, bilo govora baš o tome da je neki naučnik pronašao zaboravljeni okomiti hodnik koji od nekoga bunara (ili izvora) vodi unutar gradskih zidina. Naučnik je bio ubijeđen da je upravo riječ o istom onom prolazu kojim su borci Davuda, alejhisselam, ušli unutar zidina Jerusalema, a dragi Allah najbolje zna. Na kraju je važno spomenuti i predanja prema kojima je Davud, alejhisselam, uspio da uspostavi potpunu kontrolu nad glavnim gradskim izvorištem, nakon čega je braniteljima grada ponudio da mu prepuste grad dragovoljno, kako ne bi u suprotnom stradali od žeđi. Oni su to prihvatili i predali grad, a bili su nagrađeni time što su im pošteđeni životi i nikakav zulum niti nepravda im nisu bili učinjeni. Dragi Allah zna najbolje, no sigurno je da je Njegov plemeniti rob, Davud, alejhisselam, u sveti grad ušao bez da je ikome učinio bilo kakav zulum ili nepravdu, te da je, i pri zauzeću Jerusalema, i u svim ostalim bitkama koje je vodio, silu primijenjivao isključivo slijedeći propise dragoga Allaha, što, dakako, podrazumijeva savršeno pravednu primjenu sile bez i najmanje nepravde ili zuluma.

[25] Kupola iznad Stijene (Kubbetus-Sahra) ne treba se poistovjećivati sa Bejtul-makdisom, odnosno sa Mesdžidul-aksa. Riječ je o različitim građevinama.

[26] Ovo nam govori Stari zavjet. Dragi Allah najbolje zna.

[27] Vidjeti knjigu hfz. Mehmeda Karahodžića '' Jerusalim Bejtul makdis'', strana 25.

[28] Vidjeti, naprimjer, Muhamed el Gazali, ''Tematski tefsir kur'anskih sura'', Obzorja, Sarajevo, 2003, na strani 490.

[29] U stvari, Stari Zavjet govori da je David (Davud, alejhisselam) naredio svome generalu da Uriju postavi na takvo mjesto u borbi gdje će zasigurno poginuti. No, mi smo ovako naveli jer je smisao isti a sve to skupa ionako (bit će, ako dragi Allah da, odmah u nastavku o tome govora) apsolutno nije istina.

[30] Naravno da je blud jedan od najtežih grijeha kod dragoga Allaha ko god da ga učini. Međutim, kada bi to učinio neko koga je dragi Allah odabrao između ostalih, onda je taj grijeh još teži i čini se da predstavlja svojevrsno izdajstvo. Dragi Allah zna najbolje, ali je sigurno da je u pitanju izuzetno težak grijeh sasvim nepriličan Allahovim odabranicima i miljenicima.

[31] Duboko smo ubijeđeni da je to bio neki manji prekršaj, pa nam nekako izgleda najlogičnijim da je bila u pitanju vjeridba između Urije i Bet-Šebe, a da je Davud, alejhisselam, u svojoj iskrenoj zaljubljenosti požurivši da je isprosi, zaboravio da prvo provjeri da li je ona vjerena. S obzirom da vjeridba i nije pravi brak, čini nam se da nenamjerno uzrokovanje njena raskida nije veliki grijeh, ali svakako jeste manji grijeh, odnosno pogreška, zato što to (prema poznatom hadisu po kome je razvod braka dragome Allahu najmrže dozvoljeno djelo) dragi Allah zaista ne voli. Usudili smo se, dakle, da pretpostavimo prethodnu vjeridbu Bet-Šebe sa Urijom s obzirom na to da nam se čini da njezin nenamjerni raskid nije teški grijeh, već više nešto što dragi Allah ne voli, pa nam logičnim izgleda da se nešto tako doista i desilo budući da Kur'an časni, mada o ovome donosi drugačiji sadržaj od Biblije (opet pokazujući jasan primjer iskrivljenja originalnih tevratskih tekstova), ipak potvrđuje biblijsko kazivanje o tome da je Davudu, alejhisselam, bio predočen simbolički primjer sa ovcama (a Biblija kaže da su se ti simboli odnosili na njegovu ženidbu sa Bet-Šebom), kao i da baš takvo tumačenje nudi tefsir Muhammeda El-Gazalija. Dragi Allah najbolje zna. Njega molimo da nam oprosti i smiluje nam se, još jednom jasno svjedočeći da je Davud, alejhisselam, bio i ostao jedan od Allahovih najdražih i najbližih robova i donoseći iz sveg srca salavat na njega, i na sve ostale Allahove, vjerovjesnike i poslanike.

[32] Ibn Kesir, ''Kazivanja o vjerovjesnicima'', str. 530., 531.

[33] Jedna interesantna muslimanska predaja nam prenosi izviješće da je Davud, alejhisselam, molio dragoga Allaha da podari spas svim vjernicima iz njegovoga doba. Kada mu je dragi Allah darovao sina, nazvao ga je imenom Sulejman, što na hebrejskom jeziku znači ''selametli čovjek'' (redžulus-selām). Sulejman, alejhisselam, presuđivao je sporove među narodom, punih četrdeset godina. Njegove presude bile su iskreni blagoslov i spas (selam) za sav narod.

[34] Vidjeti knjigu Ibn Kesira ''Kazivanja o vjerovjesnicima'' na str. 527.

[35] S obzirom da smo pretpostavili da je Davud, alejhisselam, rođen negdje oko 1047. godine prije Isāa, alejhisselam, to bi značilo da je on preselio negdje oko 947. godine prije Isāa, alejhisselam. Dragi Allah najbolje zna.

[36] Ovako završavamo kazivanje o Davudu, alejhisselam, bez ikakve želje da u to uključimo ono što Biblija navodi vezano za njegovu kćer Tamaru i sinove Amnona i Absalona zato što su u pitanju veoma ozbiljne optužbe za silovanje, incest, ubistvo i pobunu protiv Allahovog poslanika u želji da mu se preotme vlast koju mu je dragi Allah dao – a veoma je velika mogućnost da to uopće nije istina zbog nesumnjivoga odstupanja biblijskoga kazivanja o Davudu i Sulejmanu, alejhimesselam, od istine. Mi, koji svjedočimo časni Kur'an kao apsolutno istinitu živu Riječ dragog Boga, u stanju smo da uočimo odstupanja biblijskoga teksta od te objavljene istine. A, kada je riječ o mubarek ličnostima Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, odstupanje starozavjetnog kazivanja od istine se, po našem mišljenju, naročito jasno može vidjeti u činjenici da njih dvojicu Stari zavjet uopće i ne prikazuje kao Allahove vjerovjesnike i poslanike (proroke u biblijskoj terminologiji), već samo kao mudre kraljeve, uvodeći izmišljenu ličnost proroka Natana koji im donosi živu Riječ dragog Allaha. S obzirom na to da su Davud i Sulejman, alejhimesselam, bez ikakve sumnje Allahovi vjerovjesnici i poslanici, očevidna je izmišljotina da su u njihovo vrijeme u Israilu egzistirali bilo kakvi ''proroci'' koji bi njima koji su počašćeni Objavom od dragoga Allaha trebali donositi Božije Riječi i Propise. Prema tome, osvjedočeni u postojanje neistina u biblijskim kazivanjima (činjenica na koju u ovim kazivanjima često upozoravamo), odustali smo od toga da pominjemo navodne događaje vezane za ličnosti Tamare, Amnona i Absalona. Iz istih razloga nismo pominjali ni biblijske navode vezane za odnos Davudova, alejhisselam, sina Adonije prema Sulejmanu, alejhisselam. Na kraju krajeva, čini se da ne bi bilo pretjerano čak i posumnjati u samu egzistenciju Amnona, Tamare, Absalona i Adonije, jer ako su ''recezenti'' Starog zavjeta izmislili egzistenciju proroka Natana i proroka Ahije (koji je navodno Jeroboamu ''navijestio'' propast Solomonovoga kraljevstva i prenio mu ''Božije ovlašćenje'' da preuzme vlast nad deset sjevernih plemena Izraela), možemo li doista biti sigurni da nije isti slučaj i sa nekima od ovih ličnosti. Dragi Allah najbolje zna. 

Ocjena: 

Kazivanje o Davudu i Sulejmanu, alejhimesselam (II dio)

Napomena: 
Dopunjeno izdanje teksta postavljenog 31.03.2005.
Autor(i): 

 

Sulejman, alejhisselam, Allahov poslanik i vladar Israila
 
 
Sulejman, alejhisselam, bez sumnje je jedna od najznačajnih i najinteresantnijih (a za neke i najzagonetnijih) ličnosti svekolike ljudske povijesti. Naime, izuzetno je malo Allahovih stvorenja obdareno takvim blagodatima kojim je Svemogući obdario Svoga roba, Sulejmana, alejhisselam.
Sulejman, alejhisselam, je, prije svega, jedan od Allahovih vjerovjesnika i poslanika, poslat, poput svojega oca, Benu Israilu. Zatim, on je ujedno imao i emanet i odgovornost vlasti nad tim, kod dragoga Allaha odabranim, narodom. Razumio je, baš kao i njegov otac, Davud, alejhisselam, jezik ptica, kao i mrava, a uz to, kako se prenosi u predajama, i raznih drugih životinja, te imao vlast nad svima njima. Bilo mu je dato veliko materijalno bogatstvo: gomile zlata, srebra i dragulja, nepregledne ergele čistokrvnih prelijepih konja, a imao je i izvore tekućeg bakra.[1]
Osim toga, ono što je specifično za njegovu ličnost jeste i njegova vlast nad vjetrom i džinima. Dragi Allah, svemogući Stvoritelj mu je darovao posebnu mu'džizu da mu je bio potčinjen vjetar, tako da je vjetar puhao tamo gdje je to sin Davudov, alejhisselam, želio i snagom kojom je on želio. U tom smislu, Sulejman, alejhisselam, je mogao korištenjem vjetra, odnosno letenjem na vjetru, prebacivati na daleke udaljenosti sebe lično ili onoga koga je želio velikim brzinama.[2]
Sulejmanu, alejhisselam, je po odredbi dragog Allaha bila potpuno potčinjena i jedna skupina džina[3] koji su gradili pred njim sve što bi im on zapovjedio da grade: hramove, spomenike, velike kotlove, velike rezervoare za vodu i razne druge građevine. Neki od njih su bili i gnjurci koji su ronili po njegovu naređenju i iz morskih dubina izvlačili razne dragocijenosti. Jednom riječju, bili su mu potpuno potčinjeni i radili su sve ono što bi im on naredio. A, ako bi neki od džina samo pomislio da otkaže pokornost Allahovu poslaniku i miljeniku Sulejmanu, alejhisselam, on bi, voljom dragoga Allaha, odmah osjetio vrelinu Džehennema i trenutno bi napuštao takve misli.
 
A Sulejmanu vjetar jaki poslušnim učinismo, po naredbi njegovoj je puhao prema zemlji koju smo blagoslovili; a Mi sve dobro znamo; i šejtane neke da zbog njega rone, a radili su i poslove druge. Nad njima smo Mi bdjeli. (21:81,82)
 
A Sulejmanu (potčinismo) vjetar, ujutro je prevaljivao rastojanje od mjesec dana, a i navečer rastojanje od mjesec dana; i učinili smo da mu iz izvora bakar rastopljen teče i da džini, voljom njegova Gospodara, pred njim rade; a kad bi neki od njih otkazao poslušnost naređenju Našem, učinili bi smo da ognjenu patnju osjeti. Oni su mu izrađivali sve što god je htio: hramove i spomenike, i zdjele kao čatrnje, i kotlove nepokretne. "Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova!" A malo je zahvalnih među robovima Mojim. (34:12,13)
 
Sulejmanove, alejhisselam, mu'džize koje se odnose na njegovu vlast nad vjetrom i džinima izazivaju interesovanje i raspaljuju maštu mnogih.
Postoje predanja prema kojima su sve navedene moći bile na neki način vezane za Sulejmanov, alejhisselam, prsten, tako da su ga mnogi tražili širom svijeta.[4] Bez ikakve namjere da olahko i brzopleto negiramo tačnost ovih predanja (što ovisi o pouzdanosti ljudi koji su ih prenosili i od vjerodostojnosti spisa u kojima su zapisana – a o čemu mi nismo kvalificirani donositi sud), želimo ovdje istaći naše mišljenje da je poenta upravo u tome da su te moći Allahov dar namijenjen Sulejmanu, alejhisselam, pa je veliko pitanje da li bi iko drugi osim njega imao pravo i pomisliti na to da ih koristi. Shodno tome, mi smo ubjeđeni da, ako bi neko čak i pronašao Sulejmanov, alejhisselam, prsten, taj ne bi mogao, niti bi imao pravo na to, da posjeduje sve one moći koje je na Zemlji posjedovao Allahov miljenik i poslanik, Sulejman, alejhisselam, osim, dakako, u slučaju ako bi mu to dragi Allah dopustio. Dragi Allah, hvaljen i slavljen neka je, najbolje zna.
Poznat je primjer Muhammeda, alejhisselam, kada je jedanput, uz Allahovu pomoć, uspio savladati jednog snažnog džina koji ga je ometao u namazu, i svezati ga za jedan od stubova svoje džamije u Medini. Namjera mu je bila da porobi tog džina, kako bi ga svi vjernici mogli vidjeti i iz toga potrebne pouke izvući. Međutim, sjetio se kur'anskog ajeta kojim je od zaborava sačuvana dova, Sulejmanova, alejhisselam:
 
"Gospodaru moj", rekao je, "oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!" (38:35);
 
pa je odustao od prvobitne namjere da u svojoj vlasti sačuva tog džina i oslobodio ga je.
Moguće da je na ovaj način uspostavljen jedan sunnet, obaveza za sve sljedbenike Muhammeda, alejhisselam, da niko, čak i ako bi to bilo moguće, ne pokuša ostvariti vlast kakvu je imao Sulejman, alejhisselam, a dragi Allah da li je tako najbolje zna.
Izuzetno je velika opasnost koja leži u dubokim zabludama onih koji Sulejmanove, alejhisselam, moći nastoje dosegnuti primjenom magije (sihra). Takvi su potpuno skrenuli sa pravog puta, izlažući se krajnjoj opasnosti direktnog gubitka imana i stavljajući se na ivicu Džehennemskog grotla, jer Sulejmana, alejhisselam, neuzubillah, smatraju ''kraljem magije'' (kako se svojevremeno moglo pročitati u nekim brošurama) i vlastitu žudnju za moći iskazuju prakticiranjem sihra kako bi sebi potčinili džinski svijet. Oni su obmanuti lažima koje su šejtani širili o Sulejmanu, alejhisselam.
 
I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik - šejtani su nevjernici: učili su ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka, Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikoga učili dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskušavamo, i ti ne budi nevjernik!" I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji tom vještinom vlada neće nikakve sreće na onome svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kada bi samo znali! A da oni vjeruju i boje se, nagrada od Allaha bi im bila bolja, kada bi samo znali! (2:102,103)
 
Dragi Allah, Uputitelj, Zaštitnik, Milostivi da ih na pravi put uputi i da nas sve skupa sačuva od te smrtne opasnosti!
Nakon ove digresije vraćamo se na opis Sulejmanovog, alejhisselam, života.
Veličina mubarek ličnosti Allahovog miljenika i poslanika, Sulejmana, alejhisselam, bi se vjerovatno ponajviše mogla vidjeti u činjenici da je on, iako posjednik tako velikih moći i bogatstava bio i ostao izuzetno pobožan, dobrodušan, čestit i jednostavan čovjek koga sve te moći i bogatstva nisu mogla uzoholiti niti iskvariti (a kako bi i mogao biti drugačiji jedan Allahov poslanik), niti pak zagospodariti njegovim srcem.
To je posebno vidljivo kroz sljedeći primjer: Jednog dana pred njega su bili izvedeni punokrvni konji. Prizor skladno stvorenih, prelijepih životinja u gracioznom hodu bio je opčaravajući za svakoga ko je to gledao, a komentar sina Davudova, alejhisselam, bio je:
 
"Umjesto da mislim na svog Gospodara, ja pokazujem ljubav prema blagu!" (38:32).
 
Mubarek stvorenje bremenito je, poput svih Ademovih, alejhisselam, sinova i kćeri, željama za užicima i ljepotama ovoga varljivoga i prolaznoga svijeta, ali ujedno i samo sebe kori, budući da je itekako svjesno i osvjedočeno da su razmišljanje o dragom Allahu i ljubav prema Njemu daleko, daleko superiorniji i ljepši od svih ljepota, blagodati i riznica Zemlje i nebesa. Plemeniti ajeti u cjelini glase ovako:
 
Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je on rob bio, i mnogo se kajao! Kad su jedne večeri pred njeg izvedeni punokrvni konji koji na tri noge stajaše, a četvrtom jedva zemlju doticaše, on reče: "Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!"; i oni se izgubiše iz vida."Vratite mi ih!"; i on ih poče gladiti po nogama i vratovima. (38:30-33)
 
Drugi primjer Sulejmanove, alejhisselam, skromnosti je njegov štap koji nije bio neki zlatni ili srebrni štap, optočen draguljima, već obični, jednostavni drveni štap. To nam je poznato iz slučaja kad mu je došao poziv od njegova Gospodara da Mu se vrati, a tijelo mu ostalo naslonjeno na štap koji je nakon nekog vremena crv rastočio (o ovome ćemo, ako dragi Allah da, kasnije više govoriti).
Prema tome, Sulejman, alejhisselam, najbolji nam je primjer kako je istinski Allahov rob svim svojim srcem, svojom cjelokupnom nutrinom, uvijek i isključivo okrenut svome Gospodaru, a samo svojom vanjštinom se nalazi na dunjaluku. Kod njega je sva ljubav predata Allahu dragome, a bogatstvo, vlast i ostale dunjalučke blagodati, ma kolike one bile, samo su u njegovim rukama, u njima on samo vidi zgodno sredstvo da se dragome Allahu još više umili, trošeći ih na Njegovu putu i čineći mnogobrojna dobra dijela.
Zaista je, srce Sulejmanovo, alejhisselam, što je svojstvo svih Allahovih poslanika i miljenika, najveću radost nalazilo u spominjanju, slavljenju i veličanju svoga Gospodara. On, kako mi pretpostavljamo a dragi Allah najbolje zna, nije mogao da uči Zebur onako lijepim i umilnim glasom kako je to činio mubarek mu otac, ali i njegova ljubav, srčanost, iskrenost i odanost prilikom učenja nisu zaostajale za Davudovim, alejhisselam. Njemu se pripisuju (dakako uz Davuda, alejhisselam) mnoge od Psalmi (pobožnih pjesama u slavu dragoga Boga) koje se nalaze u Starom zavjetu. Vjerovatno najpoznatija među Psalmima jeste ''Pjesma nad pjesmama'', za koju jevreji i kršćani navode da ju je spjevao Sulejman, alejhisselam, (Solomon, kako ga oni zovu). Ova pjesma i nama je posebno interesantna budući da smo mišljenja, a dragi Allah najbolje zna, da je u njoj iskazana Sulejmanova, alejhisselam, izuzetna ljubav prema dragome Allahu, kao i prema punini Allahova rahmeta (milosti) svim svjetovima manifestiranoj kroz stvaranje čovjeka odabrana za posljednjega od Njegovih vjerovjesnika i poslanika - Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam. Naime, u Pjesmi nad pjesmama se, u vanjskome smislu, pjeva o ljubavi između muškarca i žene - zaručnika i zaručnice, ali u njenom unutarnjem sadržaju Sulejman, alejhisselam, je, kako to nama izgleda a dragi Allah svakako najbolje zna, iskazao svoju izuzetno veliku i iskrenu ljubav prema dragome Allahu, Bogu jednome i jedinome, Svemilosnom, Samilosnom kao i prema obećanome Njegovu posljednjem poslaniku, ''Pečatu vjerovjesnika'', Resulullahu, Muhammedu, alejhisselam, tako što je simbolički predstavio sebe samoga kao zaljubljenu zaručnicu, a Muhammeda, alejhisselam, kao zaručnika. Dragi Allah najbolje zna.
O ovome želimo ovdje navesti i jedan citat iz teksta Rešida Hafizovića ''Poslanička navještenja 'radosne vijesti' o dolasku poslanika Muhammeda a.s.''[5]:
 
... U Starozavjetnoj knjizi ''Pjesma nad pjesmama'' (V,16) stoji (transkribovano sa hebrejskog jezika) sljedeći tekst:
''HIKKO MAMITTADIM VIKULLO MAHAMADIM ZEHDUDI VEZEM RAAI BENUTE YAPUS HALAM.'' Prevod: ''Njegova usta su najslađa; da, on je Muhammed, najvoljeniji. To je moj ljubljeni, to je moj prijatelj. O, kćeri jerusalimska.'' (Stari zavjet, Pjesma nad pjesmama, V,16).
Kralj Solomon je imenovao Poslanika koji je imao doći ''Muhamadim''. Na hebrejskom je sufiks ''lah'' upotrebljen radi izražavanja poštovanja, kao izraz ''Eloha'', što znači Bog, pomenut u Bibliji kao ''Elohim''. Otuda je sasvim jasno kako je Solomon pomenuo ime Poslanika koji je imao doći kao ''Muhammed''.
Ali, jedna greška je načinjena, namjerno ili nenamjerno, prevođenjem vlastitoga imena kao ''najvoljeniji''. Čak je i prevod ''najvoljeniji'' takav da izuzetno pristaje imenu plemenitog Poslanika. Prevod ovog istog stiha na hrvatsko-srpski jezik u izdanju Biblije od 1968. godine glasi ovako: ''Govor mu je sladak i sav je od ljupkosti. Takav je dragi moj, takav prijatelj moj, o kćeri jerusalimske.'' ...
 
Prema tome, ako danas pogledamo ostatke Zebura koji su nekako ''preživjeli'' ljudski intervencionizam i ostali u okviru današnjeg Starog zavjeta, jasno se vidi kako su Davud i Sulejman, alejhimesselam, veliki ašici, zaljubljenici u Allaha, Uzvišenog i da im je svakako bilo nagoviješteno poslanje Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, kao Allahove milosti svim svjetovima.
Ovakvi zaljubljenici u dragoga Allaha svakako su obdareni i velikom mudrošću, pa je tako Sulejman, alejhisselam, bio i ostao primjer izuzetne mudrosti. Pripovijesti o njegovoj velikoj mudrosti stoljećima se prenose, a mi smo se za ovu priliku odlučili pomenuti jednu od njih, i to onu koja je, reklo bi se, najčešće navođeni primjer.
Ta nam pripovijest kazuje kako su jednoga dana do Sulejmana, alejhisselam, došle dvije žene koje su se sporile oko majčinstva nad jednom bebom. Obje su se nekako u isto vrijeme porodile, ali se nedugo potom desilo da je beba jedne od žena bila ubijena nakon čega su one zapale u žustru raspravu oko preživjeloga djeteta. Svaka je energično tvrdila kako je upravo ona njegova majka, a da je ubijena beba čedo one druge.
One se tako prepiraše pred Sulejmanom, alejhisselam, koji ih pažljivo promatraše u nastojanju da svojom vjerovjesničkom pronicljivošću prepozna majku djeteta i onda se, nadahnućem dragoga Allaha, dosjeti kako majčinsko srce reaguje kada vidi svoje čedo u opasnosti, pa ''presudi'' da se dijete mačem uzduž presiječe i da se svakoj od žena da po jedna polovica mrtve bebe. I doista, jedna od žena se hladno složila sa presudom, dok je druga gorko zaplakala i preklinjala da se dijete ne ubija već da se da njezinoj suparnici. Tako se Sulejmanovom, alejhisselam, mudrošću očevidno pokaza prava djetetova majka i on bebu presudom dade njoj.[6]
Osim svoje izrazite duhovne veličine, izražene u emanetu Allahovoga vjerovjesništva i poslanstva, kao i nadaleko poznate mudrosti, Sulejman, alejhisselam, bijaše i izuzetno sposoban državnik. Od mubarek oca naslijedio je snažnu i jedinstvenu državu koja se prostirala na ogromnim prostranstvima od Sirije pa sve do Egipta,[7] u kojoj su u bratskoj ljubavi i poštovanju bila ujedinjena sva plemena Israila, u kojoj je u svim segmentima Allahova riječ bila gornja (tadašnji Vjerozakon se dosljedno i potpuno primijenjivao) i u kojoj su cvjetali pravda, dobrota i milosrđe. On je, naravno, nastavio očevim stopama, pa se i pod njegovom vlašću činilo i naređivalo dobro, a suzbijalo zlo; preporučivali pravda i moral, a suzbijali nepravda i nemoral; cvjetali milosrđe, čestitost i poštenje, a bez ikakva kompromisa gušili zulum, nasilje, nepoštenje i kriminal. Iako je njegova mubarek vojska bila u ta vremena daleko najjača na čitavom svijetu, zasigurno nepobjediva,[8] Sulejman, alejhisselam, tu ogromnu silu nikada nije nepravedno koristio da tlači svoje susjede i bilo kome zulum čini. Jedino ju je angažirao u borbi na Allahovome putu, da Riječ Uzvišenoga nad svime gornja bude, da dobro, pravda i moral iskorijene zlo, nepravdu i nemoral, da vjera i istina nadvise nevjeru i laž. Tu nije imao nikakvih kolebanja i kompromisa.
Na emotivnom i intimnom planu takođe je bio poseban jer je imao, poput njegovog oca, veliki broj žena. Prenosi se u predajama da je imao oko hiljadu žena, što vjenčanih, što ropkinja.[9] Tako veliki broj životnih družica nije ga spriječavao da prema svima njima bude korektan i pravedan, i da niti jednoj od njih ne uskrati potrebnu ljubav, nježnost, pažnju i komunikaciju. Iako na prvi pogled ovo izgleda nemoguće za jednoga čovjeka, treba se samo sjetiti da su Sulejmanu, alejhisselam, date mnogobrojne moći, nedostižne običnim ljudima, pa za njega nije bilo nemoguće da bude valjan i čestit muž tako velikom broju žena. Svakom onom ko se iole razumije u hadise poznat je vjerodostojan hadis od Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, koji bilježi Buharija (a koji se može naći i u nekim drugim hadiskim zbirkama) kako je samo za jednu noć Sulejman, alejhisselam, podijelio bračnu postelju sa sedamdeset (ili pak stotinu kako neki drugi sakupljači hadisa navode) svojih žena u želji da mu svaka od njih rodi sina mudžahida koji će se boriti na Allahovu putu. Međutim, kada je, prethodno, pred nekim svojim drugarima objelodanio tu svoju namjeru, zaboravio je da kaže: ''Ako Allah da.''; pa mu nijedna od žena nije zanijela osim jedne, a i ona je kasnije rodila sakato dijete. 
Na planu ekonomije takođe je za njegova vladanja došlo do procvata i prosperiteta. Oformio je snažnu trgovačku flotu i uspostavio stalne morske trgovačke puteve, čime je u državnu kasu dolazilo sve veće bogatstvo. Znatno je razvio i ojačao i kopnenu trgovinu sa mnogim zemljama.
Posebno se isticao kao veliki graditelj budući da su mu potčinjeni džini gradili razne građevine od javne koristi, tako da je mubarek grad Jerusalem, njegova prijestonica, u ta davna vremena najvjerovatnije bio najblistaviji i najizgrađeniji grad na svijetu. A, vrhunac graditeljskih poduhvata Sulejmanovih, alejhisselam, svakako bi ponovna izgradnja svetog Allahova Hrama, mesdžida Bejtul-makdisa.
 
 
Allahov Hram, mesdžid Bejtul-makdis
 
 
Kako predanja kazivaju u četvrtoj godini svoje vladavine, Sulejman, alejhisselam, je započeo gradnju Bejtul-makdisa, Allahovoga svetog Mesdžida na istom mjestu gdje ga je nekad davno bio izgradio ili obnovio Jakub, alejhisselam. Iako je njegov otac već ranije uredio i pripremio mjesto za početak gradnje, odnosno, bolje rečeno, obnove Mesdžida, ukazala se potreba da se proširi prostor i solidnije naprave temelji, jer je Sulejmanova, alejhisselam, namjera bila da građevina bude najljepša i najsjajnija na čitavom svijetu. Zato je on otkupio još jedan dio zemljišta pored stare lokacije Mesdžida, veoma bogato plativši vlasnike. Nakon toga je naredio da se poruši sve što je do tada bilo izgrađeno, te da se više kopa u dubinu kako bi temelji bili što čvršći. Međutim, nakon nekog vremena naiđoše na vodu koja je jako izvirala i izbacivala sve ono čime bi je pokušavali zatrpati. Kako se prenosi u nekim predanjima Sulejman, alejhisselam, je taj problem riješio tako što je, nakon savjetovanja sa svojim drugovima, učenjacima Israila, uzeo jedan bakreni krčag i ispunio ga kamenjem. Na krčagu je napisao svjedočenje, isto onakvo kakvo je bilo ugravirano na njegovom poznatom prstenu: ''Nema drugoga boga osim Allaha, Jedinoga koji nema druga, a Muhammed je Njegov rob i Njegov Poslanik''. Potom je krčag bacio u vodu i ona je odmah prestala da kulja, pa su temelji, koje su nakon toga postavili, dobili potrebnu čvrstinu.
Glavninu graditeljskih radova izvršili su potčinjeni džini, ali su im u tom poslu, kako nam to predaje jasno kazivaju, pomagali i ljudi, pripadnici Benu Israila. I sâm Sulejman, alejhisselam, lično je, osim što je nadgledao radove, i aktivno učestvovao u gradnji, jer je, zasigurno, za njega bila najveća počast da vlastitim rukama učestvuje u ponovnom podizanju Allahovog Mesdžida na tom svetom mjestu. Kamenje kojim su gradili Hram bilo je tako vješto isklesano da se međusobno savršeno uklapalo osiguravajući zidovima veliku čvrstinu i stabilnost, a da ujedno nije bila potrebna nikakva daljnja obrada (prenosi se da se ni čekić, ni sjekira, ni bilo kakav gvozdeni alat nije čuo za vrijeme gradnje). Mesdžid bijaše dugačak oko 60 aršina,[10] širok oko 20 aršina i visok oko 30 aršina. Prozori su bili iznutra široki a izvana uski. Unutar Mesdžida, u njegovome vrhu nasuprot glavnih ulaznih vrata, bila je sagrađena posebna prostorija bez prozora gdje je bio pohranjen Zavjetni kovčeg Israila.[11] Prostorija je bila obložena čistim zlatom, a na njezinom ulazu su bila postavljena velika dvokrilna vrata od maslinovoga drveta. Kako predanja kažu, dragi Allah je dao, a On, Svemogući, najbolje istinu zna, da odmah do tih vrata niknu dva drveta. Sa jednoga je drveta, baš poput plodova, padalo zlato, a sa drugoga srebro. Ti plemeniti metali su korišteni za popločavanje Mesdžida i za oblaganje njegovih zidova. Kad se tome dodaju biseri i merdžani koje su džini izvlačili iz morskih dubina, te obloge od plemenitog maslinova i kedrova drveta, jasno je da Allahov Mesdžid, Bejtul-makdis, kojeg je podigao Sulejman, alejhisselam, u Jerusalemu, bijaše u to doba najljepša građevina na svijetu. Prenosi se da su mnogobrojne baklje bacale takvu svjetlost na plemenite metale i ostale dragocijenosti u oblogama poda, krova i zidova da je Mesdžid u mrkloj noći sijao poput punoga mjeseca.
Ali, sve te vanjske ljepote blistavoga mesdžida Bejtul-makdisa nisu ništa u poređenju sa njegovim unutarnjim duhovnim dragocijenostima i ljepotama čiju raskoš ljudska mjerila ne mogu obuhvatiti, a koje je dragi Allah, Svemilosni, Samilosni pohranio na tom svetom mjestu.
Prije svega drugog, Bejtul-makdis (Mesdžidul-aksa) je jedno od najsvetijih mjesta na Zemlji[12]gdje je u velikoj mjeri spušten Allahov bereket.
 
Hvaljen neka je Onaj koji je u jednome času noći preveo roba Svojega iz Hrama časnoga (minnel mesdžidil-harami) u Hram daleki (ilel-mesdžidil-aqsa), čiju smo okolinu blagoslovili, da bi smo mu neka znamenja Naša pokazali (ledhi barekna havlehu li nurijehu min ajatina). On, uistinu, sve čuje i sve vidi. (17:1)
 
Zatim, to mjesto je stotinama, pa čak i hiljadama godina bila kibla, prema kojoj su sljedbenici istinske Allahove vjere svakodnevno okretali svoja lica pri obavljanju namaza (molitve).
I konačno, Bejtul-makdis je oduvijek bio mjesto hodočašća, drugo po značaju nakon Mesdžidul-harama u Meki (Kaba), za sve sljedbenike Allahove vjere na Zemlji. Tako je bilo sve do izgradnje Mesdžida Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, u Medini koji je postao drugo najsvetije mjesto na Zemlji, a Mesdžidul-aksa (Bejtul-makdis) će do Sudnjega Dana ostati treće najsvetije Allahovo mjesto na Zemlji.
Neke od blagodati koje uživaju hodočasnici koji zijarete Bejtul-makdis možemo uočiti iz sadržaja dove koju je Sulejman, alejhisselam, kako se to prenosi, učio na dan kada je završena izgradnja Mesdžida u njegovo doba.
Prvo želimo navesti hadis:
 
Kad je Sulejman sin Davudov sagradio Bejtul Makdis, zamolio je Allaha u tri navrata, tražeći od uzvišenoga Allaha mudrost, vlast kakvu niko neće imati nakon njega, te je zatražio od Allaha kada je završio s gradnjom džamije da joj priđe samo onaj ko hoće da klanja, te da ga Allah očisti od grijeha kao na dan kada ga je mati rodila, i sve mu je to dato. (hadis, govor Pejgambera, alejhisselam, prenosi Abdullah ibn Amr, a bilježi Nesai);
 
i nakon toga predanje koje prenosimo iz knjige ''Jerusalim Bejtul-makdis'' hafiza Mehmeda Karahodžića gdje je zabilježeno sljedeće:
 
... Pošto je Sulejman, alejhisselam, završio gradnju Mesdžida, obratio se Allahu, Uzvišenom sa dovom da mu da tri stvari: da se njegov hukm (presuda) slaže sa Njegovim hukmom, vlast kakvu niko osim njega neće imati, da svako ko uđe u Mesdžid samo sa namjerom da klanja, iz njega izađe čist od grijeha kao onog dana kad ga je majka rodila.
Onda se obratio okupljenom svijetu riječima da je ovo Mesdžid Allaha Uzvišenog kojeg je i sagradio po Njegovoj zapovijedi i da sve ono što se u njemu nalazi pripada Allahu. Svaki onaj koji bi pokušao da otuđi nešto iz njega spadao bi u one koji žele prevariti Allaha. Potom je naredio da dovedu dva ovna u široki prostor Harema, a dva bika pred Stijenu. Kad su to učinili, Sulejman, alejhisselam, se popeo na Stijenu i Allahu uputio ovu dovu:
 
''Allahu, Ti si ovu vlast i moć kao blagodat dodijelio meni i mome ocu i obasuo nas ni'metima i kerametima. Moga oca učinio si Svojim halifom na zemlji i sudijom među Tvojim robovima, a mene njegovim nasljednikom i halifom u njegovu narodu. Ti si Onaj koji me je odabrao za upravitelja ovog Mesdžida i odredio mi tu počast prije nego si me i stvorio. Tebi pripada zahvala za to dobročinstvo i moć. Allahu, molim Te da onome ko uđe u ovaj Mesdžid daš pet stvari:
 
da u njega ne uđe griješnik čineći tevbu (pokajanje), a da mu je Ti ne primiš i ne oprostiš grijehe;
 
da u njega ne uđe neko ko je u strahu tražeći od Tebe sigurnost, a da mu je Ti ne daš i ne oprostiš grijehe;
 
da u njega ne uđe bolesnik tražeći lijeka a da ga Ti ne izliječiš i ne oprostiš grijehe;
 
da u njega ne uđe neko iscrpljen žeđu iz mjesta gdje je velika suša a da mu Ti ne spustiš kišu na njegov kraj;
 
i da ne otkloniš Svoj pogled sa onoga koji uđe u njega pa sve do njegovog izlaska.
 
Allahu, ako si primio ovu moju dovu, neka znak toga bude primanje mojih kurbana.''
 
Pa se spusti vatra s neba i proširi duž čitavog horizonta, a onda se jedan plameni jezičak izdvoji, uze kurbane i podiže ih na nebo. Zatim je Sulejman, alejhisselam, dao da se zakolju tri hiljade krava i sedam hiljada ovaca, te došavši do mjesta koje je poznato kao prijestolje Sulejmanovo, uputio je dovu: ''Allahu, ko ovdje dođe pod teretom grijeha, oprosti mu, a onaj ko dođe pod pritiskom briga i tegoba, otkloni mu ih!''
Kad god bi Sulejman, alejhisselam, ušao u Harem, pogledom bi odmah tražio mjesto gdje sjede siromašni, slijepi, nijemi i bolesni, sjeo bi sa njima iz skromnosti i dignuvši pogled ka nebu, rekao bi: ''Siromah sa siromasima.'' ...[13]
 
U istoj knjizi se navode još neki fadileti i ljepote koje su vezane za Bejtul-makdis, a koje mi ovdje takstativno navodimo:
 
 - strijela bi se vratila onome koji bi je odapeo prema Haremu;
 
 - na jednim od vrata Bejtul-makdisa bio je postavljen pas od drveta. Kada bi neko opsihren prošao pored njega, on bi zalajao i sihr bi otpao;
 
 - vrata koja bi, prilikom prolaska kroz njih, pritisla onog ko zulum čini;
 
 - u mihrabu Bejtul-makdisa nalazio se štap kojeg su mogli dohvatiti samo potomci Allahovih poslanika, a ako bi neko drugi to uradio, ruka bi mu se zapalila;
 
 - kada bi umro vladar Benu Israila, njegovi sinovi bi se zatvorili kod mihraba Bejtul-makdisa pa bi sutra onaj koji je bio dostojan vlasti osvanuo a ruka mu pomazana uljem;
 
 - ulje spušteno sa neba usmjerilo bi se prema kandiljima i ispunilo ih. Potom bi se s neba spustila vatra na Maslinovu goru, pa prošavši kroz vrata Rahmeta stigla do Stijene i upalila kandilje. Tada bi potomci Haruna, alejhisselam, inače zaduženi da ovaj trenutak dočekaju budni i u ibadetu, rekli: ''Uzvišen je Milostivi, nema boga osim Njega.''
 
Na bazi navedenoga, naše je mišljenje a dragi Allah najbolje zna, da bi se Bejtul-makdisu možda mogao dodijeliti čak i atribut Bejtullaha.
Budući da izraz ''Bejtullah'' na arapskom znači ''Allahova Kuća'', nužno je odmah na početku sasvim jasno naglasiti da se ovo nikako ne smije shvatiti u smislu da, dragi Allah, neuzubillah, ''stanuje'' u bilo kakvoj kući ili građevini. On je, hvaljen i slavljen neka je, apsolutno iznad svakoga ograničenja u bilo kojem pogledu i apsolutno je iznad bilo kakve, i najsitnije, istovjetne sličnosti sa stvorenjima, pa se niko sa Njime ne smije izjednačavati (ve lem jekullehu kufuven ehad - i niko Mu dostojan nije![14]), niti se pak s Njegovim uzvišenim Atributima smiju izjednačavati, niti kvalitativno niti kvantitativno, bilo kakva svojstva karakteristična za Njegova stvorenja, kao što je boravak (stanovanje) na nekom ograničenom mjestu, u nekom ograničenom prostoru. Dragi Allah, koji je neograničen a određuje granice svemu ostalome, apsolutno je iznad toga. Ovo se mora jasno naglasiti da neko, ne dao dragi Allah, ne bi slučajno zapao u pošast antropomorfizma.[15]
Dakle, ono o čemu bismo na ovome mjestu željeli kazati nekoliko riječi jeste to da, mada se izraz ''Bejtullah'' u islamskoj tradiciji uvijek odnosi na Kabu (Mesdžidul-haram) u Meki, mi bi ga poželjeli dovesti u vezu, dakako i sa Muhammedovim, alejhisselam, časnim Mesdžidom u Medini, ali i sa Bejtul-makdisom (Mesdžidul-aksa) u Jerusalemu - a sve to u skladu sa ajetima Kur'ana prema kojima se ''Bejtullah'' općenito odnosi na sve mesdžide, odnosno, preciznije rečeno, na sva ona mubarek mjesta gdje se pada na sedždu dragome Allahu i obavlja namaz, gdje se uči časni Kur'an i spominju Allahova lijepa Imena.
 
U kućama koje se Njegovom voljom podižu i u kojima se spominje Njegovo ime(fī būjutin ezinallahu en turfe'a ve juzkere fīhesmuhū) hvale Njega ujutro i navečer ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da spominju Allaha i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju, i koji strijepe od Dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni. (24:36,37)
 
Dragi Allah najbolje zna, a mi navedene ajete Kur'ana razmijevamo u smislu da se Allahovom kućom, Bejtullahom, uz Mesdžidul-haram u Meki, može simbolički smatrati i svaki mesdžid, tj. svako čisto mjesto i građevina gdje se klanja namaz, gdje se uči Kur'an i gdje se čini zikrullah - pominjanje dragog Allaha i izgovaranjem Njegovih lijepih Imena i na bilo koji drugi način sa lijepom namjerom i iskrenom vjerom u srcu.
No, ovo su samo razmišljanja i pretpostavke, i ona nipošto ne smiju biti shvaćena u smislu da se misli reći kako su svi mesdžidi sveta mjesta i mjesta hodočašća izjednačena sa tri mubarek mesdžida. Ovim se samo želi podsjetiti na značaj svake mahalske džamije i na obavezu džematlija i mještana da joj prvo dadnu njezino osnovno pravo - da klanjaju i uče Kur'an u njoj, ali i da je održavaju čistom i na svaki drugi način vode brigu o njoj, jer će ih dragi Allah na Sudnjem Danu pitati kako su se oni odnosili prema Njegovoj kući koja stajaše u njihovoj mahali, tu odmah u blizini njihovih kućnih vrata.
No, Bejtullahom se mahalske džamije mogu smatrati, ponavljamo, više simbolički i u namjeri da se naglasi obaveza ispunjenja njihovih, gore rečenih, prava. A, ovaj mubarek atribut se u svome suštinskom smislu, Kur'an i Sunnet su tu sasvim jasni, može dodijeliti jedino Mesdžidul-haramu sa Kabom u Meki, Džamiji Muhammeda, alejhisselam, u Medini i Bejtul-makdisu u Jerusalemu.[16] Mi se u ovome kontekstu fokusiramo na Bejtul-makdis u želji da istaknemo da je Bejtul-makdis (kao Bejtullah) za Israil bio mjesto, medij i simbol blizine dragoga Allaha, Čije se prisustvo tu manifestira na način, jedinstven i poseban kako se nigdje drugdje ne manifestira[17] i oplemenjen jedinstvenim blagodatima robovima Njegovim kakve nigdje drugdje nisu prisutne. Upravo u tome posebnome manifestiranju prisustva dragoga Allaha i Njegove blizine najveća je svetost, najveći je značaj Bejtullaha, kako onoga u Meki, tako i onih u Medini i Jerusalemu.[18]
Za Israil je uz Bejtul-makdis i tamo pohranjeni Zavjetni kovčeg također bio mjesto, medij i simbol posebnoga manifestiranja Allahovoga prisustva i Njegove blizine, pogotovu kada se uzme u obzir prisustvo Sekine u njemu. Zbog toga je Zavjetni kovčeg bio najveća svetinja Bejtul-makdisa, a prostorija u kojoj je bio čuvan bila najsvetiji dio Mesdžida tako da je u tradiciji Israila ostala poznata kao Svetinja nad svetinjama.
 
 
Belkisa, kraljica od Sabe
 
 
Jedan od najinteresantnijih događaja iz života Sulejmana, alejhisselam, svakako je njegov susret sa Belkisom, kraljicom od Sabe. Saba je u ta vremena bila veoma moćno i razvijeno kraljevstvo na jugu Arabijskoga poluostrva, u području Jemena. Iako su uživali mnoge Allahove blagodati, nisu vjerovali u Njega, već su obožavali Sunce. Naravno da ta nevaljalština najvećih razmjera[19] nije mogla ostaviti Allahovoga vjerovjesnika i miljenika Sulejmana, alejhisselam, ravnodušnim, a on je za njih i njihovu ''vjeru'' saznao u veoma interesantnim okolnostima.
Naime, jedne prilike je Sulejman, alejhisselam, okupio svoje vojske, vjerovatno radi nekog pohoda ili vježbe. Pred njim su u stroju, sve četa do čete, stajali ljudi, džini i ptice. Izašao je iz Jerusalema i krenuo tamo gdje je bio naumio da ode. Na putu naiđoše na jednu dolinu u kojoj je bilo dosta mravinjaka. Tad se Sulejman, alejhisselam, još jedanput uvjerio u neizmjernu blagodat koju mu je dragi Allah podario, jer je jasno mogao da čuje i da razumije glas jednoga mrava koji je pozivao ostale pripadnike svoje vrste da se svi brzo sklone u svoje mravinjake ispred Sulejmanove, alejhisselam, vojske da ih oni ne bi pogazili a da to uopće i ne primijete. Allahov mubarek rob i miljenik se na to nasmijao i iz dubine srca zahvalio voljenom Gospodaru, Uzvišenom.
 
I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni, i kada stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!" I on se nasmija glasno riječima njegovim i reče: "Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj koju si ukazao meni i mojim roditeljima, i da činim dobra djela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!" (27:17-19)
 
Nakon nekog vremena zastali su i podigli logor. Tada Sulejman, alejhisselam, donese odluku da izvrši smotru svih prisutnih vojski. Vršeći smotru ptica uoči da je ptica pupavac (hudhud) odsutna bez da je od njega tražila dopuštenje za izostanak. Takvo neodgovorno ponašanje razljutilo ga je u prvi mah, ali ga je njegov urođeni osjećaj za pravdu naveo da sačeka i da vidi hoće li pupavac moći da opravda svoj izostanak prije nego se odluči da ga kazni.
 
I on izvrši smotru ptica, pa reče: "Zašto ne vidim pupavca, da nije odsutan? Ako mi ne donese valjano opravdanje, teškom ću ga kaznom kazniti ili ću ga zaklati!" (27:20,21)
 
Nedugo nakon toga pupavac žurno doleti i donese izvještaj Allahovom vjerovjesniku o onome što je saznao i vidio. Naime, ptica je bila zakasnila na zborno mjesto jer je letila daleko iznad predjela Arabije, sve do Sabe. Tamo je vidjela kako ovo kraljevstvo obožava Sunce umjesto dragog Allaha, Gospodara svih svjetova. Vidjevši to pupavac odmah požuri da pronađe Sulejmana, alejhisselam, i izvijesti ga o tome.
 
I ne potraja dugo, a on dođe, pa reče: "Doznao sam ono što ti ne znaš, iz Sabe ti donosim pouzdanu vijest. Vidio sam da jedna žena njima vlada i da joj je svega i svačega dato, a ima i prijesto veličanstveni; vidio sam da se i ona i narod njezin Suncu klanjaju, a ne Allahu, šejtan im je prikazao lijepim postupke njihove i od Pravoga puta ih odvratio, te oni ne umiju pronaći Pravi put pa da se klanjaju Allahu, Koji izvodi ono što je skriveno na nebesima i u Zemlji i Koji zna ono što krijete i što na javu iznosite. Allah je, nema boga osim Njega, Gospodar svega što postoji!" (27:22-26)
 
To je, svakako, bilo više nego prihvatljivo opravdanje za Sulejmana, alejhisselam, koji, dosljedan svojoj, od dragoga Allaha postavljenoj, zadaći, nije nimalo oklijevao da se bori da Allahova Riječ nad svim gornja bude, tako da je odlučio da tom zlu odmah stane u kraj. Zadužio je pupavca da ponovo odleti u Sabu i njihovoj kraljici Belkisi dostavi njegovo pismo kojim ih poziva u islam, a time će se očevidno pokazati i to da li je ptica govorila istinu. Pupavac je odmah poletio sa Sulejmanovim, alejhisselam, pismom pričvršćenim za svoje tijelo. Doletivši do Belkisine palače, ptica je pronašla prostoriju u kojoj je kraljica boravila i tamo ostavila pismo na jednome vidnom mjestu. Nakon toga se malo izmakla i posmatrala kakva će biti njihova reakcija na primljeno pismo. Kad je kraljica uočila pismo i pročitala ga, shvatila je da je situacija veoma ozbiljna jer im Sulejman, alejhisselam, nije ostavljao mnogo prostora za manevar – morali su odmah prestati sa obožavanjem Sunca mimo Allaha, ili će on protiv njih povesti džihad na Allahovu putu. Pošto je nepobjedivost Sulejmanovih, alejhisselam, vojski bila nadaleko poznata, ona je pokušala napraviti jedan manevar putem izaslanja svojih izaslanika Sulejmanu, alejhisselam, sa veoma bogatim i skupocijenim darovima nebili ga malo odobrovoljila.
 
"Vidjećemo", reče Sulejman, "da li ti govoriš istinu ili ne. Odnesi ovo moje pismo pa im ga baci, a onda se od njih malo izmakni i pogledaj šta će jedni drugima reći!" "O velikaši", reče ona, "meni je dostavljeno jedno poštovanja vrijedno pismo od Sulejmana i glasi: 'U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Ne pravite se većim od mene i dođite da mi se pokorite!' O velikaši", reče ona, "savjetujte mi šta trebam u ovome slučaju uraditi, bez vas neću ništa odlučiti!" "Mi smo vrlo jaki i hrabri", rekoše oni, "a ti se pitaš, pa, gledaj šta ćeš narediti!" "Kada carevi osvoje neki grad", reče ona, "oni ga razore, a ugledne stanovnike njegove učine poniženim, eto, tako oni rade. Poslaću im jedan dar i vidjeću sa čime će se izaslanici vratiti." (27:27-35)
 
Međutim, ovakva njezina taktika unaprijed je bila osuđena na propast, jer nema toga blaga na Zemlji i svih sedam nebesa, koje može navesti jednoga Allahovog vjerovjesnika i poslanika da napusti dosljedno slijeđenje Allahova puta.
 
I kad on pred Sulejmana iziđe, ovaj mu reče: "Zar da blagom pridobijete mene? Ono što mi je Allah dao bolje je od onoga što je dao vama. Vi se onome što vam se daruje radujete! Vrati se njima! Mi ćemo im dovesti vojske kojima se neće moći oduprijeti i istjeraćemo ih iz Sabe ponižene i pokorene." (27:36,37)
 
Iako je izrekao ovu prijetnju Sulejman, alejhisselam, je znao da neće biti potrebe za primjenom sile, jer mu je već bilo znano da će Belkisa doći u Jerusalem da mu se pokori i htio joj je pružiti očevidne znakove moći dragoga Allaha. U tom je smislu odlučio prebaciti njen prijesto iz Sabe kod sebe u Jerusalem - da se vidi hoće li ga ona prepoznati. Obratio se onima oko sebe i upitao ko je od njih u stanju da to učini:
 
"O dostojanstvenici, ko će mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego što dođu da mi se pokore?" "Ja ću ti ga donijeti", reče Ifrit, jedan od džina, "prije nego iz ove sjednice svoje ustaneš, ja sam za to snažan i pouzdan." "A ja ću ti ga donijeti", reče onaj koji je učio iz Knjige, "prije nego što okom trepneš." I kad Sulejman vidje da je prijesto već pored njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat mog Gospodara, Koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan, u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan, pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit. Promijenite izgled njena prijestolja da vidimo hoće li ga ili neće prepoznati!" (27:38-41)
 
I ovo je jedan izuzetno zanimljiv detalj iz Sulejmanovog, alejhisselam, života, budući da je očevidno da je jedan od njegovih bliskih saradnika bio Allahov miljenik (evlija) kome je bilo dato veliko znanje (imenovan je u gornjim ajetima kao ''onaj koji je znanje crpio iz Allahove Knjige'') i kome je bila data moć da može u treptaju oka prenositi predmete na velikim udaljenostima. U predajama je između raznih mišljenja najpoznatije ono koje kaže da je ta osoba bila Sulejmanov, alejhisselam, rođak koji se zvao Asif ibn Berhija. Za Asifa se kaže da mu je bila data izuzetno velika i rijetka blagodat da poznaje Allahovo najveće Ime (Ismullahi el-a'zam)[20] i da je baš na taj način uspio u treptaju oka prebaciti Belkisino prijestolje iz Sabe u Jemenu do Jerusalema. Dragi Allah najbolje zna.
U svakome slučaju, Sulejman, alejhisselam, je u tome odmah prepoznao blagodat od Allaha dragoga, ali i kušnju hoće li na tom daru biti zahvalan ili neće. Zahvalivši dragome Allahu na ovoj izuzetnoj blagodati, Sulejman, alejhisselam naredi da se unekoliko izmijeni izgled Belkisina prijestolja koje je, najvjerovatnije, bilo postavljeno u istoj dvorani u kojoj je bilo i njegovo prijestolje.
Nakon izvjesnoga vremena Belkisa, kraljica od Sabe, stigla je sa svojom pratnjom u Jerusalem da se pokori Allahovu robu i vjerovjesniku Sulejmanu, alejhisselam. Kad je ušla u dvoranu za audijencije, upitana je da li može prepoznati prijestolje koje je tamo vidjela odmah pored Sulejmanovog, alejhisselam. Bila je zbunjena činjenicom da je to prijestolje jako nalikovalo njenome, ali vjerovatno njena nevjerica u mogućnost da bi se ono moglo prebaciti na tako velikoj udaljenosti brže nego li je ona stigla, učinila ju je nesigurnom pa ga nije mogla sasvim prepoznati, već je samo rekla da prijestolje izgleda kao da je njeno. Sulejman, alejhisselam, je tada odlučio da joj pokaže još jedno znamenje. Pozvao ju je da uđe u jednu dvoranu koja je imala tako uglačan stakleni pod da je izgledalo kao da je u dvorani duboka voda:
 
I kada ona dođe, bi joj rečeno: "Je li ovakav prijesto tvoj?" "Kao da je on!", uzviknu. "A nama je prije nego njoj dato znanje, i mi smo muslimani." A da nije ispravno vjerovala, nju su omeli oni kojima se ona, mimo Allaha, klanjala, jer je ona narodu nevjerničkome pripadala. "Uđi u dvoranu!", bi joj rečeno. I kada ona pogleda, pomisli da je duboka voda, pa zadiže haljinu uz noge svoje. "Ova je dvorana uglačanim staklom popločana!", reče on. "Gospodaru moj,", uzviknu ona, "ja sam se prema sebi ogriješila i u društvu sa Sulejmanom predajem se Allahu, Gospodaru svjetova!" (27:42-44)
 
Prednji nam ajeti Kur'ana jasno kazuju kako je Belkisa, suočena sa mubarek ličnošću Sulejmana, alejhisselam, kao i sa očevidnim znakovima koji su joj pokazani, u svom srcu, Allahovom milošću, otkrila svjetlost istinske spoznaje i prihvatila islam, predavši se na taj način, zajedno sa Sulejmanom, alejhisselam, dragome Allahu, Gospodaru svih svjetova.
U predanjima se dalje kaže da je nakon toga Sulejman, alejhisselam, oženio Belkisu i vratio je u Sabu da kao njegov namjesnik i dalje vlada, ali sad prema uzvišenim propisima dragoga Allaha i u okrilju islama, istinske vjere čistoga monoteizma i potpune predanosti Njemu, jednome i jedinome Bogu. Tako se kraljevstvo u Jemenu oslobodilo tmina zablude i širka i okrenulo se ka svjetlosti istinske vjere, Allahovoga islama.
 
 
Iskušenje
 
 
Iako Sulejman, alejhisselam, baštini izuzetno veliku snagu, i duhovnu i materijalnu, kao i veliku deredžu (stepen) kod Gospodara svih svjetova, on nije bio pošteđen ljudskih uobičajenih slabosti i iskušenja. Samo je dragi Allah svemoguć i samo je On, hvaljen neka je, apsolutno lišen makar i najsitnije slabosti, ograničenosti i istovjetne sličnosti sa bilo čime stvorenim. A, čovjek je, makar to bio i Sulejman, alejhisselam, slab, siromašan, te slabostima i pogreškama sklon.
Jedna od kušnji koju je sin Davuda, alejhisselam, morao proći bila je i jedna, barem sa stanovišta nekih savremenih komentatora i tumača Kur'ana, prilično zagonetna kušnja, a koja je spomenuta u narednim ajetima časnoga Kur'ana:
 
Mi smo zaista stavili na kušnju Sulejmana i na njegovo prijestolje bacili tijelo (ljudsko), zatim se (Sulejman) obratio Bogu govoreći "Bože, Ti meni oprosti i podari mi vlast kakvu neće imati niko poslije mene! Ti uistinu, bogato daruješ!" I Mi smo dali da mu služe: vjetar, koji je prema zapovjedi njegovoj blago puhao onamo kuda je on htio, i šejtani, sve graditelji i gnjurci, i drugi u bukagije okovani. "Ovo je Naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nećeš zbog toga odgovarati!" On je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište. (38:34-40)
 
U gornjim ajetima smo za Riječi dragoga Allaha: ''Ve lekad fetenna Sulejmane ve elkajna 'ala kursijjihi džeseden thumme enab kale Rabbi'gfirli ve hebli mulken la jenbegi li ehadin min ba'di'', koristili prevod Džemaludina Čauševića i Muhameda Pandže: ''Mi smo zaista stavili na kušnju Sulejmana i na njegovo prijestolje bacili tijelo (ljudsko), zatim se (Sulejman) obratio Bogu govoreći "Bože, Ti meni oprosti i podari mi vlast kakvu neće imati niko poslije mene''. Odatle vidimo kako je riječ o tome da je neko ljudsko tijelo bilo bačeno ili stavljeno na prijestolje Sulejmana, alejhisselam.
Ne postoji jedinstveno mišljenje komentatora Kur'ana o tome koje je, odnosno čije je, tijelo koje se našlo na prijestolju i u čemu je u stvari bila sadržana pomenuta kušnja. O tome su se kroz stoljeća iskristalisala različita mišljenja i tumačenja, a mi smo odlučili da tumačenja do kojih smo mogli doći ugrubo rasporedimo u dvije skupine.
 
Prvu skupinu činila bi tumačenja koja nam kažu da nije riječ o tijelu, odnosno osobi Sulejmana, alejhisselam, lično, već je riječ o nekome drugom. A, na pitanje ko je ta druga osoba, prema informacijama do kojih smo došli, komentari nam nude opet dva odgovora: prvi da je riječ o jednom Sulejmanovome, alejhisselam, djetetu i drugi da je riječ o tome da se pojavio dvojnik Sulejmanov, alejhisselam, koji je sjeo na njegovo prijestolje i tako mu za izvjesni period oduzeo vlast.
Ljubaznošću Kenana Čeme, čiji tekst u citatu koji slijedi navodimo, u prilici smo da o pomenutome ajetu prezentiramo komentar Ismaila Hakija koji je dio tefsira Ruhul-bejan: 
 
... U komentaru na 34. ajet 38. sure, u kome se spominje tijelo, hazreti Ismail Hakki, između ostaloga, kaže sljedeće (slobodan prijevod u značenju):
 
Riječ ''džesed'' slična je po svome značenju riječi ''džims'' (također tijelo), ali je ipak posebnija. Prema čuvenome jezikoslovcu Halīlu riječ ''džesed'' koristi se samo za čovjeka, a ''džism'' i za čovjeka i za sve drugo što ima nekakvu materijalnost. Također, opet prema Halīlu, ''džesed'' se koristi za ono što ima neku boju, dok se ''džism'' koristi i za ono što nema boje, poput naprimjer vode i zraka.
Ismail Hakki dalje razmatra i razliku između ''džeseda'' i ''bedena'' (također tijelo), te potom kaže kako se u ajetu pod ''džesedom'' misli na kāleb (matricu, kalup, ljušturu) bez rūha (duha).
Naime, prenosi se da je Sulejman, alejhisselam, imao 300 žena,[21] a od dragog Allaha je bio darovan spermom stotine ljudi, tj. tolikom spolnom moći. Tako je jednoga dana hzr. Sulejman kazao: ''Noćas ću obići 70 svojih žena (tj. imati sa njima spolni odnos; ili je rekao 90, ili 99, ili 100), i svaka od njih rodit će po jednog borca na Allahovome putu'', ne rekavši ''ako Bog da!'' Njegov vezir Āsif sugerirao mu je da kaže ''ako Bog da!''; ali on ne reče. Te noći on zaista i obiđe žene koje je naumio obići ali samo jedna od njih zanese, a i ta koja zanese rodi pola djeteta (tj. defektno dijete), dijete sa jednim okom, jednom rukom i jednom nogom, pa ga babica baci na spomenuto prijestolje. Eto to je to tijelo koje se spominje u ajetu, dodajući kako je Alejhisselam kazao: ''Da je rekao ako Bog da, svi bi se borili na Božijemu putu.'' Također, navodi se da je pomenute riječi ''ako Bog da'' hazreti Sulejman ustvari zaboravio reći, a ne da ih namjerno nije kazao, ili da, pak, nije ni čuo svoga druga i vezira kad mu sugerira da ih kaže. Kada je sve već bilo gotovo, tada se povratio Bogu (enāb) shvativši u čemu je pogriješio.
Hzr. Ismail Hakki navodi još dva mišljenja na šta se moglo odnositi to ''tijelo''.
Prema drugom mišljenju riječ je također o jednome njegovom djetetu kog su šejtani, nakon što se ono rodilo, htjeli ubiti ili bar mentalno i fizički osakatiti, vjerujući da se tako mogu osloboditi tereta i teških poslova koje im je bio nametnuo Sulejman, a.s., a tu moć upravljanja džinnima podario mu je dragi Allah. Vjerovali su da će taj sin, ako bi poživio, nastaviti praksu svoga oca. Njihove planove hzr. Sulejman je prozreo i oblacima naredio[22] da ga nose (tog njegovog sina) i čuvaju, dok mu je vjetar donosio hranu, a sve iz straha da mu se šta ne desi. Upravo zbog toga straha, u kojemu se nije oslonio na dragoga Boga, Uzvišeni ga je iskušao time što je dijete umrlo u oblacima i njegovo mrtvo tijelo je spušteno na hazreti Sulejmanov prijesto. Također se kaže kako je toga sina jedinca digao u oblake i dao ga na čuvanje melekima iz razloga što su šejtani neprestano bili zauzeti poslovima na zemlji koje im je nametnuo hzr. Sulejman, tako da im na taj način on nije bio ''na očima''.
Prema trećem mišljenju misli se na Ifrīta (džina) koji je bio uzeo hazreti Sulejmanov prsten, a predstavljen je ''džesedom'' budući da je tek bio poprimio njegovu formu, tj. pokazao se u liku hzr. Sulejmana, nakon čega se on, Sulejman, alejhisselam, (po)vratio (enāb) svojoj vlasti, i to tek nakon 40 dana. Međutim, prema Ismailu Hakkiju ovo je malo vjerojatno, bar iz razloga što se šejtani ne mogu pokazivati u liku bilo kog vjerovjesnika, kako u snu tako i na javi. Također, ako se pretpostavlja da mu je prsten bio svjetlosne naravi, nije se mogao pokazati i održati na tijelu šejtana koji je temeljno mračne prirode, tim više što je znano da svjetlost kao takva prži šejtana. ...
 
Dakle, iz citata koji smo naveli vidimo kako je jedna mogućnost da je Sulejmanova, alejhisselam, kušnja bila sadržana u roditeljskoj tuzi zbog umrloga ili pak hendikepiranoga djeteta, a što je bilo uzrokovano njegovim trenutkom slabosti kada je zaboravio osloniti se na dragoga Allaha, a nesvjesno se oslonio na vlastite mogućnosti (u smislu mudroga plana da na oblacima zaštiti svog sina), ili pak kada je zaboravio da izvijesnost ostvarenja svoje plemenite želje da mu žene rode sinove koji će se boriti na putu dragoga Allaha, veže za dopuštenje, tj. odredbu dragoga Allaha da se tako doista i desi.
Druga je mogućnost izražena kroz predaje koje govore da je Sulejman, alejhisselam, bio u periodu od četrdeset dana lišen svoje vlasti. Ove predaje govore da je jedne prilike Sulejman, alejhisselam, skinuo prsten sa prsta, vjerovatno radi odlaska u toalet, i predao ga jednoj od svojih žena da mu ga pričuva. Međutim, jedan od džina je to primijetio, pa se ženi prikazao u liku Sulejmana, alejhisselam, i tako uspio od nje uzeti njegov prsten. Lišen prstena Sulejman, alejhisselam, je automatski bio lišen svojih moći i svoje vlasti, pa je bio prisiljen da napusti dvor i ode na morsku obalu da bi živio kao siromašni ribar, dok je pomenuti džin uzeo njegovu tjelesnu formu i takav (kao drugo tijelo sa Sulejmanovim, alejhisselam, likom) sjeo na prijestolje da vlada umjesto njega. Ali, njegovi postupci su bili daleko od Sulejmanove, alejhisselam, mudrosti, pravde i milosrđa, pa su ga vrlo brzo prozreli Sulejmanovi, alejhisselam, savjetnici, te ga učenjem Tevrata i Zebura otjerali sa prijestolja. On je u bijegu bacio prsten u more gdje ga je progutala jedna riba, koju je, čim je istekao rok u kojemu je bilo određeno da ovo iskušenje traje, uhvatio Sulejman, alejhisselam, i tako ponovo dobio svoju vlast i ostale blagodati.[23]
Po ovim je predanjima, dakle, Sulejmanovo, alejhisselam, iskušenje bilo sadržano u tome što je on sa kraljevskoga položaja preko noći bio srozan na položaj siromaha bez ikakvoga uticaja ili bogatstva, pa je morao naporno raditi za svaku koricu hljeba kojom se prehranio u narednih četrdeset dana. On je to prihvatio i podnio sa punom predanošću dragome Allahu i tako na najljepši način odgovorio na ovu kušnju, nakon koje je u cjelosti dobio natrag svoju deredžu kod dragoga Allaha i sve blagodati koje je ranije uživao.
Iz ranije navedenog citata vidljivo je kako Ismail Haki ovo smatra malo vjerovatnim navodeći između ostaloga i argument da se šejtan ne može prikazati u liku bilo kojega od vjerovjesnika dragog Allaha. Uz taj argument, inače izveden po analogiji iz vjerodostojnog hadisa gdje Muhammed, alejhisselam, kaže da se nijedan šejtan (po našemu tumačenju i džin, a dragi Allah najbolje zna) ne može prikazati u njegovu liku, ovakvo tumačenje nam ne izgleda isuviše vjerovatnim i zbog toga što nam ne izgleda logičnom zamisao da su sve one velike moći i blagodati koje je dragi Allah darovao Sulejmanu, alejhisselam, ovisile o tome hoće li njegov prsten sa ugraviranim Allahovim Imenom biti na njegovoj ruci ili ne. Naprotiv, mišljenja smo da je dragi Allah sve one moći, kada ih je već jednom odredio darovati Sulejmanu, alejhisselam, vezao za njega lično a ne za njegov prsten, tako da ih je on posjedovao bez obzira na to da li mu je prsten bio na ruci ili ne. Isto tako, u ajetu je prvo pomenuta kušnja i pokajanje, pa tek nakon toga Sulejmanova, alejhisselam, dova koju mu je dragi Allah prihvatio i podario vlast nad vjetrom i džinima: Mi smo zaista stavili na kušnju Sulejmana i na njegovo prijestolje bacili tijelo, zatim se (on, Sulejman) obratio Bogu govoreći "Bože, Ti meni oprosti i podari mi vlast kakvu neće imati niko poslije mene! Ti uistinu, bogato daruješ!" Iz ovoga je sasvim jasno da pomenuto iskušenje ne može biti vezano za gubitak vlasti koja je dobivena tek nakon što je ono okončano. Na bazi svega što je navedeno, nama ovo kazivanje izgleda teško vjerovatnim, a dragi Allah najbolje zna. 
 
Druga skupina mišljenja o značenju ajeta o kome je riječ i o prirodi kušnje kojom je dragi Allah iskušao Sulejmana, alejhisselam, ubjeđuje nas da je riječ baš o Sulejmanovu, alejhisselam, tijelu koje je u stanju bolesti bilo ostavljeno ili zadržano na prijestolju.
Ovakva tumačenja se, naprimjer, mogu vidjeti iz prevoda Besima Korkuta koji ajete: ''Ve lekad fetenna Sulejmane ve elkajna 'ala kursijjihi džeseden thumme enab kale Rabbi'gfirli ve hebli mulken la jenbegi li ehadin min ba'di'',prevodi kao: ''Mi smo Sulejmana u kušnju doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je on poslije ozdravio. Gospodaru moj, rekao je, oprosti mi i podari vlast kakvu niko, osim mene, neće imati''. Isti je slučaj i sa prevodom Enesa Karića: ''A Mi smo Sulejmana na kušnju stavili, i na prijestolje njegovo ga kao tijelo bacili, pa se on pokaja, i reče: Gospodaru moj! Oprosti mi, i vlast mi podari kakvu niko nakon mene neće imati!''; gdje je u napomeni rečeno kako to znači da je Sulejman, alejhisselam, bio iskušan bolešću.[24]
Dakle, prema ovim tumačenjima Sulejman, alejhisselam, je iskušan time što je neko vrijeme bio ophrvan bolešću. Tu je kušnju na najljepši način podnio i nakon što je isteklo vrijeme koliko je bilo određeno da bolest traje on je opet ozdravio.
 
* * *
 
U konačnici vidimo da su shvatanja i tumačenja ovoga iskušenja kojim je dragi Allah iskušao Svoga roba Sulejmana, alejhisselam, raznolika. Izgleda da su, barem kako mi to shvatamo, savremeni tefsiri skloniji tumačenju da je Sulejman, alejhisselam, bio iskušan bolešću pri čemu se njegovo bolesno tijelo nalazilo na prijestolju, dok su sa druge strane tradicionalni tefsiri više skloni tumačenju da je Sulejman, alejhisselam, bio iskušan smrću svoga djeteta čije je tijelo potom bilo bačeno ili stavljeno na njegovo prijestolje. Dragi Allah najbolje zna.
 
 
Smrt Sulejmana, alejhisselam
 
 
Baš kako je mubarek život Sulejmana, alejhisselam, na ovome svijetu u mnogočemu poučan, tako je i njegova smrt veoma značajna Allahova pouka. Naime, prisustvo njemu potčinjenih džina u zajednici Israila (izgleda da su ih za života Sulejmanova, alejhisselam, ljudi mogli vidjeti, a dragi Allah najbolje zna) vjerovatno je uticalo da se u narodu rašire kojekave priče o tome da džini posjeduju veliko znanje iz svijeta gajba (nevidljivoga), pa je, Allahovom Odredbom, na Ploči pomno čuvanoj (Levhi-mahfuzu) bilo zapisano da smrt Sulejmanova, alejhisselam, bude posebna pouka i džinima i ljudima.
Jednog dana Sulejman, alejhisselam, je izdao zapovijedi džinima šta da rade i otišao u svoj mihrab da se stojeći moli dragom Allahu. Naslonio se na svoj drveni štap i započeo sa zikrullahom, molitvama i dovama. U tome zanosu ljubavi prema Allahu i spominjanja, slavljenja i veličanja Njega, Jednog, Jedinog, iznenada se suočio sa prelijepom pojavom Allahova izaslanika, plemenitoga Azraila (meleka smrti) i sa radošću mu se odazvao. Duša Sulejmanova, alejhisselam, tako je u društvu Azraila nasmijana krenula u susret voljenom Gospodaru, a njegovo tijelo je ostalo u stojećem položaju naslonjeno na štap. Svakome ko bi pogledao izgledalo je kao da se u mihrabu, duboko koncentrisan, punim srcem moli Allahu dragome, tako da su džini nastavili raditi one poslove koje im je bio naredio.
Ovakvo stanje je potrajalo izvijesno vrijeme,[25] () sve dotle dok Odredbom dragoga Allaha ta situacija nije bila okončana. Crv koji se nalazio izvjesno vrijeme u unutrašnjosti Sulejmanovoga, alejhisselam, drvenog štapa rastočio ga je, pa se štap polomio i mubarek tijelo Allahovoga miljenika i vjerovjesnika palo je na zemlju. Tek tada su džini shvatili da su protekli period vremena sasvim nepotrebno naporno radili[26] i shvatili su da ne bi ostali toliko dugo u poniženju da su gajb mogli spoznati. Ovo je utjecalo da su se i ljudi, koji su sve to gledali, osvjedočili u to da džini ne mogu spoznati Allahove tajne, koje On, hvaljen i slavljen neka je, otkriva samo onome kome On hoće.
 
A kad smo odredili da (Sulejman, alejhisselam) umre, crv koji je bio rastočio štap njegov upozorio ih je da je umro, i kad se on srušio, džini shvatiše da ne bi na muci sramnoj ostali da su budućnost prozreti mogli (34:14)
 
Mubarek tijelo mu je ukopano u blizini Allahovoga Hrama, mesdžida Bejtul-makdisa u Jerusalemu.
 
 
Nakon Sulejmana, alejhisselam
 
 
Sve ono što smo naveli u ovome našem osvrtu na život i djelo Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, izražava činjenicu koju ističu mnogi objektivni historijski promatrači - da je za vlasti njih dvojice zajednica Israila doživjela svoj puni procvat i razvitak. U literaturi se mogu naći stavovi da je to doba bilo zlatno doba države i naroda Benu Israila, kako na materijalnom planu tako još i više (što je svakako značajnije) na duhovnom planu.
U doba Davudovo i Sulejmanovo, alejhimesselam, iskrena vjera, čestitost, poštenje, moral, milosrđe, dobročinstvo i čednost bili su rašireni, javno njegovani i favorizirani, dok su sve negativne osobine, suprotne ovim vrlinama, bile javno suzbijane i sankcionirane. Također se u tih stotinjak godina, koliko je trajao period njihovoga poslanstva i vlasti nad Israilom,[27] Allahov Zakon, tada izražen kroz Tevrat i Zebur, dosljedno, potpuno i čestito primijenjivao, tako da je u zemlji cvjetala pravda. Sva plemena Israila bila su ujedinjena u bratskoj ljubavi i povjerenju u jednu snažnu i čvrstu zajednicu, koja je ujedno bila i nepokolebljiva u borbi na Allahovu putu. Trudili su se, naprezali i borili do krajnjih granica vlastitih mogućnosti da Allahova Riječ gornja bude, prvo kod njih samih pa onda i dalje koliko su već mogli dosegnuti.
Za vlasti Davuda, alejhisselam, i pogotovo za vlasti sina mu Sulejmana, alejhisselam, nacionalna ekonomija je cvjetala, naročito u oblastima trgovine i građevinarstva, tako da se zajednica sve više razvijala i bogatila. Jerusalem je bio veoma izgrađen i lijep grad, najblistaviji i najsjajniji grad u ta vremena u regionu, a vjerovatno i na čitavoj Zemlji, sa veličanstvenim Mesdžidom, Bejtul-makdisom, što je u mrkloj noći kao pun mjesec blistao.
To veliko materijalno bogatstvo što je obilno punilo Bejtul-mal i državnu kasu bilo je ravnomjerno raspodjeljivano kroz efikasne sisteme zekata i javnog finansiranja tako da su svi pripadnici Benu Israila od njega imali koristi.
Kada se svemu ovome dodaju i mnogobrojne mu'džize koje su otac i sin na dar od dragoga Allaha, Gospodara svih svjetova, dobili, jasno je zbog čega su Davud i Sulejman, alejhimesselam, među najpopularnijim i najvoljenijim ličnostima kod Benu Israila i zašto je država Benu Israila u njihovo doba doživjela svoj vrhunac.
Kada je Sulejman, alejhisselam, preselio na ahiret u emanetu vlasti nad Israilom naslijedio ga je, kako se prenosi, njegov sin Ruhbuam (Roboam). Ako se međutim pitamo ko je i kada naslijedio Sulejmana, alejhisselam, u emanetu Allahovog vjerovjesništva,[28] to nam nije poznato. Bilo kako bilo, historija nam govori kako se kraljevstvo Israila nakon Sulejmanovoga, alejhisselam, preseljenja na bolji svijet, pocijepalo na dva dijela. Postoje različita mišljenja o tome koliko je vremena proteklo do tog raskola.
Oficijelna judeo-kršćanska tradicija kaže da je do ovog raskola došlo odmah po smrti Sulejmana, alejhisselam, i ona, sasvim neistinito i bezočno, njemu pripisuje krivicu za tu dekadencu i raskol, gnusno ga optužujući kako je svojim ropkinjama mnogoboškinjama svjesno dopuštao da se u njegovome domu, neuzubillah, mole svojim idolima!?[29] Biblijska tradicija ide i dalje od ovoga, pa čak govori i tu odvratnu blasfemiju da se on, lično, u svojoj starosti, neuzubillah, molio idolima!?
Allahu se dragome utječemo od svih ovih odvratnih neistina i nepravednih optužbi na Allahovog plemenitog roba i poslanika, i energično svjedočimo da je on apsolutno čist od svih ovih lažnih optužbi.
Međutim, kako laž nikada ne može opstati i uvijek biva istinom ugušena, tako nam riječi istine o Sulejmanu, alejhisselam, donosi Kur'an koji sasvim jasno ističe veliki ugled i značajan položaj koji Sulejman, alejhisselam, kod dragoga Allaha uživa, i brani Allahovoga miljenika od ovih optužbi:
 
On (Sulejman) je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište (38:40);
 
I povode se za onim što su šejtani o Sulejmanovoj vladavini kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, šejtani su nevjernici ... (2:102).
 
Sa druge strane, za razliku od biblijske tradicije Ibn Kesir nam donosi predaju da je Ruhbuam vladao jedinstvenim carstvom Israila još punih sedamnaest godina nakon smrti svoga mubarek oca i da je tek nakon toga došlo do rascjepa.
S obzirom da je općepoznato kako je period Sulejmanove, alejhisselam, vladavine i vladavine njegova mubarek oca bio zlatno doba Israila, objektivno gledano apsolutno nije realno pretpostaviti da je odmah nakon Sulejmanove, alejhisselam, smrti u narodu Israila moglo biti nezadovoljnika njegovom vlašću,[30] osim maloga broja munafika. Naprotiv, sve objektivno govori da je narod izuzetno mnogo volio svoga mubarek kralja zbog bogatog i bezbrižnog života koji im je omogućio, a pogotovo zato što su svi bez imalo sumnje znali kako je on Allahov vjerovjesnik i miljenik. Iz svih ovih razloga mi prihvatamo predanje po kojem je Ruhbuam vladao još sedamnaest godina Israilom i da je tek nakon toga došlo do rascjepa carstva, a dragi Allah najbolje zna.
Uglavnom, historija nam kaže kako je carstvo Israila, nakon vremena vlasti Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, bilo podijeljeno na dva potpuno odvojena kraljevstva. Samo dva plemena (Juda i Benjamin)[31] su priznali vlast Ruhbuama i ostalih nasljednika iz loze Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, i oni su formirali državu po imenu Judeja na jugu. Preostala plemena su se pobunila i formirala sjevernu državu Izrael u kojoj je prvi vladar postao vođa ove pobune Jeroboam. Izrael je, vjerovatno, materijalno gledano, bio veći i moćniji, ali je ogromni značaj i ugled Judeje bio u tome što je njenom prijestonicom ostao sveti grad Jerusalem gdje su ostali Bejtul-makdis i Zavjetni kovčeg, pa je tu i dalje bio duhovni centar i centar hodočašća svih plemena Benu Israila.
Judeo-kršćanska tradicija kazuje da je vladar Izraela Jeroboam, u strahu da odlazak Israilćana iz njegove države na hodočašće Bejtul-makdisa u Jerusalemu ne okrene njihova srca prema Ruhbuamu, uveo idolopokloničku tradiciju klanjanja zlatnom teletu, vezavši to za ''tradiciju'' Samirije u podnožju Sinajske gore i u tu svrhu na teritoriji Izraela izgradio dva hrama sa idolom zlatnog teleta, jedan u Betelu i drugi u Danu, naredivši narodu da prestane hodočastiti Bejtul-makdis već počne hodočastiti ova dva ''hrama''.
Pošto smo se više puta očevidno uvjerili da su se, nažalost, u biblijske knjige uvukle mnoge neistine i teške potvore na neke čestite Allahove robove, mi nipošto ne smijemo slijepo prihvatiti kako ovakve navode o Jeroboamu, tako i one navode iste tradicije koje govore o Ruhbuamu kako je htio zlostavljati narod i tako ga isprovocirao na pobunu.
Na oprez nas upućuje činjenica da je Ruhbuam, budući da je on bio sin Sulejmanov, alejhisselam, odrastao u uslovima najljepšeg mogućeg vjerskog i svakog drugog odgoja i zato vjerujemo kako je on bio pobožan, čestit i plemenit čovjek, jer u suprotnome, zar je moguće i pomisliti da bi Sulejman, alejhisselam, dozvolio da nevaljali sin bude nasljednik njegovoga kraljevskog trona?! On bi to, sigurno, spriječio i još za svoga života imenovao drugu odgovarajuću osobu da bude njegov nasljednik u vlasti nad Israilom.
Zbog toga, mi smo mišljenja da je Ruhbuam bio čestit i plemenit čovjek i vladar, a dragi Allah najbolje zna.
A što se pak tiče Jeroboama, mada bi puna odgovornost za rascjep jedinstva države Benu Israila, pod pretpostavkom sasvim vjerovatne Ruhbuamove čestitosti, doista mogla pasti na njega i njegove sljedbenike, ipak moramo biti oprezni, pogotovo kad su u pitanju navodi da je uveo obožavanje zlatnog teleta, jer smo, još jednom to ponavljamo, svjedoci postojanja nekih apsolutnih neistina i teških potvora u biblijskim knjigama, i, također, nije lahko zamisliti da su pripadnici tolikog broja plemena Israila bili do te mjere iskvareni i udaljeni od svoje islamske tradicije da bi tek tako dopustili otvoreno idolopoklonstvo bez masovne pobune i svrgavanja otpadničkoga vladara.
Dakle, mada smo mi bliži mišljenju da je Ruhbuam bio na pravome putu i da je na Jeroboamu odgovornost za rascjep, ipak to ne možemo apsolutno tvrditi. Doista, treba biti oprezan u pogledu događaja u ovim vremenima. Dragi Allah najbolje zna.
U konačnici zaključujemo kako se neko vrijeme nakon prestanka vladavine Allahovih poslanika i vjerovjesnika Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, opet, nažalost, desilo to da po preseljenju nekog od Allahovih vjerovjesnika i poslanika na ahiret dođe do neshvatljive erozije vjere kod nekih njegovih sljedbenika, koji se obično rascijepe u razne skupine i sukobe se, čak i oružjem, jedne protiv drugih. Ta nesretna i teška događanja (nažalost ni ummet Resulullaha, Muhammeda, alejhisselam, ne mogaše ih izbjeći), uzročena ljudskom slabošću, griješenjem i nemarnošću, često su se dešavala kroz historiju ljudske civilizacije i kao da su postala neka zakonomjernost koja potvrđuje poruku Kur'ana da su, nažalost, srca većine ljudi sklonija stranputici negoli pravome putu.[32] 
Dragi Allah zna nesumnjivu mudrost i ljepotu Njegove odredbe da se ovakve kušnje periodično dešavaju i da iskrenost, čistota i snaga vjere Ademovih, alejhisselam, sinova i kćeri ima svoje cikluse uspona i padova. Vjerske Knjige, a i historija, nam kazuju da će tako biti, ako dragi Allah da, sve do Sudnjeg Dana.
 [1] Allahovom odredbom mu je tečni bakar iz zemlje izvirao pa ga je koristio onako kako je želio.
[2] Kur'an časni (34:12,13) nam navodi da je, leteći na vjetru, mogao u jednoj jedinoj noći ili danu preći rastojanje od mjesec dana kopnenog putovanja. Prema predanjima, Sulejman, alejhisselam, je običavao, skupa sa onima koji bi letjeli uz njega, sjesti na jedan ćilim koji bi onda vjetar ponio. Čini nam se veoma interesantim uočiti da je baš u ovoj istini mogući temelj svih legendi o letećim ćilimima koje su toliko prisutne u književnosti i tradiciji Orijenta, a dragi Allah najbolje zna.
[3] Nije nam poznato da li su svi džini koji su u njegovo doba živjeli na Zemlji bili njemu potčinjeni ili je to bila samo jedna skupina od džina, kao što nam nije poznato ni to koliko je bila brojna ta potčinjena skupina.
[4] Jednom prilikom smo čuli da su najtraženiji predmeti u cjelokupnoj historiji ljudske civilizacije: Zavjetni kovčeg Benu Israila, štap Mūsāa, alejhisselam, i prsten Sulejmana, alejhisselam.
[5] Objavljen je u Takvimu Islamske zajednice BiH za 1986. godinu, str. 77-96.
[6]Ovaj je znameniti događaj zabilježen u Starom zavjetu, u Prvoj knjizi o kraljevima, 3:16-28, ali je ta verzija nešto drugačija od verzije koju nam donose vjerodostojni hadisi koje bilježe Buhari i Muslim. Verzije se razlikuju u pogledu bebine smrti (Biblija kaže kako je njezina majka u snu legla na nju i tako je nehotice ugušila, dok hadisi navode da ju je usmrtio vuk), ali je najveća razlika u pogledu vremena kada se to desilo. Tako biblijsko kazivanje kaže da je Sulejman, alejhisselam, o ovom slučaju presuđivao za svoje vladavine, dok hadisi navode kako se to desilo za vlasti njegova mubarek oca, koji je bio donio svoju presudu, ali je i ovoga puta, baš kao i u onom slučaju sa ovcama, Sulejman, alejhisselam, bolje u sve to pronikao i pronašao pravi način da se objelodani majka živoga djeteta. Dragi Allah najbolje zna, a mi, prirodno, prihvatamo hadisku pripovijest kao tačnu, ali smo ovo kazivanje ipak naveli u ovome dijelu koji govori o vremenu nakon Davudove, alejhisselam, smrti jer nam je cilj da upravo ovdje naglasimo izuzetnu mudrost njegova mubarek sina.
[7] ''U nasledstvo svome sinu (David) je ostavio državu koja se prostirala od Damaska do Egipta i od istočnih krajeva Zajordanije do Sredozemnog mora'' (Zenon Kosidovski, ''Biblijske legende'', str. 296.). Ovo je jedan od izvora u kojima se navodi da se država Israila u doba vlasti Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, prostirala od Sirije do Misira, odnosno od rijeke Eufrat pa do rijeke Nil, saglasno obećanju koje je, prema Starom zavjetu (Postanak, 15:18), dragi Bog dao Abrahamu (Ibrahimu, alejhisselam) da će njegovi potomci živjeti u državi koja će se prostirati između ove dvije velike rijeke. Dragi Allah najbolje zna, a nama izgleda da uopće nema razloga sumnjati u to da se država Israila u doba Davuda i Sulejmana, alejhimesselam, doista i prostirala na ogromnom prostoru između rijeka Eufrata i Nila, čime je ovo obećanje dragog Allaha Ibrahimu, alejhisselam, (smatramo da u taj dio Staroga zavjeta nema potrebe isuviše sumnjati, a dragi Allah najbolje zna) doista i bilo ispunjeno. Interesantno je ovdje uočiti kako Cionisti, koji su danas na osnovu terora i zločinačkih progona većinskoga palestinskog stanovništva uspjeli na tlu svete zemlje uspostaviti i proširiti tzv. državu Izrael (koja doista nema ništa zajedničko sa drevnom državom Israil), svjesno zaboravljaju na činjenicu da je pomenuto obećanje dragoga Allaha, kada su u pitanju Ibrahimovi, alejhisselam, potomci po lozi Ishakovoj, alejhisselam, još davno ispunjeno za vladavine Njegovih čestitih robova Davuda i Sulejmana, alejhimesselam. Oni ga i dalje smatraju neispunjenim i na tome grade vlastite snove i ambicije da uspostave Veliki Izrael na prostoru od Nila do Eufrata.
[8] Koja bi se vojska u tim vremenima, pa čak i dan danas, mogla ikoliko suprostaviti snažnim naletima moćnih i nevidljivih džina, nepreglednih jata ptica i čopora lavova, tigrova i drugih sličnih zvijeri, te razornim i silovitim udarima olujnoga vjetra – da ljudsku silu vojske Israila i ne pominjemo.
[9] Postoje različita mišljenja o odnosu broja Sulejmanovih, alejhisselam, vjenčanih žena i ropkinja. Tako jedni govore da je imao tri stotine vjenčanih žena i sedam stotina ropkinja, a po drugima je obratno - sedam stotina vjenčanih žena i tri stotine ropkinja. No, ova mišljenja se međusobno slažu u jednome: Sulejman, alejhisselam, je imao ukupno hiljadu životnih družica. Dragi Allah najbolje zna.
[10] Jedan aršin iznosi od 70 do 100 cm zavisno od toga koji ga narod definira.
[11] U judeo-kršćanskoj tradiciji ova prostorija je imenovana kao Svetinja nad svetinjama.
[12] Bejtul-makdis je najsvetije mjesto u svetom gradu Kudsu (Jerusalemu), koji je opet najsvetiji grad unutar svete zemlje Ken'an (današnja Palestina i dijelovi Sirije i Jordana).
[13]Hadži hafiz Mehmed Karahodžić, ''Jerusalim, Bejtul-makdis'', str. 29. i 30.
[14] Kur'an, 112:4.
[15]Antropomorfizam – pripisivanje dragome Allahu svojstava karakterističnih za Njegova stvorenja.
[16]Kur'an jasno govori o svetosti i berićetu Mesdžidul-harama i Kabe, Poslanikove džamije i Bejtul-makdisa, kao i općenito o svetosti gradova Meke, Medine i Kudsa (Jerusalema). Postoje i mnogi hadisi koji o tome govore tako da oko toga nema sumnje. Osim što su ovo tri najsvetija mesdžida na Zemlji, oni su, prema poznatome hadisu koji kaže da se jahalice spremaju samo za putovanje u Meku, Medinu i Kuds, i jedina mjesta hodočašća. Dragi Allah najbolje zna i Njega, hvaljen neka je, za oproštaj i uputu molimo, a naše je razumijevanje da ova činjenica ne znači i automatsku zabranu da se zijarete drugi poznati mesdžidi i znamenita mjesta na Zemlji, ali je svakako riječ upravo o tome da obilasci ostalih mjesta ostanu u kategoriji zijareta, a nikako ne hodočašća, tj. da to nipošto ne smije u srcima ljudi biti po značaju izjednačeno sa obilaskom tri sveta mjesta.
[17] Dragi Allah je apsolutno iznad svakoga ograničenja, pa tako za Njega, hvaljen i slavljen neka je, ništa nije nedostižno i nema ničega što može izmaći Njegovom prisustvu i apsolutnoj kontroli. No, na ovome mjestu mi želimo navesti naše shvatanje da je osjećaj prisustva dragoga Allaha na neki način specifično i naročito intenzivno izražen na svetim mjestima Mesdžidul-harama i Kabe u Meki, Muhammedove, alejhisselam, džamije u Medini i Bejtul-makdisa u Jerusalemu. Dragi Allah zna najbolje. Njega, hvaljen i slavljen neka je, molimo za oprost i uputu.
[18]Dakako, ako se misli na ''Bejtullah'' u vezi sa obredima Hadža, onda se to isključivo odnosi na Kabu, jer je Hadž voljom dragoga Allaha sve do SudnjegaDana usmjeren isključivo kaBejtullahu u Meki i još nekim svetim mjestima u blizini Kabe/Bejtullaha i oko Meke.
[19] Treba se podsjetiti da je širk – pridruživanje nekoga i nečega dragome Allahu i obožavanje toga grijeh najveći i zločin najteži.
[20] Poznat je hadis u kome Resulullah, Muhammed, alejhisselam, kazuje da će dragi Allah onom ko Ga pozove Njegovim najvećim Imenom ispuniti svaku molbu.
[21] Najvjerovatnije se misli na broj vjenčanih žena bez ropkinja. Već smo naveli da je po predajama Sulejman, alejhisselam, imao ukupno hiljadu životnih saputnica, što vjenčanih što ropkinja. Dragi Allah najbolje zna (primjedba autora).
[22] U stvari najvjerovatnije je naredio vjetru, nad kojim mu je dragi Allah dao vlast, da na oblacima nosi njegovog sina, a dragi Allah najbolje zna (primjedba autora).
[23] Ovakvo se kazivanje pojavljuje u nekim tradicionalnim tefsirima Kur'ana, a veoma je interesanto uočiti da je ista pripovijest, uz izvjesne za ovu priliku nebitne razlike, zapisana i u Talmudu.
[24] Enes Karić u svojem prevodu Kur'ana u napomeni vezanoj za pomenuti ajet (38:34) kaže: ''U tefsirima se ističe da se Sulejman, a.s., razbolio. To mu je Bog, dž.š., dao kako bi mu pokazao da je bez Božije pomoći on samo puko tijelo''.
[25] Nije nam tačno poznato koliko je dugo Sulejmanovo, alejhisselam, tijelo ostalo u tom položaju.
[26] Sa preseljenjem Sulejmanovim, alejhisselam, na ahiret, prestala im je obaveza pokoravanja.
[27] Već smo rekli da se pretpostavlja da je Davud, alejhisselam, rođen oko 1047. godine prije Isāa, alejhisselam, a da je preuzeo vlast nad Israilom negdje oko 1010. godine prije Isāa, alejhisselam. Budući da znamo da je, sevepom Ademova, alejhisselam, poklona, on živio punih stotinu godina, to znači da je Sulejman, alejhisselam, (vjerovatno u dobi od četrdesetak godina, a dragi Allah zna najbolje) preuzeo vlast nad Israilom oko 947. godine prije Isāa, alejhisselam. Pošto nam predanja u koja se može imati povjerenja prenose da je Sulejman, alejhisselam, vladao 40 godina, onda bi to značilo da je on preselio negdje oko 907. godine prije Isāa, alejhisselam. Iz navedenoga bi se moglo zaključiti da su njih dvojica vladali zajedno otprilike 103 godine. Dragi Allah najbolje zna.
[28] Mi možemo sasvim osnovano pretpostaviti, mada ne sa potpunom sigurnošću, da je njegov sin Ruhbuam bio pobožan i čestit čovjek, ali nemamo nikakvih pouzdanih informacija na bazi kojih bi pretpostavili da je i on bio Allahov vjerovjesnik. Dragi Allah najbolje zna.
[29] Sasvim je osnovano pretpostaviti, pa čak i tvrditi, da bilo koji Allahov vjerovjesnik i poslanik ne bi volio u svome domu imati mnogobošce (osim sa namjerom da im se srca približe istinskoj vjeri) i pogotovo ne bi želio da mu mnogoboškinje djecu rađaju sve dotle dok ne postanu muslimanke. Prema tome, Sulejman, alejhisselam, sigurno nije tolerisao mnogobožačku praksu, a kamoli da je dopustio nekome da se idolima u njegovom mubarek domu moli, neuzubillah!
[30] Ovdje se uopće i ne osvrćemo na biblijske optužbe upućene Sulejmanu, alejhisselam, da je on, neuzubillah, raskošno živio rasipajući bogatstva dok je narod, opterećen mnogim daćama, živio u siromaštvu. Ovo je još jedan primjer bezočnih i gnusnih laži o ovom časnom vjerovjesniku koje su se, nažalost, uvukle u biblijske tekstove. Mi smo već do sada naveli sasvim dovoljno informacija o Sulejmanovoj, alejhisselam, skromnosti i trošenju bogatstava na Allahovom putu kroz finansiranje mnogih dobrih djela.
[31] Ovo je tradicionalna verzija koja se u vrelima pominje, ali se počesto pronalaze i informacije o tome da su neke skupine iz redova ostalih plemena također ostale lojalne vladarima iz Davudove i Sulejmanove, alejhimesselam, loze i da su se preselile u kraljevstvo Judeje. Isto tako, poznato je da israilsko pleme Levi zbog svoje svećenićke zadaće i posvećenosti isključivo vjerskim pitanjima nije imalo posebnih zemalja nego je bilo raspršeno među svim ostalim plemenima. Odatle je i veći dio pripadnika ovoga plemena (zbog sasvim osnovane pretpostavke da ih je, radi njihove obaveze da hizmete Bejtul-makdisu, bilo najviše u Jerusalemu) ostao u Judeji. Na kraju da pomenemo i to da se prenosi kako je pleme Šimun već bilo praktično asimilirano u pripadnike plemena Juda, tako da su u stvari i oni pod novostečenim imenom ostali u Judeji. Prema tome, nije riječ o tome da su u Judeji ostali bukvalno samo pripadnici plemena Juda i Benjamin. Ova dva plemena se pominju uglavnom u smislu da se naglasi da su jedino oni u cijelosti ostali lojalni vladarskoj lozi potomaka Davuda i Sulejmana, alejhisselam. A, zajedno s njima su tu bili i manje ili veće grupe pripadnika nekih drugih plemena, pogotovu Levita. Dragi Allah najbolje zna.
[32] Kur'an nam na više mjesta (vidi, naprimjer: 2:243, 6:116, 10:55, 10:60, 11:17) poručuje da su ljudi na dunjaluku većinom skloni nevjerstvu i stranputici.

 

Ocjena: