Vodič za hadž i umru I

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

U Ime Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

Hadž i umru u ime Allaha, izvršite!...

(Kur’an, el-Bekare, 196.)

Ko posjeti Allahov hram i pritom ne bude nepristojne i ružne

riječi govorio i ne bude Allahove propise kršio, bit će čist

od grijeha kao onoga dana kada ga je majka rodila.

(Hadis, muttefekun alejh)

 

UVOD – osnovna znanja

Hadž:

Hadž je jedan od pet islamskih šarta, stroga obaveza svakog punoljetnog muslimana i muslimanke koji su u mogućnosti da jedanput u životu obave hodočašće Bejtullāha, Božijega Hrama u Mekki i ostalih znamenja.

Farzovi (stroge obaveze) hadža su:

-         ihrām (oblačenje dva nešivena platna što podrazumijeva i određene stege kao zabranu šišanja, pokrivanja glave, itd.),

-         stajanje (vukūf) na Arefatu dan pred bajram,

-         7 osnovnih obilazaka oko Kabe (tavāfuz-zijāre).

Vādžibi (obaveze) hadža su:

-         Oprosni tavāf (tavāful-vedā’),

-         sa’j (brzi hod) između Safe i Merve,

-         stajanje na Muzdelifi bar jedan časak prije zore prvog dana Kurban-bajrama (vraćajući se s Arefata),

-         bacanje kamenčića na džemretima na Mini,

-         brijanje ili šišanje kose nakon obavljenih obreda.

Umra

Umra ili tzv „mali hadž“ je sunnet, pema nekima vādžib, a prema nekima čak i farzi-ajn (stroga individualna obaveza). Kao i hadž, treba je obaviti jedanput u životu.

Umra se sastoji samo od:

-         ihrāma,

-         tavāfa oko Kabe,

-         sa’ja između Safe i Merve,

-         brijanja ili šišanja kose nakon sa’ja.

***

Hadž i umra mogu se obaviti na tri načina:

1.     Kirān – znači istovremeno obaviti i hadž i umru. Došavši u Mekku hadžija prvo obavi umru (7 obilazaka oko Kabe i sa’j između Safe i Merve) a onda pod istim ihrāmom pređe na poslove hadža.

2.     Temettu’ – znači obaviti prvo umru, ošišati se i skinuti ihrāme, čime se oslobađa svih ihrāmskih stega, te u ihrām s nijetom hadža ponovo ući dan pred Arefat, tj. 8. zul-hidždžeta (jevmut-tervijje), ili prije, i preći na obrede hadža. Po ovom načinu hadž i umru već nekoliko zadnjih godina obavljaju i naše hadžije. Po njemu ćemo organizirati i ovaj naš Vodič.

3.     Ifrād – znači obaviti samo hadž ili samo umru. U tom slučaju umra se obavlja izvan mjeseci hadža (tj. izvan ševvāla, zul-ka’de i prvih 13 dana zul-hidždžeta). Samo za ovaj treći način nije obavezno klati kurbana.

***

Kako kaže hazreti Gazali, prije polaska na put, između ostalog, treba:

-         Učiniti tevbu (pokajanje) i vratiti eventualne dugove.

-         Na put ne polaziti bez dobra druga.

-         Prije puta klanjati dva rekata namaza učeći na prvom rekatu suru Kāfirūn a na drugom suru Ihlās.

BORAVAK U MEDINI

Ko me posjeti nakon smrti moje kao da me posjetio za života moga.

(Hadis bilježe et-Taberānī i ed-Dārekutnī od Ibn Omera, r.a.)

 • Posjeta Poslanikovu, s.a.v.s., mezaru je od najboljih mustehabba (preporučenih i pohvalnih radnji), naprotiv, približavanje na stepenu vādžiba (obaveznosti). Pejgamber, a.s., kaže: „Ko mogne a ne posjeti me, taj se od mene otuđio.“ A za svoju džamiju veli: „Namaz obavljen u mojoj džamij vredniji je od hiljadu namaza obavljenih u nekoj drugoj džamiji, izuzev Mesdžidul-harāma.“
 • Ko krene u posjetu Allahovu Poslaniku, s.a.v.s., treba što više salavata da uči. Kad ugleda zidove Medine treba donijeti salavat i proučiti:

Allāhumme hāzā haremu Nebijjike fe-dž’alhu vikājeten lī minen-nār, ve emānen minel-’azāb ve sū’il-hisāb.

 • Ako je u mogućnosti prije ulaska u Medinu treba se okupati, namirisati i obući najljepše odijelo. U Medinu se ulazi skrušeno, smireno i dostojanstveno, učeći:

Bismillāhi ve ‘alā milleti Resūlillāh, Rabbi edhilnī mudhale sidkin ve ahridžnī muhredže sidkin ve-dž’al lī mil-ledunke sultānen-nesīrā. Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli Muhammed va-gfir lī zunūbī ve-ftah lī ebvābe rahmetike ve fadlike.

 • Odmah po smještaju u hotel odlazimo u hazreti Poslanikovu džamiju.  Mustehabb (lijepo, preporučeno) je ući s kapije bābus-Selām. Inače, u džamiju se može ući sa svih strana. Ukoliko stiska dopusti, dva rekata namaza najbolje je klanjati kod Poslanikova, a.s., minbera tako da minberski stup bude s hadžijine desne strane. To bijaše mjesto gdje je stajao i hazreti Pejgamber. Za mjesto između njegova kabura i minbera s kojeg je držao hutbe, Alejhisselam je kazao: „Između moga kabura i moga minbera je perivoj (revda) od perivojâ džennetskih, a moj minber na mome je Bazenu (džennetskome).“ To mjesto, poznato kao Revda, prepoznaje se po zelenkastim ćilimima. U ostatku džamije oni su crveni. Revda je ujedno i najuži opseg džamije iz hazreti Poslanikova vakta. Za njegova života jedanput je proširivana, a iza njegova preseljenja na ahiret, više puta. Posljednje, ujedno i najveće proširenje, desilo se u 20. stoljeću, od strane kralja Fahda.
 • Kako se džamija širila, tako su po potrebi dograđivani i novi mihrabi. Danas postoje tri glavna mihraba:

-         Hazreti Poslanikov mihrab, ujedno i najstariji. Današnja forma mihraba je iz turskog vakta, no tačno na mjestu gdje je Alejhisselam predvodio namaz. Mjesto gdje je činio sedždu pod samim je mihrabom. Mjesto za sedždu ustvari je na mjestu gdje stajaše njegove mubarek noge.

-         Mihrab hazreti Osmanov, a nalazi se oko 10 metara ispred Alejhisselamova mihraba, u samom pročelju džamije.

-         Mihrab sultana Sulejmana, podignut u 16. stoljeću. Nalazi se oko 20 metara desno od Poslanikova, a.s., mihraba.

Plan Alejhisselamove džamije

 • Nakon namaza hadžija će učiniti sedždu zahvalnosti Allahu, dž.š., i proučiti dovu po želji. Nakon toga prilazi se Pejgamberovu, s.a.v.s., kaburu i staje kod njegove glave okrenut prema Kibli prenoseći mu selame i učeći salavate (prema Gazaliju staje se okrenut leđima Kibli). Nakon toga prouči se dova koju će Allah, dž.š., inša’allāh, ukabuliti. Selam se naziva i njegovim vjernim drugovima pored njega ukopanim, hazreti Ebū Bekru i hazreti Omeru.
 • Iza toga prilazi se stupu Ebū Lubābe na kojem se ashab zavezao sve dok mu Allah, dž.š., nije oprostio, gdje uči šta hoće od dova. Nakon toga prilazi se minberu i stavlja ruka na er-Rummāne (dosl. šipak) na koju je i Poslanik, s.a.v.s., stavljao svoju mubarek ruku dok je držao hutbu, te tako zadobije Pejgamberova, s.a.v.s., bereketa, učeći tom prilikom salavate. Iza toga prilazi se stupu el-Hannāne na kojem se nalazi ostatak debla koje je cvililo za Vjerovjesnikom, s.a.v.s., kad ga je ostavio i prešao da hutbe drži s minbere. Naravno, sve ovo je lijepo ukoliko bude moguće zbog stiske. 

 

Revda, Alejhisselamov mihrab i njegov minber

 

Plan Revde

 

1. Hazreti Poslanikov kabur

2. Hazreti Ebu Bekrov kabur

3. Hazreti Omerov kabur

4. Poslanikov, a.s., minber

5. Stup el-Muhalleka

6. Poslanikov, a.s., mihrab

7. Hazreti Aišin stup

8. Stup Ebu Lubābe ili stup pokajanja

9. Stup es-Serīr

10.Stup el-Mahris ili hazreti Alijin stup

11.Stup el-Vufūd (stup delegacije)

12.el-Mukebbirijje (mjesto s kojeg se ezani)

13.Hazreti Fatimin dom

14.Poslanikov, a.s., mihrāb tehedždžuda

 • Svugdje u džamiji postavljena su mala burad iz kojih se može točiti i piti Zemzem-voda. Ona se mahsus za Pejgamberovu džamiju dovozi iz mekkanskog Harema. Na svakom od njih crnim slovima piše sukjā Zemzem, tj. Zemzem-piće. Uglavnom je to rashlađena voda, no ima burencadi i s toplom Zemzem-vodom. Na njima plavim slovima piše gajr muberred, „nerashlađena“.
 • Mustehabb je nakon zijareta hazreti Pejgambera, s.a.v.s., zijaretiti i mezarje el-Bekī’ koje se nalazi neposredno uz lijevu stranu džamije, a otvara se iza sabaha i iza ikindije. U njemu posebno treba posjetiti ehli-bejtsko turbe u kojem se nalaze kaburovi hazreti Fatime, hazreti ‘Abbāsa, hazreti Hasana, hazreti Zejnul-Ābidīna, hazreti Muhammeda el-Bākira, te hazreti Dža’fera es-Sādika. To turbe danas je samo ograđeni dio koji se nalazi desno po ulazu u mezaristan. U Bekī’u je i hazreti Osmanov, r.a., mezar, mezar Poslanikova, s.a.v.s, sina Ibrahima, mezarja nekoliko Poslanikovih, s.a.v.s., žena, kabur njegove amidžinice Safijje, te mezarja mnogih ashaba i tabi’ina. 

 

Alejhisselamovo turbe i njegova džamija

 • Iza svega toga, lijepo je posjetiti Uhud, tj. mjesto na kojem se odigrala čuvena bitka na Uhudu. Tu posjetu mustehabb je obaviti u četvrtak. Ono što bi još trebali zijaretiti u Medini jeste mesdžid Kubā’, prvi mesdžid kojeg je sagradio hazreti Poslanik, a.s. Tu posjetu najbolje je obaviti u subotu. Mjesto Kubā’ i Poslanik, a.s., je imao običaj zijaretiti subotom. Za namaz obavljen u Kubā’u je kazao kako ima vrijednost umre. U poznatoj knjizi hanefijskog fikha el-Ihtijār li-ta’līlil-muhtār stoji kako je u Kubā’u lijepo proučiti sljedeću dovu:

ياَ صَريِخَ الْمُسْتَصْرِخيِن ، ياَ غَيّاَثَ الْمُسْتَغيِثيِن ، ياَ مُفَرِّجَ كَرْبِ الْمَكْروُبيِنَ ، ياَ مُجيِبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرّيِنَ ، صَلِّ عَلىَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اكْشِفْ كَرْبيِ وَ حُزْنيِ كَماَ كَشَفْتَ عَنْ رَسوُلِكَ حُزْنَهُ وَ كَرْبَهُ فيِ هَذاَ الْمَقاَم ، ياَ حَنّاَنُ ياَ مَنّاَن ، ياَ كَثيِرَ الْمَعْروُفِ ، ياَ داَئِمَ الإِحْساَنِ ، ياَ أَرْحَمَ الرّاَحِميِنَ .

Jā Sarīhal-mustasrihīn, jā Gajjāsel-mustegīsīn, jā Muferridže kerbil-mekrūbīn, jā Mudžībe da’vetil-mudtarrīn, salli alā Muhammedin ve ālihī, ve-kšif kerbī ve huznī kemā kešefte an Resūlike huznehū ve kerbehū fī hāzel-mekām, jā Hannānu jā Mennānu, jā Kesīrel-ma’rūfi, jā Dā’imeil-ihsāni, jā Erhamer-rāhimīn -

„O Ti Koji pomažeš onima što dozivaju u pomoć, o Izbavitelju onih što zapomažu, o Razgalitelju žalosti onih ožalošćenih, o Ti Koji odazivaš se dovi onih primoranih, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, moju žalost i tugu ti otkloni kao što si Svome Poslaniku otklonio njegovu tugu i žalost na ovome mjestu! O Hannānu, o Mennānu, o Ti koji mnoga dobra daješ, vječnoga dobročinstva, o Najmilostiviji!

 • Sve ove posjete mogu se obaviti i individualno, mimo organizacije grupe u kojoj se nalazite. Za to postoje uglavnom tri mogućnosti:

- Sve te posjete obaviti pješke.

- Koristiti usluge malih kombija koji svaki dan izjutra organiziraju takve posjete.

- Uzeti taksi.

Ukoliko se ima i malo novca, prva mogućnost nije baš preporučena, ponajviše zbog uštede u vremenu a i mogućnosti da se zaluta.

Druga mogućnost je za sitne pare koristiti usluge malih neizglednih kombija koji iza svakog sabah-namaza stoje zdesna u ulici iza hazreti Poslanikove, a.s., džamije. Vozači tih kombija jasno viču ZIJĀRĀT ZIJĀRĀT („posjete, posjete“). Kombi polazi kad se napuni.

Konačno, treća mogućnost je najrahatnija ali i najskuplja, zaustaviti taksi. Tu je važno znati da svi taksisti nemaju istu cijenu. Pravilo je da se pogađate oko cijene, naravno prije nego što sjednete u taksi. Što je taksi veća harabatija, to će i cijena prijevoza biti niža.

 

Mesdžid Kubā u Medini

 

Mezarje Džennetul-bekī’

 

  

Mapa prednjeg dijela Džennetul-bekī’e

1. Abbās, r.a. (Amidža Poslanikov, a.s.)

2. Hzr. Fātima (Alejhisselamova kći)

3. Hzr. Hasan (Poslanikov, a.s., unuk)

4. Hzr. Zejnul-ābidīn (Hzr. Husejnov sin)

5. Hzr. Muhammed el-Bākir (sin hzr. Zejnul-ābidīnov)

6. Hzr. Dža’fer es-Sādik (sin hzr. Bākirov)

7. Zejneb (Alejhisselamova kći)

8. Umm Kulsūm (Alejhisselamova kći)

9. Rukajja (Alejhisselamova kći)

10.Ummul-benīn (majka Ebul-Fadla el-Abbāsa, r.a.)

11. Safijja, r.a. (Poslanikova, a.s., amidžinica)

12. Ātika (Poslanikova, a.s., amidžinica)

13. Poslanikove, a.s., supruge Džuvejrija, Aiša, Sevda,   Safijja, Mejmūna, Hafsa, Umm Habība i Umm Selema

14. Abdullāh ibn Dža’fer et-Tajjār, r.a.

 

15. Akīl ibn Ebī Tālib, r.a. (hzr. Alijin brat)

16. Muhammed ibn Zejd, Selmān ibnul-Hāris, Abdullāh ibn Mes’ūd i el-Mikdād ibnul-Esved, r.a.

17. Mālik ibn Enes (utemeljitelj malikijskog mezheba)

18. Nāfi’ (imam u kiraetu)

19. Ibrāhīm, r.a. (Poslanikov, a.s., sin)

20. Šehidi Hurre

21. Šehidi Uhuda

22. Ismā’īl, r.a. (sin hzr. Dža’fera es-Sādika)

23. Hzr. Osman, r.a.

24. Hzr. Halīma (dojilja Poslanikova, a.s.)

25. Sa’d ibn Mu’āz, r.a.

26. Fātima bint Esed, r.a. (hzr. Alijina majka)

27. Ebū Se’īd el-Hudrī, r.a.

28. Mjesto gdje stajaše mesdžid Ubejj ibn Ka’ba, r.a.

 Nastavit će se, ako Bog da!

Ocjena: 

Vodič za hadž i umru II

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

BORAVAK U MEKKI

Zaista si ti najbolje mjesto na zemlji Allahovoj, i meni najdraže

mjesto na zemlji Allahovoj, i da nisam bio prisiljen

da te napustim, nikada te ne bih napustio!

(Hadis bilježe et-Tirmizī, en-Nesā’ī, Ibn Mādže i Ibn Hibbān)

Umra:

 • Polazeći iz Medine za Mekku, neposredno po polasku, dolazi se u mjesto Zul-Hulejfa, danas predgrađe Medine, poznato i kao Ebjār Alī (hazreti Alijini bunarevi). Njega nije dozvoljeno preći bez nijeta za hadž ili umru i oblačenja ihrāma. Naše hadžije, iz praktičnih razloga, ihrāme oblače još u hotelu, a nijet donose u Zul-Hulejfi, tj. u njezinoj džamiji. Mi donosimo nijet za umru jer postupamo po temettu’ načinu, po kojem se prvo obavlja umra pa onda hadž. To mjesto zove se mīkāt. Takvih mjesta je inače pet, zavisno s koje strane se prilazi Mekki.

Snimak Medine iz svemira

 • Ihrām prije svega znači sustezanje od određenih radnji koje su inače dozvoljene, a oznaka je i za dva komada nešivenog platna koja tada nosimo. Jednim dijelom omotavamo donji dio tijela a drugi dio prebacujemo preko ramena. Na noge obuvamo japanke ili sandale. Članci moraju biti otkriveni. Ko pređe mīkāt bez ihrāma, a ne povrati se, treba zaklati ovcu.
 • Mustehabb (pohvalno) je za onog ko ulazi u ihrām da prije toga odreže nokte, podkreše brkove, obrije se oko stidnih mjesta, uzme abdest ili još bolje okupa se, te da obuče dva nova bijela nešivena haljetka, iako bi i jedan komad platna mogao proći, te da se namiriše ako je u mogućnosti, klanja dva rekata namaza iza kojih će reći:

Allāhumme innī urīdul-’umrete fe-jessirhā lī ve tekabbelhā minnī.

Iza toga treba početi s učenjem telbije koja glasi:

Lebbejkellāhumme lebbejk, lebbejke lā šerīke leke lebbejk, innel-hamde ven-ni’mete leke vel-mulk, lā šerīke lek.

Telbiju posebno mnogo treba učiti iza namaza, kad se popne na kakvu uzvisinu ili siđe s nje, kao i u drugim prilikama. S učenjem telbije se prestaje čim se započne s tavāfom.

 • Kad se uđe u ihrām treba se čuvati prepirke, prazna govora, griješenja, oblačanje šivene odjeće, pokrivanja glave bilo čime, oblačenja obuće, brijanja ili šišanja bilo kojeg dijela tijela, namirisavanja (pa i upotrebe mirisnog sapuna), podmašćivanja (kose), kopnenog lova, upućivanja na lovinu (dozvoljeno mu je ubijanje buha, muha, zmija, akrepa, miševa, te ostalih zvjeri ako napadnu), kidanja haremskih stabala. U ihrāmu je posebno zabranjen spolni odnos.
 • U ihrāmu je dozvoljeno pecati ribu, klati deve, krave, ovce, kokoške i domaće patke, kupati se i ići u hamam, zaštititi glavu (od vrućine) suncobranom ili nečim sličnim što ne dotiče glavu, te oko pasa svezati pojas himjān (učkur) u kojem se čuva novac. Također, zaprljan ihrām dozvoljeno je zamijeniti čistim.
 • Na putu iz Medine u Mekku obično se posjeti i mjesto odigravanja poznate bitke na Bedru. Put za Bedr odvaja se udesno od glavnog puta za Mekku, neposredno po izlasku iz Zul-Hulejfe.

Mesdžidul-harām

 • Čim se dođe u Mekku treba otići u Mesdžidul-harām. Mustehabb (lijepo) je ući s vrata Benū Šejbe, koja se nalaze između Safe i Merve, nešto bliže Mervi. Čim se ugleda Kaba treba donijeti tekbir (Allāhu ekber) i tehlīl (Lā ilāhe illallāh). Ukoliko gužva dozvoli, prilazi se Hadžerul-esvedu, donosi tekbir, po mogućnosti ga se ljubi, te započinje s tavāfom, obilazeći oko Kabe u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na sahatu. Ono što je vādžib (obaveza) jeste početi tavāf od strane Hadžerul-esveda. Čim se počne tavāfiti treba prestati s učenjem telbije. Tom prilikom kraj ihrāma ispod desnog pazuha treba izvući i prebaciti preko lijevog ramena. To je sunnet. Tako nam desno rame ostaje otkriveno. Također, prilikom obilaska oko Kabe treba zaobilaziti i Hatīm (polukružni zid između Iračkog i Šamskog ćošeta), koji se smatra dijelom Kabe. Inače, prostor unutar njega zove se Hidžr Ismā’īl.

Skica Kabe

1. Hadžerul-esved

2. Ugao Hadžerul-esveda

3. Ugao Irački

4. Ugao Sirijski

5. Ugao Jemenski

6. Hatim (Hidžr Ismā’īl) – računa se kao dio Kabe

7. Vrata Kabe

8. Multezem – dio zida između vrata i Hažerul-esveda

9. Kisva – prekrivač Kabe

10. Mīzāb – kabenski oluk

11. Šāzervān, kabenski podest

12. Mekāmi-Ibrāhīm, hazreti Ibrahimov mekām   

 • Prilikom prva tri obilaska treba činiti reml (hitri hod uz treskanje ramenima), a u ostala četiri obilaska ići normalno. To je sunnet za muškarce. Prilikom svakog nailaska na Hadžerul-esved treba ga poljubiti, ili bar dodirnuti rukom pa ruku poljubiti, ili bar nečim što se drži u ruci, ili bar, ako se ništa od toga ne mogne, prema njemu rukom pokazati pa ruku potom poljubiti ili pokazati štapom. Na početku i na kraju tavāfa to je sunnet, a između toga edeb (lijepo). Isto vrijedi i za Jemensko ćoše samo što se ono ne ljubi. Međutim, Gazali navodi hadis prema kojem je Poslanik, s.a.v.s., ljubio i Jemensko ćoše, te na njega prislanjao svoj desni obraz (hadis o stavljanju obraza bilježe ed-Dārekutnī i el-Hākim). Ostala dva kabenska ćošeta uopće se ne dodiruju. Prilikom započinjanja tavāfa prouči se:

Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber, allāhumme ei’znī min ehvāli jevmil-kijāme.

Kad se dođe do Iračkog ćošeta treba reći:

Allāhumme innī e’ūzu bike mineš-širki vel-kufri ven-nifāki ve sū’il-ahlāk.

Kad se prolazi pored Mīzāba (kabenski oluk od strane Hatīma) treba reći:

Allāhumme-skinī bi-ke’si nebijjike Muhammedin šurbeten lā azme’u ba’dehā.

Kod Šamskog ćošeta govori se:

Allāhumme-dž’alhu hadždžen mebrūren ve sa’jen meškūren ve zenben magfūren ve tidžāreten len tebūre bi-rahmetike ja ‘Azīzu jā Gafūr.

Kod Jemenskog ćošeta se govori:

Allāhumme innī e’ūzu bike min ‘azābil-kabri ve fitnetil-mahjā vel-memāt.

Konačno, mustehabb je prilikom svakog pristupanja Hadžerul-esvedu proučiti:

Allāhu ekber Allāhu ekber, Allāhumme īmānen bike ve tasdīkan bi-kitābike ve vefā’en bi-’ahdike vet-tibā’an li-nebijjike, ešhedu en lā ilāhe illallāhu vahdehū lā šerīke leh, ve ešhedu enne Muhammeden ’abduhū ve resūluhū, āmentu billāhi ve kefertu bil-džibti vet-tāgūt.

Pored gore navedenog, lijepo da je hadžija u toku tavāfa uči što god zna iz Kur’ana, a posebno dovu koju je učio i Poslanik, a.s.:

Rabbi-gfir verham ve tedžāvez ’ammā ta’lem, inneke Entel-E’azzul-Ekrem (Bože, oprosti mi i smiluj mi se za grijehe koje Ti znaš! Ti si Najuzvišeniji i Najplemenitiji!).

I na kraju, nakon obavljenog tavāfa treba klanjati dva rekata namaza kod Mekāmi-Ibrāhīma ili gdje bude moguće u haremu džamije. Taj namaz je vādžib (obavezan). Iza toga hadžija će se napiti Zemzem-vode čije vrelo nalazi se u neposrednoj blizini Kabe, od strane Hadžerul-esveda. Ulaz u Zemzem danas je pokriven, a sama voda razvedena svuda uokolo Harema.

Nakon namaza lijepo je ponovo prići Hadžerul-esvedu ukoliko gužva dozvoli.

Hazreti Gazali još kaže da nakon tavāfa treba prići Multezemu (dio Kabe između Hadžerul-esveda i kabenskih vrata), a to je mjesto na kojem se primaju dove. Tu se treba priljubiti uz Kabu i okačiti za njen prekrivač. Stomakom se primiče zidu Kabe i desni obraz priljubljuje uz nju. Tu se, između ostalog, uči istigfār (traženje oprosta), upućuje zahvala Allahu, dž.š., i što više uče salavati na poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i sve ostale poslanike. Naravno, sve to je lijepo ukoliko se mogne zbog stiske.

 • Nakon svega toga izlazi se na Safu i počinje obavljati sa’j, tj. sedam obilazaka između Safe i Merve, dva brežuljka u neposrednoj blizini Kabe međusobno udaljena oko 375 metara, između kojih je trčala i hazreti Hadžera, majka Ismailova, a.s. Vādžib je otpočeti s’aj od brežuljka Safe a završiti na Mervi, te da otpočne odmah iza tavāfa. Sunnet je ispeti se na Safu kroz vrata Harema zvana Bābus-Safā. Također, sunnet je da se u toku vršenja sa’ja bude pod abdestom.

Čim se izađe na Safu treba se okrenuti prema Kabi donoseći tekbīr i tehlīl uz dizanje ruku, te potom donijeti i salavat na hazreti Pejgambera, s.a.v.s., nakon čega se može zaiskati i neka svoja želja. Tako je postupao i Allahov Poslanik, a.s.

Prilikom hoda između Safe i Merve na jednoj označenoj zelenoj dionici (u dužini od oko 80 metara) treba malkice požuriti, lagahno potrčati.

Prilikom obavljanja sa’ja lijepo je učiti:

Rabbi-gfir ve-rham ve tedžāvez ’ammā ta’lem inneke Entel-E’azzul-Ekrem.

Lijepo je što više i učiti:

Subhānallāhi vel-hamdu lillāhi ve lā ilāhe illallāhu vallāhu ekber.

Ono što se govori na Safi govori se i na Mervi. Na Mervi se sa’j i završava. Inače, kao i tavāf, tako i sa’j može se obaviti u prizemnom nivou Haremi-šerīfa, ali i na prvom katu, te konačno na krovu. Sve to omogućeno je zbog iznimno velikog broja hadžija.

 

Plan Safe i Merve

 • Nakon obavljenog sa’ja obavezno se brije kosa na glavi ili bar podšišava. Time obredi umre bivaju završeni, nakon čega se skidaju ihrāmi i prestaju sve ihrāmske zabrane.

Hadž:

 • Dan pred Arefat (dva dana pred Bajram – 8. zul-hidždžet) ponovo se oblače ihrāmi i donosi nijet za hadž:

Allāhumme innī urīdul-hadždže fe-jessirhu lī ve tekabbelhu minnī.

Kao i za umru tad je lijepo klanjati i dva rekata namaza, iza čega se opet počinje s učenjem telbije.

U ihrām se može ući i prije, što je čak i efdalnije (bolje).

 • Taj dan, u večernjim sahatima, odlazi se na veliku visoravan Arefat koja se nalazi oko 20 km. istočno od Mekke. Stajanje na Arefatu 9. zul-hidždžeta (dan pred Bajram) računa se najvažnijim obredom hadža. Pored Arefata je mjesto koje se zove Batnu ’urene, mjesto na kojem se ne može obaviti stajanje. To je ustvari dolina preko koje se pređe ulaskom na Arefat.

Muhammed, a.s., kaže: „Nema dana u kojem Allah više oslobodi robova od Vatre nego što je to dan Arefata.“ A Gazali u svom Ihjā’u navodi i ovaj hadis: „Postoje grijesi koje može poništiti samo stajanje na Arefatu.“   

Na Arefatu se u podnevskom vaktu zajedno klanjaju podnevski i ikindijski namaz. Prema Ebū Hanīfi, ako bi osoba sama klanjala podne i ikindiju na Arefatu, tada bi svaki namaz trebala klanjati u njegovu vremenu.

Na Arefatu je lijepo obići i Brdo milosti (Džebelur-rahme), mjesto na kojem su se sastali hazreti Adem i hazreti Hava nakon izlaska iz Dženneta.

 

Brdo milosti na Arefatu

 • Odmah iza zalaska Sunca polazi se u pravcu Muzdelife, koja se nalazi na putu prema Mekki. Kao i Arefat, tako je i cijela Muzdelifa mjesto vukūfa (stajanja), osim doline Vādī Muhassir.

Na Muzdelifi će se u jacijsko vrijeme klanjati zajedno akšam i jacija. Na Muzdelifi hadžija treba da skupi 49 kamenčića koji će mu naredna tri dana trebati Mini, mjestu gdje se kamenuje šejtan. Ovi kamenčići mogu se skupiti i na drugom mjestu ali nikako na samoj Mini gdje se taj obred i obavlja.

 • Na Muzdelifi će se klanjati i sabah-namaz te odmah nastaviti za Minu. Obaveza je na Muzdelifi ostati bar malo do iza ponoći. To je vādžib (obaveza).

Na toj dionici od Muzdelife do Mine treba posebno učiti telbiju. Na Mini se nalaze tri mjesta poznata kao džemreta na kojima se obavlja remj (bacanje kamenčića). Ovaj, prvi dan Kurban-bajrama treba baciti 7 kamenčića i to samo na jednom džemretu, koje se zove Džemretul-’akabe, ili el-Džemretul-kubrā (Veliko džemre). Prva dva džemreta samo se prođu. Najefdalnije vrijeme za to bacanje je od izlaska sunca do podneva.

Čim se kamenčići počnu bacati treba prestati s učenjem telbije ali zato pri svakom bacanju učiti tekbīr (Allāhu ekber), po mogućnosti dodati i:

’Alā tā’atir-Rahmān ve ragmiš-šejtān, allāhumme tasdīkan bi-kitābike vet-tibā’an li-sunneti nebijjike.

 • Iza remja na Velikom džemretu za hadžije se kolju kurbani. Tada hadžija može skinuti ihrām, obrijati kosu ili je podšišati, i time se osloboditi svh ihrāmskih zabrana osim spolnog odnošaja. To se zove et-tehallulul-evvel (prvo oslobađanje od stega). No, ihrāma se može osloboditi i prije klanja kurbana. Kako kaže Gazali u svom Ihjā’u: „...Ihrāma se oslobađa nakon bacanje kamenčića, brijanja glave i obaveznog hadžskog tavāfa. Kada hadžija obavi bilo koje dvije radnje od ove tri, oslobodio se ihrāma. Da li se oslobodio ihrāma s ove tri radnje prije ili poslije klanja kurbana, nije važno,...
 • Poslije toga silazi se u Mekku i obavlja glavni tavāf, poznat kao tavāfuz-zijāre ili tavāful-ifāda. On se obavlja isto kao i umranski tavāf. Vrijeme za ovaj tavāf nastupa u zoru prvog dana Bajrama. Mekrūh (pokuđeno) ga je obaviti iza bajramskih dana.

Ovaj tavāf lijepo je zanijetiti riječima:

Allāhumme innī urīdu tavāfe bejtike fejessirhu lī ve tekabbelhu minnī.

 

Ključna mjesta hodočašča u Mekki

 • Oni koji nisu obavili hadžski sa’j (7 obilazaka između Safe i Merve) obavit će ga sada, odmah iza tavāfa. On se obavlja isto kao i umranski sa’j. Tek nakon ovog tavāfa postaje dozvoljen i spolni odnošaj. To se zove et-tehallulul-ekber (potpuno oslobađanje od stega).
 • Drugi i treći dan Bajrama hadžije se ponovo vraćaju na Minu i bacaju po 7 kamenčića na sva tri džemreta. Sva tri džemreta međusobno su udaljena oko 100-150 metara. Prvo se baca na Malom džemretu (el-Džemretus-sugrā), pa na drugom, Srednjem džemretu (el-Džemretul-vustā), te konačno na trećem, Velikom džemretu (el-Džemretul-kubrā). Vrijeme ovih bacanja nastupa od podneva. Prema nekim učenjacima može se bacati i prije podne.
 • Bacanje kamenčića lijepo je obaviti i četvrti dan Bajrama. Ono je čak obavezno ako se na Mini dočeka zora tog četvrtog dana.

Treba znati da ako postoji opravdan razlog, u obredu bacanja kamenčića jednog hadžiju može zamijeniti drugi. U tom slučaju opunomoćena osoba prvo će baciti svoje kamenčiće pa tek onda za drugu osobu.

 • Još dok smo u Mekki, lijepo je zijaretiti mezaristan Mu’allu u kojem su sahranjeni hazreti Hatidža, hazreti Amina, Poslanikov, a.s., djed Abdul-Muttalib i njegov amidža Ebū Tālib. Do tog mezaristana najlakše je otići pješke, uz glavnu ulicu koja vodi od Alejhisselamova mjesta rođenja. Mezarje dođe s lijeve strane.

Lijepo je otići i do samog mjesta na kojem se rodio Poslanik, a.s. Danas je tu mala gradska biblioteka, a nalazi se neposredno iznad Merve, oko 500 metara sjeveroistočno od Kabe. Do 1950. godine tu je stajala džamija koju je sagradila majka čuvenog hali-fe Hārūna er-Rešīda (9. stoljeće).

 

Alejhisselamovo mjesto rođenja

Fino bi bilo obići i pećinu Hira na Brdu svjetlosti (Džbelun-nūr) u kojoj je Poslanik, a.s., primio prvu objavu, kao i pećinu Sevr u kojoj se hazreti Pejgam-ber, a.s., sa svojim vjernim drugom Ebu Bekrom sklonio pred mušricima tokom hidžre u Medinu.                                          

 

Mezaristan Mu’allā i hzr. Hatidžin mezar u gornjem dijelu

 • Konačno, prije odlaska iz Časne Mekke obaveza je hadžije da obavi tzv. oproštajni tavāf oko Kabe, poznat kao tavāful-vedā’ ili tavāfus-sadr. Poslije tavāfa, ukoliko stiska dopusti, napiće se Zemzema, prići vratima Kabe, poljubiti prag, prisloniti se uz Multezem (dio zida između Hadžerul-esveda i kabenskih vrata) i skrušenim srcem zaiskati od Allaha šta želi i vratiti se idući natraške dok ne izađe iz Mesdžidul-harāma. Pogled će držati na Kabi sve dok je ne izgubi iz vida.

 

Snimak Harema iz svemira

 • Po povratku u domovinu lijepo je prvo otići u džamiju i klanjati dva rekata namaza, pa tek onda svojoj kući. Kako veli hazreti Gazālī u svom Ihjā’u, kada hadžija uđe u svoju kuću, neka prouči:

Tevben tevben li-Rabbinā evben, lā jugādiru alejnā havben

„Kajući se i našem Gospodaru, bez grijeha, vraćajući se!“

Kada dođe kući, hadžija ne bi trebao zaboraviti blagodat kojom ga je uzvišeni Allah počastio, a to je posjeta Allahovoj kući, Njegovu haremu i mezaru Njegova Poslanika, a.s.

Nastavit će se, ako Bog da!

Ocjena: 

Vodič za hadž i umru III

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

Napomena za kirān i ifrād način obavljanja hadža i umre

 • Osoba koja na kirān način obavlja hadž i umru, radi sve isto kako je to gore objašnjeno, s tim što je stalno u ihrāmu, sve dok ne obavi i umru i hadž. Drugim riječima, obavit će umru u danima hadža i u istom ihrāmu prijeći na poslove hadža. Ihrāma će se tako osloboditi tek prvi dan Kurban-bajrama.
 • Osoba koja na ifrād način obavlja hadž i umru, prvo će obaviti hadž u danima hadža a onda i umru ali izvan hadžskih dana. To se obično radi tako da osoba prvo obavi hadž, a onda nakon zadnjeg dana Kurban-bajrama, dok je još u Mekki, ode do granice Harema, a to je periferija Mekke, i tu zanijeti umru, ujedno oblačivši ihrāme za umru. To se obično radi u hazreti Aišinoj džamiji u mjestu et-Ten’īm koje je granica Harema prema strani Medine.

Arefat, visoravan istočno od Mekke

Napomene za žene

 • Ženi nije dozvoljeno ići na hadž bez mahrema, muške osobe bližega roda (npr. muž, brat, sin, itd.).
 • U stanju hajza (menstruacije) žena ne smije ulaziti u harem Kabe i činiti tavāf. Ukoliko bi došlo vrijeme da se pođe iz Mekke, a žena bude pod mjesečnicom i još uvijek nije obavila tavāfuz-zijāre, zbog nužde obavit će ga u takvom stanju s tim da se prije okupa. Takva osoba dužna je zaklati i veliko hajvanče.
 • U Haremu Kabe, zbog velike stiske u danima hadža i izmiješanosti žena s muškarcima, pogotovo što zajedno čine tavāf, žene često zajedno klanjaju s muškarcima, bez perde.

Za razliku od muškaraca, žene:

·        ne oblače ihrāme, tj. nešivenu odjeću, već običnu odjeću koju inače nose,

·        ne izgovaraju telbiju glasno kao muškarci,

·        ne trče između zeleno označenih mjesta prilikom sa’ja na dionici Safa-Merva,

·        ne briju glavu već samo podšišavaju kosu,

·        ne primiču se Hadžerul-esvedu kad kod njega bude muškaraca.

Alejhisselamovo turbe s prednje strane 

Prekršaji i keffareti (iskupi)

PREKRŠAJI KOJI KVARE UMRU I HADŽ:

·        Umra će biti pokvarena ako hadžija imadne intimni odnos prije obavljena bar prva četiri obilaska oko Kabe (dok je u ihrāmu), a uz to je dužan još zaklati ovcu.

·        Hadž će biti pokvaren ako hadžija bude imao intimni odnos prije boravka na Arefatu (dok je u ihrāmu).

PREKRŠAJI ZA KOJE JE POTREBNO ZAKLATI VELIKI KURBAN (GOVEČE ILI DEVU):

·        Velikog hajvana treba zaklati ako se imadne spolni odnošaj nakon boravka na Arefatu a prije obavljenog tavāfuz-zijāreta (glavnog hadžskog tavāfa).

·        Ako tavāfuz-zijāret obavi džunub (ejakulira a ne okupa se) a ne ponovi ga dok je još u Mekki. To vrijedi i za ženu ako ga obavi u stanju hajza (menstruacije).

PREKRŠAJI U IHRAMU ZA KOJE JE POTREBNO ZAKLATI OBIČNI KURBAN (OVCU):

·        Ako izostavi bilo koji vādžib.

·        Ako bi s razjarenom strasti (seksualnom) makar se i dotakao žene.

·        Ako namiriše jedan dio tijela.

·        Ako čitav dan bude nosio šivenu odjeću ili nečim prekrio glavu.

·        Ako obrije četvrtinu glave, oko stidnih mjesta, ispod oba ili samo jednog pazuha, kao i dio tijela iz kojeg se pušta krv (u ovom posljednjem slučaju prema pravnicima Ebu Jusufu i Muhammedu daje se samo sadaka).

·        Ako odreže nokte s ruku ili nogu, ili bar samo s jedne ruke ili s jedne noge.

·        Ako bi došao na Minu prije imama, vođe.

·        Ako umranski tavāf, tavāf po dolasku u Mekku (prvi hadžski tavāf - tavāful-kudūm) ili oproštajni tavāf (tavāfuful-vedā’) obavi džunub. Međutim, ako nanovo, s gusulom, tj., okupavši se, povrati tavāf ispočetka, u tom slučaju obaveza klanja pada s njega.

·        Ako tavāfuz-zijāre (najglavniji hadžski tavāf) obavi bez abdesta (ukoliko nanovo s abdestom ne povrati tavāf ispočetka).

·        Ako ne obavi oproštajni tavāf (tavāfu-vedā’).

·        Ako izostavi tri ili manje obilazaka oko Kabe od tavāfuz-zijāreta, npr. obavi samo pet obilazaka. Isto je i sa sa’jom.

·        Ako obavi tavāf otkrivenih stidnih mjesta a tavāf ne obnovi još dok je u Mekki.

·        Ako spolno opći s ženom nakon obavljena četiri obilaska oko Kabe.

·        Ako bi se obrijao (po izlasku iz ihrāma) u mjestu izvan mekkanskog Harema.

Ovaj kurban može se zaklati kad god se hoće, ali samo u mekkanskome Haremu. Ako se hadž i umra obavljaju na kirān način, u tom slučaju za navedene prekršaje nije dovoljno zaklati jednu ovcu već dvije. S obzirom da je danas skoro nemoguće uživo kupiti kurbana i svojom ga rukom zaklati, kako u Medini, pogotovo u Mekki, to je organizirano uplatama na posebnim mjestima, gdje onda ovlaštene osobe u vaše ime obave klanje u službenim klaonicama. Potvrdu jedne takve uplate od svog organizatora dobije svaki hadžija koji hadž obavlja na temettu’ ili kirān način. Za prekršaj koji zahtijeva dodatnog kurbana mora se ponovo uplatiti i za to dobiti nova potvrda. Hadžija može uplatiti i za kurbana kojeg nijeti kao sadaku. Sve je to moguće obaviti na posebnim štandovima koji liče našim trafikama. Cijena kurbana na hadžu 2006. godine iznosila je 390 saudijskih rijala, što je oko 160 KM. U tu cijenu uračunat je sam kurban, cijena klanja, hladnjičenja, transporta i distribucije.

Izgled potvrde za uplaćeni kurban

Za sljedeće radnje (prekršaje) potrebno je dati sadaku u iznosu od pola sā’a pšenice (jedan sā’ su četiri mudda a jedan mudd čini pregršt čovjeka čije su šake srednje veličine):

 • Ako bi izostavio bacanje kamenčića na jedno džemre (kad se baca na sva tri džemreta), ili od svakog džemreta koji hitac. Tad za svaki nebačeni kamenčić udjeljuje sadaku u visini pola sā’a pšenice.
 • Ako obrije manje od četvrtine glave.
 • Ako odreže manje od pet noktiju, ili pet noktiju ne s prstiju koji su jedan uz drugog.
 • Ako namiriše dio uda.
 • Ako bi obrijao drugoga ili mu obrezao nokte.
 • Ako dio dana bude nosio šivenu odjeću ili glavu bilo čim prekrivao (prema Ebu Jusufu manje od pola dana).

Ako se namiriše, obuče šivenu odjeću, ili obrije, zbog nužde (’uzr), u tom slučaju može birati između:

 • Da zakolje ovcu (što se mora obaviti u Haremu Mekke).
 • Da udijeli sadake u iznosu tri sā’a šesterici siromaha (na bilo kojem mjestu).
 • Da posti tri dana (na bilo kojem mjestu).

Ako ubije neku kopnenu životinju (lovinu) ili bar uputi na nju, treba dati njenu protuvrijednost koju će procijeniti dva pravedna čovjeka. Potom za tu vrijednost može kupiti kurbana i zaklati ga, ili za te pare kupiti hrane i podijeliti siromasima, svakom od njih pola sā’a pšenice, ili ako hoće za svako pola sā’a da posti po jedan dan. Ako šta preostane manje od pola sā’a, taj višak može udijeliti kao sadaku ili dopostiti još jedan dan.

Ako ubije uš ili skakavca, treba dati sadake koliko hoće.

 

Pećina Hira na brdu Džebeli-nūr iznad Mekke 

Osnovni pojmovi i nazivi

 • Akaba – jedno od tri mjesta na Mini na kojem se bacaju kamenčići.
 • Arefāt – prostrana visoravan 20 km istočno od Mekke.
 • Bejtul-harām ili Bejtullāh – Božija Kuća, harem Kabe.
 • Džebeli-nūr – Brdo svjetlosti, na kojem se nalazi pećina Hirā u kojoj je Poslanik, a.s., primio prvu objavu. Nalazi se istočno od Mekke.
 • Džebeli-rahme – Brdo milosti. Nalazi se na Arefatu.
 • Džemre – mjesto na Mini na kojem se bacaju kamenčići. To se radi na tri mjesta ili džemreta.
 • Džennetul-bekī’ – mezarje pokraj hazreti Pejgamberove džamije.
 • Hadžerul-esved – Crni Kamen uzidan u istočnom uglu Kabe. U njega je položen prvotni zavjet ljudskog roda u Bezmi-elestu (praiskonu) kad je uzvišeni Allah upitao duše: E lestu bi-Rabbikum (Nisam li Ja vaš Gospodar?!), na šta su sve duše odgovorile Belā (Jesi!). Našim izgovaranjem šehadeta kod Hadžerul-esveda mi potvrđujemo taj prvi zavjet vjere.                                             
 • Harem – Mekka i njezina okolica do izvjesnih granica. Od strane Medine to je et-Ten’īm, oko 5 kilometara od Mekke. Izvan toga je pojas Hilla.
 • Hatīm – niski polukružni zid koji se nalazi na sjevernoj strani Kabe.
 • Havd - džennetski Bazen
 • Hidžr Ismā’īl – mjesto unutar Hatīma. Računa se kao dio Kabe.
 • Hidžra – preseljenje Muhammeda, a.s., i muslimana iz Mekke u Medinu.
 • Hedj – kurban koji se kolje u Haremu. Kurban koji se kolje uz kirānski i temettu’ski način izvođenja hadža mora se zaklati u prva tri dana Bajrama. Meso tog kurbana hadžija može jesti. Ne bude li u stanju zaklati kurban, postiće prije Bajrama tri dana (najbolje je da posljednji dan bude dan Arefata) i sedam dana kad se vrati kući. Gazali kaže da ukoliko ne isposti tri dana na hadžu i vrati se u domovinu, onda će postiti deset dana uzastopno ili odvojeno. Kurban koji se kolje zbog nekog prijestupa ne smije se jesti.                   
 • Hill – prostor koji leži izvan Harema a unutar granica mīkāta.

 

Pojas Harema i Hilla

 • Ifrād – obaviti samo hadž ili samo umru. Takva osoba zove se mufrid.                                                      
 • Ihrām – sustezanje od određenih radnji koje su inače dozvoljene, a oznaka je i za dva komada nešivenog platna koja tada nosimo. Osoba koje je u ihrāmu zove se muhrim.
 • Ihsār – spriječenost hadžije koji je već u ihrāmu da obavi najosnovnije obrede hadža ili umre. Takva osoba zove se muhsar. Uzrok spriječenosti mogu biti bolest, propast novčanih sredstava, itd. Na ime te osobe potrebno je zaklati bravče u Haremu. Prema Ebu Hanifi to bravče može se zaklati i prije Bajrama. Time se rješava ihrāma i bez brijanja ili šišanja.
 • Keffāret – iskup za određeni prekršaj u toku obavljanja hadža i umre.
 • Kirān – pod jednim ihrāmom obaviti i umru i hadž. Takva osoba zove se mukrin.
 • Kubā’ – mjesto južno od Medine.
 • Mahrem – muška osoba iz najbližeg roda s kojim žena putuje na hadž. Mahrem može biti njezin muž ili ona osoba s kojom ne može stupiti u brak, poput oca, brata i sl.
 • Mekāmi-Ibrāhīm – mjesto pred Kabom na istočnoj strani gdje se nalazi kamen s tragovima Ibrahimovih, a.s., stopala.
 • Mesdžidul-harām – Haremi-šerif, prostrano dvorište oko Kabe.
 • Mīkāt – granica koju ne smije prijeći onaj ko hoće da uđe u Mekku što neće ihrām učiniti za hadž ili umru. Mikata ima pet. Od strane Medine to je Zul-Hulejfa.
 • Minā – mjesto između Mekke i Muzdelife.
 • Mīzāb – kabenski oluk od strane Hatima.
 • Muhammed i Ebū Jūsuf – dva poznata hanefijska učenjaka, učenika hazreti Ebū Hanīfe.
 • Mušrici – mnogobošci, politeisti.
 • Mutavvif – domaćin u Mekki.
 • Muzevvir – domaćin u Medini.
 • Muzdelifa – mjesto između Arefata i Mine.
 • Remj – bacanje kamenčića na Mini.
 • Reml – žurno vršenje prva tri obilaska oko Kabe uz treskanje ramenima.
 • Revdai-mutahhera – dio hazreti Poslanikove, a.s., džamije koji leži između njegova kabura i njegove minbere. Za nju Poslanik, a.s., veli kako je jedna od džennetskih bašči.
 • Sevr – brdo i pećina u kojoj se Pejgamber, a.s., sklonio zajedno sa Ebu Bekrom pred potjerom iz Mekke kad je činio hidžru (iseljenje) u Medinu.
 • Tavāf – obilaženje Kabe u smjeru suprotnom od smjera kretanja kazaljke na sahatu. Hadžskih tavāfa ima tri:

-         tavāful-kudūmtavāf po prispjeću u Mekku (za one koji obavljaju hadž na način ifrāda ili kirāna).

-         tavāfuz-zijāre – glavni hadžski tavāf.

-         tavāful-vedā’ ili tavāfus-sadr – oproštajni tavāf pred odlazak iz Mekke.

 • Telbija – riječi: Lebbejkellāhumme lebbejk, lebbejke lā šerīke leke lebbejk, innel-hamde ven-ni’mete leke vel-mulke lā šerīke lek, koje uče hadžije.
 • Temettu’ – u danima hadža obaviti umru, osloboditi se ihrāma, te ponovo pred dan Arefata ući u ihrām i obaviti hadž. Takva osoba zove se mutemetti’.
 • Vukūf – stajanje/boravak na Arefatu. Vukūf se zove i stajanje na Muzdelifi.
 • Zemzem – izvor vode pokraj Kabe. Provreo je pod nožicama malog Ismaila, a.s., sina Ibrahima pejgambera.

Nastavit će se, ako Bog da!

Ocjena: 

Vodič za hadž i umru IV

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 
Ocjena: 

Vodič za hadž i umru V

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

KLIMATSKE PRILIKE U MEDINI

Geografski položaj: 24 55 N, 39 70 E,

Nadmorska visina: 631 metar iznad mora.

Klimatske prilike za cijelu godinu:

 

KLIMATSKE PRILIKE U MEKKI

Geografski položaj: 21 48 N, 39 83 E,

Nadmorska visina: 310 metara iznad mora.

Klimatske prilike za cijelu godinu:

Ocjena: 

Vodič za hadž i umru VI

Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

IZBOR DOVA NA ARAPSKOM

Dove koje ovdje navodimo nisu obavezne da se uče. To su dove za razne prilike na hadžu. Takvih dova je mnogo. Mi smo odabrali samo neke, za one najznačajnije prilike tokom boravka u Mekki i Medini. Sve su preuzete sa web stranice http://www.balagh.com, osim dove posjete Alejhisselamovu Ehli-bejtu, koja je preuzeta iz knjige Esrārud-du’ā’, a može se naći i na web stranici http://www.nourallah.com.

Dova posjete Alejhisselamu:

Ušavši u Revdu i okrenuvši se prema Alejhisselamovu kaburu, kako je to navedeno u predaji koja se vezuje uz hazreti Dža’fera Sādika, prouči se sljedeće:

أَشْهَدُ أنْ لاَ إلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاَتِ رَبِّكَ ، وَنَصَحْتَ لاُِمَّتِكَ ، وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَعَبَدْتَ اللهَ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَأَدَّيْتَ الَّذِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ ، وَإنَّكَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ ، وَغَلَظْتَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، فَبَلَغَ اللهُ بِكَ أَفْضَلَ شَرَف مَحَلِّ الْمُكْرَمِينَ . اَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي اسْتَنْقَذَناَ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ والضّلالَةِ ، اَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَصَلَوَاتِ مَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ ، وَعِباَدِكَ الصّاَلِحِينَ ، وَأَنْبِيائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَأَهْلِ السَّماوَاتِ وَالاَرَضِينَ ، وَمَنْ سَبَّحَ لَكَ يَا رَبَّ العَالَمين مِنَ الاَوَّلِينَ وَالاَخِرِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، وَنَبِيِّكَ وَأَمِينِكَ ، وَنَجِيبِكَ وَحَبِيبِكَ ، وَصَفِيِّكَ وَخَاصَّتِكَ ، وَصَفْوَتِكَ وَخِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ . اللّهُمَّ اعْطِهِ الدَّرَجَةَ وَالوَسِيلَةَ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَابْعَثْهُ مَقاَماً مَحْمُوداً يَغْبِطُهُ بِهِ الاَوَّلُونَ وَالاخِرونَ . اللّهُمَّ إنَّكَ قُلْتَ : وَلَوْ أنَّهُمْ إذْ ظَلَموا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباً رَحِيماً، وَإنِّي أَتَيْتُ نَبِيِّكَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبي . إنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلىَ اللهِ رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَغْفِرَ ذُنُوبي .

Nakon toga hadžija zamoli dragog Allaha ono što hoće, te, izavši iz Revde, okrene se prema časnom kaburu, tako da mu Kibla dođe iza leđa, te prouči:

اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا نَبِيَّ اللهِ وَرَسُولَهُ . اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا صَفْوَةَ اللهِ وَخَيْرَتَهُ مِنْ خَلقِهِ . اَلسَّلامُ عَلَيكَ يَا أَمينَ اللهِ وَحُجَّتَهُ . اَلسَّلامُ عَلَيكَ ياَ خَاتَمَ النَّبِيِّين وَسَيِّدَ الْمُرسَليِنَ ، اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهاَ الْبَشِيرُ النَّذيرُ . اَلسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهاَ الدَّاعِي إِلىَ اللهِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ . اَلسَّلام عَلَيْكَ وَعَلىَ أَهْلِ بَيْتِكَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيراً . أَشْهَدُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْتَ بالْحَقِّ وَقُلْتَ بِالصِّدْقِ . اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي وَفَّقَنِي لِلاِيماَنِ وَ التَّصْدِيقِ وَمَنَّ عَلَيَّ بِطَاعَتِكَ وَاتِّباعِ سَبيلِكَ ، وَجَعَلَنِي مِنْ أُمَّتِكَ وَالْمُجِيبِينَ لِدَعوَتِكَ ، وَهَدَانِي إِلىَ مَعْرِفَتِكَ ، وَمَعرِفَةِ الاَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ . أَتَقَرَّبُ إِلَىَ اللهِ بِماَ يُرضِيكَ ، وَأَبْرَأُ إِلىَ اللهِ مِمَّا يُسخِطُكَ مُواَلِياً لاَِوْلِياَئِكَ ، مُعَادِياً لاَِعْدَائِكَ . جِئْتكَ يَا رَسُولَ اللهِ زَائِراً ، وَقَصَدتُكَ رَاغِباً مُتَوَسِّلاً إِلىَ اللهِ سُبْحَانَهُ ، وَأَنْتَ صَاحِبُ الْوَسِيلَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْجَلِيلَةِ ، وَ الشَّفَاعَةِ الْمَقْبوُلَة ِ، وَ الدَّعوَةِ المَسْمُوعَة ، فَاشْفَعْ لِي إِلىَ اللهِ تَعَالىَ بالْغُفْراَنِ وَ الرَّحْمَةِ ، وَالتَّوْفِيقِ وَ الْعِصْمَة ، فَقَدْ غَمَرَتْ الذُّنوُبُ ، وَشَمَلَتْ الْعُيُوبُ ، وَ أُثقِلَ الظَّهْرُ ، وَ تَضَاعَفَ الْوِزْرُ . وَقَدْ أَخْبَرْتَناَ وَخَبَرُكَ الصِّدْق أَنَّهُ تَعَالىَ قَالَ ، وَقَوْلُهُ الْحَقّ : (وَ لَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّابَاً رَحِيماً) وَقَدْ جِئْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ مُسْتَغْفِراً مِنْ ذُنوُبِي ، تاَئِباً مِنْ مَعاصِيَّ وَسَيِّئاَتِي ، وَإِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَىَ اللهِ رَبِّي وَرَبِّكَ ، لِيَغْفِرَ لِي ذُنوُبي فَاشْفَعْ لِي يَا شَفيِعَ الاُمَّة ، وَأَجِرْنِي يَا نَبيَّ الرَّحْمَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ وَعَلَىَ آلِكَ الطَّاهِرِينَ .

Potom klanja dva rekata nemaza i njihov sevap pokloni Poslaniku, s.a.v.s.

Dova kojom se opraštamo od Alejhisselama:

Kad se htjedne napustiti Medina, okupa se i ode do hazreti Poslanikova, a.s., kabura, te prouči:

اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسوُلَ اللهِ أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا البَشِيرُ النَّذِيرُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السِّرَاجُ المُنِيرُ أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا السَّفِيرُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ أَشْهَدُ يَا رَسوُلَ اللهِ أَنَّكَ كُنْتَ نوُراً فِي الاَصْلاَبِ الشَّامِخَةِ وَالاَرْحَامِ المُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَحِّسْكَ الجَاهِليَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُدْلَهِمَّاتِ ثِيَابِهَا وَ أَشْهَدُ يَا رَسوُلَ اللهِ أَنِّي مُؤْمِنٌ بِكَ وَ بِالاَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ أَعْلاَمِ الْهُدَى وَ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَ الْحُجَّةِ عَلَىَ أَهْلِ الدُّنْياَ . أَللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَإِنْ تَوَفَّيْتَنِيْ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيْ مَمَاتِي عَلَىَ مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ الاَئِمَّةَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ أَوْلِيَاؤُكَ وَأَنْصَارُكَ وَحُجَجُكَ عَلَى خَلْقِكَ وَخُلَفَاؤُكَ فِي عِبَادِكَ وَأَعْلاَمُكَ فِيْ بِلادِكَ وَخُزَّانُ عِلْمِكَ وَحَفَظَةُ سِرِّكَ وَ تَرَاجِمَةُ وَحْيِكَ . أَللّهُمَّ صَلِّ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ بَلِّغْ روُحَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِي سَاعَتِي هَذِهِ تَحِيَّةً مِنِّي وَ سَلاَماً . أَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسوُلَ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ .

Nakon toga proučiti sljedeće:

أَللّهُمَّ لاَ تَجْعَلْهُ آخِرَ العَهْدِ مِنْ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّكَ فَإِنْ تَوَفَّيْتَنِي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِي مَمَاتِي عَلىَ مَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِي أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَ اَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ ثُمَّ اخْتَرْتَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الاَئِمَّةَ الطَّاهِرِيْنَ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُم الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً فَاحْشُرنَا مَعَهُمْ وَفِي زُمْرَتِهِمْ وَ تَحْتَ لِوَائِهِمْ وَ لاَ تُفَرِّقُ بَيْنَناَ وَبَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الاَخِرَة يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ لاَ جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ تَسْلِيمِي عَلَيْكَ .

 

Dova posjete Alejhisselamovu Ehli-bejtu:

Obrazac dove koju je moguće učiti prilikom zijareta bilo koga od Ehli-bejta hazreti Poslanikova.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِم

اَلسَّلاَمُ والتَّحِيَّةُ وَ الإِكْراَمُ مِنَ اللهِ الْعَلِيِّ الأَعْلىَ ، عَلىَ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ الرِّساَلَةِ ،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ ياَ بَنِي الْمُصْطَفىَ ،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ ياَ بَنِي أَوَّلَ خَلْقِ اللهِ وَ خاَتَمَ رُسُلِ اللهِ ،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ ياَ بَنِي الشَّفِيع الْمُشَفّع ،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ ياَ بَنِي فاَطِمَةِ الزَّهْراَء ، وَ سُلاَلَةِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الْكُبْرَى ،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ ياَ بَنِي سَيِّدَةِ نِساَءِ الْعاَلمَِين ،
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَمْ ياَ آل بَيْتِ رَسوُلِ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاَتُهُ ،
أشْهدُ الله أنَّكُمْ تَشْهدُون مَقاَمي وَ تَسْمعونَ كَلاَمي ،
وَ تَرُدُّون سَلامي وَ إِنَّكُمْ فِي مَقاَمِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليِكٍ مُقْتَدِر ، لَكُمْ ماَ تَشاَءُونَ عِنْدَ رَبِّكُمْ ،
أَنْتُمْ ياَ أهْلَ الْبَيْتِ ، غِياَث لِكُلِّ قَوْمٍ ، في الْيَقْظَةِ وَ النَّوْمِ فَلاَ يُحْرَم مِنْ فَضْلِكُمْ إِلاَّ مَحْرُومٌ ، وَ لاَ يُطْرَدُ مِنْ باَبِكُمْ إِلاَّ مُناَفِقٌ شَقِيّ ،
إِنَّماَ يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ، وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكاَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حمَيِدٌ مَجِيد ،

اَللَّهُمَّ إنَّك قَدْ نَدَبْتَني لِأَمْرٍ قَدْ فَهِمْتُهُ وَ قلته وَ سَمِعْتُه وَ أَطَعْته وَ اعْتقَدْتُهُ وَ جَعَلته أجْراً لِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتَ فِي كِتاَبِكَ الْحَكِيم :

قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبىَ ، فَهَدَيْتَناَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَيْكَ وَ دَلَلْتَناَ بِهِ عَلَيْكَ وَ كاَنَ كَماَ قُلْتَ : وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ،
حَبِيباً إِلَيْهِ ماَ هَدَيْتناَ عَزِيزاً عَلَيْهِ ماَ عَنتناَ ، وَ تِلْكَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي سَأَلْتها لَه وَ هِيَ الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبىَ ، اَللَّهُمَّ إِنِّي مُؤَدِّيهاَ مُرِيداً بِهاَ النَّفْعَ فيِ دِينِي وَ دُنْياَيَ مُتَوَسِّلاً بِهاَ إِلَيْكَ يَوْمَ انْقِطاَعِ الأَسْباَبِ ،
اَللَّهُمَّ زِدْهُمْ شَرَفاً وتَعْظِيماً ، وَ هَبْ لِي بِزِياَرَتِهِمْ ثَواَباً وَ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظِيماً ،
اَللَّهُمَّ آتِ أَهْلَ بَيْتِِ نَبِيِّكَ أَفْضَلَ ماَ أَتَيْتَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بُيُوتِ الأَنْبِياَءِ وَ الْمُرْسَلِينَ ،
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّد وَ َعَلىَ آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّد وَ َعَلىَ أَزْواَجِ سَيِّدِناَ مُحَمَّد وَ َعَلىَ ذُرِّيَّةِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ ،
اَللَّهُمَّ أعِدْ مِنْ بَرَكاَتِهِمْ ياَ رَبِّ الْعاَلمَِينَ عليَّ وَ عَلىَ واَلِدَيَّ وَ عَلىَ أَهْلِي وَ أََوْلاَدِي وَ أَقاَرِبِي وَ علىَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماَتِ ،
اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِجَدِّهِمْ وَ بِهِمْ ،
اَللَّهُمَّ بِحَقِّ ماَ كاَنَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ جَدِّهِمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَيْلَة الْمِعْراجِ اجْعَلْ لَناَ مِنْ هَمِّناَ الَّذِي نَزَلَ بِناَ باَبَ الْفَرَجِ وَ اقْضِ حَواَئِجِي فِي الدُّنْياَ وَ الآخِرَة ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ ،
اَللَّهُمَّ أعْطي خَيْرَ ماَ رَجَوْتُ بِهِمْ ، وَ بَلِّغْنِي خَيْرَ ماَ أَمَلْتُ فِيهِمْ وَ احْفَظْنِي بِذَلِكَ فِي دِينِي ودُنْياَيَ وآخِرَتِي : إِنَّكَ علىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ،
ياَ بَنِي الزَّهْراَء وَ النُّورِ الَّذِي  ۞  ظَنَّ مُوسَى أَنَّهُ نـارُ قَبَس
لاَ أُواَلِي قَــطّ مَنْ عاَداَكُمُو ۞  وَ أَنَّهُ آخِرُ سَطر في عَبَس
اَللَّهُمَّ لا تَقْطَعْنِي عَنْ زِياَرَتِهِمْ ، وَ لاَ تحرمْنِي حُبَّهُمْ ، وَ احْشُرْنِي مَعَ جَدِّهِمْ ، رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ الْقِياَمِةِ وَ اجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْضَوِينَ تَحْتَ لِواَئِهِ ، الْواَرِدِين عَلىَ حَوْضِهِ الشَّارِبِينَ مِنْ ورْده ، الدَّاخِلِينَ فِي شَفاَعَتِهِ آمِين ، آمِين ، آمِين ياَ رَبَّ الْعاَلَمِينَ .

Arefatska dova hazreti Husejna:

Prenosi se kako je hazreti Husejn, podigavši ruke u visini lica i skrušeno se okrenuvši prema Kibli, na Arefatu učio sljedeću dovu:

 أَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَيْسَ لِقَضَائِهِ دَافِعٌ ، وَ لاَ لِعَطَائِهِ مَانِعٌ ، وَ لاَ لِصُنْعِهِ صُنْعُ صَانِع ، وَ هُوَ الْجَوَادُ الْوَاسِعُ ، فَطَرَ أَجْنَاسَ الْبَدَائِعِ ، وَ أَتْقَنَ بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ ، وَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِ الطَّلاَئِعُ ، وَ لاَ تَضِيعُ عِنْدَهُ الْوَدَائِعُ جَازِي كُلِّ صَانِع ، وَ رَائِشُ كُلِّ قَانِع ، وَ رَاحِمُ كُلِّ ضَارِع ، مُنْزِلُ الْمَنَافِعِ وَ الْكِتَابِ الْجامِعِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ ، وَ هُوَ لِلدَّعَوَاتِ سَامِعٌ ، وَ لِلْمُطِيعِينَ نَافِعٌ ، وَ لِلْكُرُبَاتِ دَافِعٌ ، وَ لِلدَّرَجَاتِ رَافِعٌ ، وَ لِلْجَبَابِرَةِ قَاصمٌ ، وَ رَاحِمُ عَبْرَةِ كُلِّ ضَارِع ، وَ دَافِعُ صَرْعَةِ كُلِّ صَارِع ، فَلاَ إِلهَ غَيْرُه ُ، وَ لاَ شَيْءَ يَعْدِلُه ُ، وَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ، وَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ، وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ .

أَللّهُمَّ إِنِّي أَرْغَبُ إِلَيْكَ ، وَ أَشْهَدُ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ ، مُقِرّاً بِأَ نَّكَ رَبِّي وَ أَنَّ إِلَيْكَ مَرَدِّي ، إِبْتَدَأْتَنِي بِنِعْمَتِكَ قَبْلَ أَنْ أَكُونَ شَيْئاً مَذْكُوراً ، خَلَقْتَنِي مِنَ التُّرَابِ ، ثُمَّ أَسْكَنْتَنِي الاَْصْلاَبَ ، آمِناً لِرَيْبِ الْمَنُونِ ، وَ اخْتِلاَفِ الدُّهُورِ ، فَلَمْ أَزَلْ ظَاعِناً مِنْ صُلْب إِلَى رَحْم فِي تَقَادُم مِنَ الاَْيَّامِ الْمَاضِيَةِ ، وَ الْقُرُونِ الْخَاليَةِ، لَمْ تُخْرِجْنِي لِرَأْفَتِكَ بِي وَ لُطْفِكَ لِي وَ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ فِي دَوْلَةِ أَئِمَّةِ الْكَفَرَةِ ، الَّذِينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ ، وَ كَذَّبُوا رُسُلَكَ ، لكِنَّكَ أَخْرَجْتَني رَأْفةً مِنْكَ وَ تَحَنُّناً عَلَيَّ لِلَّذِي سَبَقَ لِي مِنَ الْهُدَى ، الَّذِي لَهُ يَسَّرْتَنِي، وَ فِيهِ أَنْشأْتَنِي ، وَ مِنْ قَبْلِ ذَلكَ رَؤُفْتَ بِي بِجَمِيلِ صُنْعِكَ ، وَ سَوَابِغِ نِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، فَابْتَدَعْتَ خَلْقِي مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ، وَ أَسْكَنْتَنِي فِي ظُلُمَات ثَلاَث بَيْنَ لَحْم وَ جِلْد وَ دَم ، وَ لَمْ تُشْهِرْنِي بِخَلْقِي ، وَ لَمْ تَجْعَلْ إِلَيَّ شَيْئاً مِنْ أَمْرِي ، ثُمَّ أَخْرَجْتَنِي لِلَّذِي سَبَقَ لِي، مِنْ الْهُدَى إِلَى الدُّنْيَا تَامّاً سَوِيّاً ، وَ حَفِظْتَني فِي الْمَهْدِ طِفْلاً صَبِيّاً ، وَ رَزَقْتَنِي مِنَ الْغِذَاءِ لَبَناً مَرِيّاً ، وَ عَطَفْتَ عَلَيَّ قُلُوبَ الحَوَاضِنِ ، وَ كَفَّلْتَني الاُمَّهَاتِ الرَّوَاحِمِ ، وَ كَلاْتَنِي مِنْ طَوَارِقِ الْجَانِّ ، وَ سَلَّمْتَنِي مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ ، فَتَعَالَيْتَ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمنُ ، حَتَّى إِذَا اسْتَهْلَلْتُ نَاطِقاً بِالْكَلاَمِ ، أَتْمَمْتَ عَلَيَّ سَوَابِغَ الاِْنْعَامِ ، فَرَبَّيْتَنِي زائِداً فِي كُلِّ عَام ، حَتَّى إِذَا كَمُلَتْ فِطْرَتي ، وَ اعْتَدَلَتْ سَرِيرَتِي ، أَوْجَبْتَ عَلَيَّ حُجَّتَكَ ، بِأَنْ أَ لْهَمْتَنِي مَعْرِفَتَكَ ، وَ رَوَّعْتَنِي بِعَجَائِبِ حِكْمَتِكَ ، وَ أَيْقَظْتَنِي لِمَا ذَرَأْتَ فِي سَمَائِكَ وَأَرْضِكَ ، مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِكَ ، وَ نَبَّهْتَنِي لِشُكْرِكَ وَ ذِكْرِكَ وَوَاجِبِ طَاعَتِكَ وَ عِبَادَتِكَ ، وَ فَهَّمْتَنِي مَا جَاءَتْ بِهِ رِسُلُكَ ، وَ يَسَّرْتَ لِي تَقَبُّلَ مَرْضَاتِكَ ، وَ مَنَنْتَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ ذَلكَ بِعَوْنِكَ وَ لُطْفِكَ ، ثُمَّ إِذْ خَلَقْتَنِي مِنْ حُرِّ الثَّرَى ، لَمْ تَرْضَ لِي يَا إِلهِي بِنِعْمَة دُونَ اُخْرَى ، وَرَزَقْتَنِي مِنْ أَنْوَاعِ الْمَعَاشِ وَ صُنُوفِ الرِّيَاشِ ، بِمَنِّكَ الْعَظِيمِ عَلَيَّ ، وَ إِحْسَانِكَ الْقَدِيمِ إِلَيَّ ، حَتَّى إِذَا أَتْمَمْتَ عَلَيَّ جَمِيعَ النِّعَمِ ، وَ صَرَفْتَ عَنِّي كُلَّ النِّقَمِ ، لَمْ يَمْنَعْكَ جَهْلِي وَ جُرْأَتِي عَلَيْكَ ، أَنْ دَلَلْتَنِي عَلَى مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ ، وَ وَفَّقْتَنِي لِمَا يُزْلِفُنِي لَدَيْكَ ، فَإِنْ دَعَوْتُكَ أَجَبْتَنِي ، وَ إِنْ سَأَ لْتُكَ أعْطَيْتَنِي ، وَ إِنْ أَطَعْتُكَ شَكَرْتَنِي ، وَ إِنْ شَكَرْتُكَ زِدْتَنِي ، كُلُّ ذَلكَ إِكْمَالاً لاَِنْعُمِكَ عَلَيَّ ، وَ إِحْسَانِكَ إِلَيَّ ، فَسُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُبْدِئ مُعِيد حَمِيد مَجِيد ، تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ وَ عَظُمَتْ آلاَؤُكَ ، فَأَيُّ نِعَمِكَ يَا إِلهِي أُحْصِي عَدَداً وَ ذكْراً ، أَمْ أَيُّ عَطَايَاكَ أَقُومُ بِهَا شُكْراً ، وَ هِيَ يَا رَبِّ أَكْثَرُ مِنْ أنْ يُحْصِيَهَا الْعَادُّونَ ، أَوْ يَبْلُغَ عِلْمَاً بِهَا الْحَافِظُونَ ، ثُمَّ مَا دَرَأْتَ وَ صَرَفْتَ عَنِّي اللّهُمَّ مِنَ الضُّرِّ وَالضَّرَّاءِ أَكْثَرَ مِمَّا ظَهَرَ لِي مِنَ الْعَافِيَةِ وَ السَّرَاءِ ، وَ أَنَا أَشْهِدُكَ يَا إِلهِي بِحَقِيقَةِ إِيمَانِي، وَ عَقْدِ عَزَمَاتِ يَقِينِي ، وَ خَالِصِ صَرِيحِ تَوْحِيدِي ، وَ بَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمِيرِي ، وَ عَلاَئِقِ مَجَارِي نُورِ بَصَرِي ، وَ أَسَارِيرِ صَفْحَةِ جَبِينِي ، وَ خُرُوقِ مَسَارِبِ نَفْسِي ، وَ خَذَارِيفِ مَارِنِ عِرْنِينِي ، وَ مَسَارِبِ صِمَاخِ سَمْعِي ، وَ مَا ضُمَّتْ وَ أُطْبِقَتْ عَلَيْهِ شَفَتَايَ وَ حَرَكَاتِ لَفْظِ لِسَانِي ، وَ مَغْرَزِ حَنَكِ فَمِي وَ فَكِّي، وَ مَنَابِتِ أَضْرَاسِي ، وَ مَسَاغِ مَطْعَمِي وَ مَشْرَبِي ، وَ حِمَالَةِ أُمِّ رَأْسِي ، وَ بُلُوغِ حَبَائِلِ بَارِعِ عُنُقِي ، وَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ تَأْمُورُ صَدْرِي ، وَ حَمَائِلُ حَبْلِ وَ تِيني ، وَ نِيَاطُ حِجَابِ قَلْبِي ، وَ أَفْلاَذُ حَوَاشِي كَبِدِي ، وَ مَا حَوَتْهُ شَرَاسِيفُ أَضْلاَعِي ، وَ حِقَاقُ مَفَاصِلِي ، وَ قَبْضُ عَوَامِلِي ، وَ أَطْرَافُ أَنَامِلِي ، وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ عَصَبِي وَ قَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عُرُوقِي وَ جَمِيعُ جَوَارِحِي ، مَا انْتَسَجَ عَلَى ذَلكَ أَيَّامَ رَضَاعِي ، وَ مَا أَقَلَّتِ الاَْرْضُ مِنِّي ، وَ نَوْمِي وَ يَقْظَتِي ، وَ سُكُونِي وَ حَرَكَتِي، وَ حَرَكَاتِ رُكُوعِي وَ سُجُودِي ، أَنْ لَوْ حَاوَلْتُ وَ اجْتَهَدْتُ مَدَى الاَْعْصَارِ وَ الاَحْقَابِ لَوْ عُمِّرْتُهَا أَنْ أُؤَدِّيَ شُكْرَ وَاحِدَة مِنْ أَنْعُمِكَ ، مَا اسْتَطَعْتُ ذَلكَ إِلاَّ بِمَنِّكَ الْمُوجِبِ عَلَيَّ شُكْراً آنِفاً جَدِيداً ، وَ ثَنَاءً طَارِقاً عَتِيداً .

أَجَلْ وَ لَوْ حَرَصْتُ أَنَا وَ الْعَادُّونَ مِنْ أَنَامِك أَنْ نُحْصِيَ مَدَى إِنْعَامِكَ سَالِفِهِ وَ آنِفِهِ ، لَمَا حَصَرْنَاهُ عَدَداً ، وَ لاَ أَحْصَيْنَاهُ أَبَداً ، هَيْهاتَ أَنّى ذَلكَ وَأَنْتَ الُْمخْبِرُ فِي كِتَابِكَ النَّاطِقِ وَالنَّبَإِ الصَّادِقِ ، وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا ، صَدَقَ كِتَابُكَ ، اللّهُمَّ وَأَنَبَاؤُكَ ، وَ بَلَّغَتْ أَنْبِيَاؤُكَ وَ رُسُلُكَ ، وَ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحْيِكَ ، وَ شَرَعْتَ لَهُمْ مِنْ دِينِكَ ، غَيْر أَ نِّي يَا إِلهِي أَشْهَدُ بِجِدِّي وَ جُهْدِي ، وَ مَبَالِغِ طَاقَتِي وَ وُسْعِي ، وَ أَقُولُ مُوقِناً مُؤْمِناً ، أَلْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً فَيَكُونَ مَوْرُوثاً ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ فَيُضَادَّهُ فِيمَا ابْتَدَعَ ، وَ لاَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ فَيُرْفِدَهُ فِيمَا صَنَعَ ، فَسُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ ، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتَا وَ لَفُطِّرَتَا ، فَسُبْحَانَ اللهِ الْوَاحِدِ الْحَقِّ ، الاَْحَدِ الصَّمَدِ ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ .

 

أَلْحَمْدُ للهِ حَمْداً يَعْدِلُ حَمْدَ مَلاَئِكَتِهِ الْمُقَرَّبِينَ ، وَ أَنْبِيَائِهِ الْمُرْسَلِينَ ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّد خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ، وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الُْمخْلِصِينَ وَ سَلَّمَ .

Potom je plačući nastavio učiti:

 أَللّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ كأَ نِّي أَرَاكَ ، وَ أَسْعدْنِي بِتَقْوَاكَ وَ لاَ تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ ، وَ خِرْ لِي فِي قَضَائِكَ ، وَبَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ لِي ، حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَ لاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ .

أَللّهُمَّ اجْعَلْ غِنَايَ فِي نَفْسِي ، وَ اليَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَ الاِخْلاَصَ فِي عَمَلِي ، وَ النُّورَ فِي بَصَرِي ، وَ الْبَصِيرَةَ فِي دِينِي ، وَ مَتِّعْنِي بِجَوَارِحِي ، وَ اجْعَلْ سَمْعِي وَ بَصَرِي الْوَارِثِينَ مِنِّي ، وَ انْصُرْنِي عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي ، وَ أَرِنِي فِيهِ ثَارِي وَ مَآرِبِي ، وَ أَقِرَّ بِذَلِكَ عَيْنِي .

أَللّهُمَّ اكْشِفْ كُرْبَتِي ، وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي ، وَ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي ، وَ اخْسَأْ شَيْطَانِي ، وَ فُكَّ رِهَانِي ، وَ اجْعَلْ لِي يَا إِلهِي الدَّرَجَةَ العُلْيَا فِي الاخِرَةِ وَ الاُولَى . أَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَنِي ، فَجَعَلْتَنِي سَمِيعاً بَصِيراً ، وَ لَكَ الحَمْدُ كَمَا خَلَقْتَنِي حَيّاً سَوِيّاً رَحْمَةً بِي ، وَ قَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّاً ، رَبِّ بِمَا بَرَأْتَنِي فَعَدَّلْتَ فِطْرَتِي ، رَبِّ بِمَا أَنْشَأْتَنِي فَحَسَّنْتَ صُورَتِي ، رَبِّ بِمَا أَحْسَنْتَ إِلَيَّ وَ فِي نَفْسِي عَافَيْتَنِي ، رَبِّ بِمَا كَلاَْتَنِي وَ وَفَّقْتَنِي ، رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتَنِي ، رَبِّ بِمَا آوَيْتَنِي وَ مِنْ كُلِّ خَيْر آتَيْتَنِي وَ أَعْطَيْتَنِي ، رَبِّ بِمَا أَطْعَمْتَنِي وَسَقَيْتَنِي ، رَبِّ بِمَا أَغْنَيْتَنِي وَ أَقْنَيْتَنِي ، رَبِّ بِمَا أَعْنْتَنِي وَ أَعْزَزْتَنِي ، رَبِّ بِمَا أَلْبَسْتَنِي مِنْ سِتْرِكَ الصَّافِي ، وَ يَسَّرْتَ لِي مِنْ صُنْعِكَ الْكَافِي ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد ، وَ أَعِنِّي عَلَى بَوَائِقِ الدُّهُورِ ، وَ صُرُوفِ الاَيَّامِ وَ اللَّيالِي ، وَ نَجِّنِي مِنْ أَهْوَالِ الدُّنْيَا وَكُرُبَاتِ الاخِرَةِ ، وَ اكْفِنِي شَرَّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الاَرْضِ .

أَللّهُمَّ مَا أَخَافُ فَاكْفِنِي ، وَ مَا أَحْذَرُ فَقِنِي ، وَ فِي نَفْسِي وَ دِينِي فَاحْرُسْنِي ، وَ فِي سَفَرِي فَاحْفَظْنِي ، وَ فِي أَهْلِي وَ مَالِي وَ وَلَدِي فاخْلُفْنِي ، وَ فِيَما رَزَقْتَنِي فَبَارِكْ لِي ، وَفِي نَفْسِي فَذَلِّلْنِي ، وَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِي ، وَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَ الاِنْسِ فَسَلِّمْنِي فَلاَ تَفْضَحْنِي ، وَ بِسَرِيرَتِي فَلاَ تُخْزِني ، وَ بِعَمَلِي فَلاَ تَبْتَلِني ، وَ نِعَمَكَ فَلاَ تَسْلُبْنِي ، وَ إِلَى غَيْرِكَ فَلاَ تَكِلْنِي .

إلهِي إِلَى مَنْ تَكِلُنِي ، إِلَى القَرِيبِ يَقْطَعُنِي ، أَمْ إِلَى الْبَعِيدِ يَتَجَهَّمُنِي ، أَمْ إِلَى الْمُسْتَضْعِفِينَ لِي ، وَ أَنْتَ رَبِّي وَ مَلِيكُ أَمْرِي ، أَشْكُو إِلَيْكَ غُرْبَتِي ، وَ بُعْدَ دَارِي وَ هَوَانِي عَلَى مَنْ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي .

أَللّهُمَّ فَلاَ تُحْلِلْ بِي غَضَبَكَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ غَضِبْتَ عَلَيَّ فَلاَ أُبَالِي سَواكَ، غَيْرَ أَنَّ عَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي ، فَأَسْأَ لُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الاَرْضُ وَ السَّماوَاتُ ، وَ انْكَشَفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ ، وَ صَلَحَ بِهِ أَمْرُ الاَوَّلِينَ وَ الآخِرِينَ ، أَنْ لاَ تُمِيتَنِي عَلَى غَضَبِكَ ، وَ لاَ تُنْزِلَ بِي سَخَطَكَ ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى ، قَبْلَ ذَلِكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ رَبُّ البَلَدِ الْحَرَامِ ، وَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، الَّذِي أَحْلَلْتَهُ البَرَكَةَ ، وَ جَعَلْتَهُ لِلنَّاسِ أَمْناً ، يَا مَنْ عَفَا عَنِ الْعَظِيمِ مِنَ الذُّنُوبِ بِحِلْمِهِ ، يَا مَنْ أَسْبَغَ النَّعْمَاءَ بِفَضْلِهِ ، يَا مَنْ أَعْطَى الجَزِيلَ بِكَرَمِهِ ، يَا عُدَّتِي فِي شِدَّتِي ، يَا صَاحِبي فِي وَحْدَتِي ، يَا غِياثِي فِي كُرْبَتِي ، يَا مُؤْنِسي فِي حُفْرَتِي ، يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي ، يَا إَلهِي وَإِلهَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَ يَعقُوبَ ، وَ رَبَّ جَبْرائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، وَرَبَّ مُحَمَّد خَاتَم النَّبِيِّينَ وَآلِهِ الْمُنْتَجَبِينَ ، وَ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَ الاِنْجِيلِ وَ الزَّبُورِ وَ الفُرْقَانِ ، وَ مُنْزِلَ كهيعصَ وَ طه وَيس وَ القُرْآنِ الْحَكِيمِ ، أَنْتَ كَهْفِي حِينَ تُعْيِيني الْمَذَاهِبُ فِي سَعَتِهَا ، وَ تَضيقُ عَلَيَّ الاَرْضُ بِرُحْبِها ، وَ لَوْلاَ رَحْمَتُكَ لَكُنْتُ مِنَ الهالِكِينَ ، وَ أَنْتَ مُقِيلُ عَثْرتِي ، وَ لَوْلاَ سَتْرُكَ إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ المَفْضُوحِينَ ، وَ أَنْتَ مُؤَيِّدِي بِالنَّصْر عَلَى الاَعْدَاءِ ، وَ لَوْلاَ نَصْرُكَ إِيَّايَ لَكُنْتُ مِنَ الْمَغْلوبِينَ ، يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالسُّمُوِّ وَ الرِّفْعَةِ ، فأَوْلِيَاؤُهُ بِعِزِّهِ يَعْتَزُّونَ ، يَا مَنْ جَعَلَتْ لَهُ المُلُوكُ نِيرَ المَذَلَّةِ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَهُمْ مِنْ سَطَوَاتِهِ خَائِفُونَ ، تَعْلَمُ خَائِنَةَ الاَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ ، وَ غَيْبَ مَا تَأتِي بِهِ الاَزْمِنَةُ وَ الدُّهُورُ ، يَا مَنْ لاَيَعْلَمُ كَيْفَ هُوَ إِلاَّ هُوَ ، يَا مَنْ لاَ يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ هُوَ ، يَا مَنْ كَبَسَ الاَرْضَ عَلَى الْمَاءِ ، وَ سَدَّ الهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ ، يَا مَنْ لَهُ أَكْرَمُ الاَسْمَاءِ ، يَا ذَا المَعْرُوفِ الَّذِي لاَ يَنْقَطِعُ أَبداً ، يَا مُقَيِّضَ الرَّكْبِ لِيُوسُفَ فِي البَلَدِ القَفْرِ وَمُخْرِجَهُ مِنَ الْجُبِّ ، وَ جَاعِلَهُ بَعْدَ الْعُبُودِيَّةِ مَلِكاً ، يَا رَادَّ يُوسُفَ عَلَى يَعْقُوبَ بَعْدَ أَنِ ابيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَ هُوَ كَظِيمٌ ، يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَ البَلْوَى عَنْ أَيُّوبَ ، يَا مُمْسِكَ يَدَيْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَبْحِ ابنِهِ بَعْدَ أَنْ كَبِرَ سِنُّهُ وَ فَنِيَ عُمُرُهُ ، يَا مَنِ استَجَابَ لِزَكَرِيَّا فَوَهَبَ لَهُ يَحْيىَ ، وَ لَمْ يَدَعْهُ فَرْداً وَحِيداً ، يَا مَنْ أَخْرَجَ يُونُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ ، يَا مَنْ فَلَقَ البَحْرَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَنْجَاهُمْ ، وَ جَعَلَ فِرْعَوْنَ وَ جُنُودَهُ مِنَ المُغْرَقِينَ ، يَا مَنْ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَات بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، يَا مَنْ لَمْ يَعْجَلْ عَلَى مَنْ عَصَاهُ مِنْ خَلْقِهِ ، يَا مَنِ استَنْقَذَ السَّحَرَةَ مِنْ بَعْدِ طُولِ الجُحُودِ وَ قَدْ غَدَوْا فِي نِعْمَتِهِ ، يَأْكُلُونَ رِزْقَهُ وَ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ ، وَ قَدْ حَادُّوهُ وَ نَادُّوهُ وَ كَذَّبُوا رُسُلَهُ ، يَا أَللهُ يَا بَدِيءُ لاَ بَدْءَ لَكَ ، يَا دَائِماً لاَ نَفَادَ لَكَ ، يَا حَيُّ حِينَ لاَ حَيَّ ، يَا مُحْيي المَوْتَى ، يَا مَنْ هُوَ قَائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ ، يَا مَنْ قَلَّ لَهُ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرِمْنِي ، وَ عَظُمَتْ عِنْدهُ خَطِيئَتِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي ، وَ رَآني عَلَى المَعَاصِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي ، يَا مَنْ حَفِظَنِي فِي صِغَرِي ، يَا مَنْ رَزَقَنِي فِي كِبَرِي ، يَا مَنْ أَيَادِيهِ عِنْدِي لاَ تُحْصَى ، يَا مَنْ نِعَمُهُ عِنْدِي لاَ تُجَازَى ، يَا مَنْ عَارَضَنِي بِالْخَيْرِ وَ الاِحْسَانِ ، وَ عَارَضْتُهُ بِالاِسَاءَةِ وَ العِصْيَانِ ، يَا مَنْ هَدَانِي بِالاِيمَانِ قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ شُكْرَ الاِمْتِنَانِ ، يَا مَنْ دَعَوْتُهُ مَرِيضاً فَشَفَانِي ، وَ عُرْيَاناً فَكَسَانِي ، وَ جَائِعاً فَأَطْعَمَنِي ، وَ عَطْشَاناً فَأرْوَانِي ، وَ ذَلِيلاً فَأَعَزَّنِي ، وَ جَاهِلاً فَعَرَّفَنِي ، وَ وَحِيداً فَكَثَّرَنِي ، وَ غَائِباً فَرَدَّنِي ، وَ مُقِلاًّ فَأَغْنَانِي ، وَ مُنْتَصِراً فَنَصَرَنِي ، وَ غَنِيّاً فَلَمْ يَسْلُبْنِي ، وَأَمْسَكْتُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ فَابْتَدَأَنِي . فَلَكَ الْحَمْدُ يَا مَنْ أَقَالَ عَثْرَتِي ، وَ نَفَّسَ كُرْبَتِي، وَ أَجَابَ دَعْوَتِي ، وَ سَتَرَ عَوْرَتِي ، وَ غَفَرَ ذُنُوبِي ، وَ بَلَّغَنِي طَلِبَتِي ، وَ نَصَرَنِي عَلَى عَدُوِّي ، وَ إِنْ أَعُدَّ نِعَمَكَ وَ مِنَنَكَ وَ كَرَائِمَ مَنْحِكَ لاَ اُحْصِهَا .

يَا مَوْلاَيَ أَنْتَ الَّذِي مَنَنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَنْعَمْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَحْسَنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَجْمَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَفْضَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَكْمَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي رَزَقْتَ ، أَنْتَ الَّذِي وَفَّقْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَعْطَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَغْنَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَقْنَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي آوَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَوْلَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي كَفَيْتَ أَنْتَ الَّذِي هَدَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي عَصَمْتَ ، أَنْتَ الَّذِي سَتَرْتَ ، أَنْتَ الَّذِي غَفَرْتَ ، أَنْتَ الَّذِي عَفَوْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَقَلْتَ ، أَنْتَ الَّذِي مَكَّنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَعْزَزْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَعَنْتَ ، أَنْتَ الَّذِي عَضَدْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَيَّدْتَ ، أَنْتَ الَّذِي نَصَرْتَ ، أَنْتَ الَّذِي شَفَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي عَافَيْتَ ، أَنْتَ الَّذِي أَكْرَمْتَ ، تَبَارَكْتَ رَبِّي وَتَعَالَيْتَ .

فَلَكَ الْحَمْدُ دَائِماً ، وَ لَكَ الشُّكْرُ وَاصِباً ، ثُمَّ أَنَا يَا إِلهِي المُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْهَا لِي ، وَ أَنَا الَّذِي أَسَأْتُ ، أَنَا الَّذِي أَخْطأْتُ ، أَنَا الَّذِي هَمَمْتُ ، أَنَا الَّذِي جَهِلْتُ ، أَنَا الَّذِي أَغْفَلْتُ ، أَنَا الَّذِي سَهَوْتُ ، أَنَا الَّذِي اعتَمَدْتُ ، أَنَا الَّذِي تَعَمَّدْتُ ، أَنَا الَّذِي وَعَدْتُ ، أَنَا الَّذِي أَخْلَفْتُ ، أَنَا الَّذِي نَكَثْتُ ، أَنَا الَّذِي أقْرَرْتُ ، أنَا يَا إِلهِي أَعْتَرِفُ بِنِعَمِكَ عِنْدِي ، وَ أَبُوءُ بِذُنُوبِي ، فَاغْفِرْهَا لِي ، يَا مَنْ لاَ تَضُرُّهُ ذُنُوبُ عِبَادِهِ ، وَ هُوَ الْغَنِيُّ عَنْ طَاعَتِهِمْ ، وَ الْمُوَفِّقُ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ صَالِحاً بِمَعُونَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلهِي أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتُكَ ، وَ نَهَيْتَنِي فَارْتَكَبْتُ نَهْيَكَ ، فَأَصْبَحْتُ لا ذَا بَرَاءَة فَأَعتذِرَ ، وَ لاَ ذَا قُوَّةِ فَأَنْتَصِرَ ، فَبِأَيّ شَيْء اَسْتَقْبِلُكَ يَا مَوْلاَي ، أَبِسَمْعِي أَمْ بِبَصَرِي ، أَمْ بِلِسَانِي أَمْ بِيَدِي ، أَمْ بِرِجْلِي ، أَلْيَسْ كُلُّهَا نِعَمَكَ عِنْدِي ، وَ بِكُلِّهَا عَصَيْتُكَ ، يَا مَوْلاَيَ ، فَلَكَ الْحُجَّةُ وَ السَّبِيلُ عَلَيَّ ، يَا مَنْ سَتَرنِي مِنَ الابَاءِ وَالاُمَّهَات أَنْ يَزْجُرُونِي ، وَ مِنَ الْعَشَائِرِ وَالاِخْوَانِ أَنْ يُعيِّرُونِي ، وَمِن السَّلاَطِينِ أَنْ يُعَاقِبُونِي ، وَلَوِ اطَّلَعُوا يَا مَوْلاَيَ عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي إِذاً مَا أَنْظَرُونِي وَ لَرَفَضُوني وَقَطَعُونِي فِيهَا ، أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ يَا سَيِّدِي خَاضِعاً ذَلِيلاً حَصِيراً حَقِيراً لاَ ذُو بَرَاءَة فَأَعْتَذِرَ وَلاَ ذُو قُوَّة فَأَنْتَصِرَ ، وَ لاَ حُجَّةَ لِي فَأَحْتَجَّ بِهَا ، وَ لاَ قَائِلٌ لَمْ أَجْترِحْ ، وَ لَمْ أَعْمَلْ سَوءاً ، وَ مَا عَسَى الْجُحُودُ لَوْ جَحَدْتُ يَا مَوْلاَيَ يَنْفَعُنِي ، كَيْفَ وَ أَنَّى ذَلِكَ وَ جَوَارِحي كُلُّهَا شَاهِدَةٌ عَلَيَّ بِمَا قَدْ عَمِلْتُ وَعَلِمْتُ يَقِيناً غَيْرَ ذِي شَكّ ، أَنَّكَ سَائِلِي عَنْ عَظَائِمِ الاُمُورِ ، وَ أَنَّكَ الحَكَمُ العَدْلُ الَّذِي لاَ يَجُورُ ، وَ عَدْلُكَ مُهْلِكي ، وَ مِنْ كُلِّ عَدْلِكَ مَهْرَبِي ، فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي يَا إِلهِي بَعْدَ حُجَّتِكَ عَليَّ ، وَ إِنْ تَعْفُ عَنِّي فَبِحلْمِكَ وَ جُودِكَ وَكرَمِكَ .

لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ المُسْتَغْفِرِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ المُوَحِّدِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الخَائِفِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الوَجِلِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ السَّائِلِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الرَّاجِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الرَّاغِبِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ المُهَلِّلينَ ، لاَ إَلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ المُسَبِّحِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ المُكَبِّرِينَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ رَبِّي وَرَبُّ آبَائِيَ الاَوَّلِينَ .

أَللّهُمَّ هذَا ثَنَائِي عَلَيْكَ مُمَجِّداً ، وَ إِخْلاَصِي لِذِكْرِكَ مُوَحِّداً ، وَ إِقْرَارِي بِآلاَئِكَ مُعَدِّداً ، وَ إِنْ كُنْتُ مُقِرّاً بِأَ نِّي لاَ أُحْصِيَها لِكَثْرَتِهَا وَ سُبُوغِهَا وَ تَظَاهُرِهَا وَ تَقَادُمِهَا إِلَى حَادِث ، مَا لَمْ تَزَلْ تَتَغَمَّدُنِي بِهِ مَعَهَا مُذْ خَلَقْتَنِي وَ بَرَأْتَنِي مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ مِنَ الاِغْنَاءِ بَعْدَ الفَقْر ، وَ كَشْفِ الضُّرِّ، وَ تَسْبِيبِ الْيُسْرِ ، وَ دَفْع الْعُسْرِ ، وَ تَفْرِيجِ الكَرْب،ِ وَ الْعَافِيَةِ فِي البَدَنِ ، وَ السَّلاَمَةِ فِي الدِّينِ ، وَ لَوْ رَفَدَنِي عَلَى قَدْرِ ذِكْرِ نِعَمِكَ عَلَيَّ جَمِيعُ الْعَالَمِينَ مِنَ الاَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ لَمَا قَدِرْتُ وَ لاَ هُمْ عَلَى ذَلِكَ .

تَقَدَّسْتَ وَ تَعَالَيْتَ مِنْ رَبٍّ عَظِيم كَرِيم رَحِيم ، لاَ تُحْصَى آلاَؤُكَ ، وَ لاَ يُبْلَغُ ثَنَاؤُكَ ، وَ لاَ تُكَافَأُ نَعْمَاؤُكَ .

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد ، وَ أَتْمِمْ عَلَيْنَا نِعَمَكَ ، وَ أَسْعِدْنَا بِطَاعَتِكَ ، سُبْحَانَكَ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَللّهُمَّ إِنَّكَ تُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ ، وَ تَكْشِفُ السُّوءَ ، وَ تُغِيثُ المَكْرُوبَ ، وَ تَشْفِي السَّقِيمَ ، وَ تُغْنِي الفَقِيرَ ، وَ تَجْبُرُ الكَسِيرَ ، وَ تَرْحَمُ الصَّغِيرَ ، وَ تُعِينُ الْكَبِيرَ، وَ لَيْسَ دُونَكَ ظَهِيرٌ ، وَ لاَ فَوْقَكَ قَدِيرٌ ، وَ أَنْتَ العَلِيُّ الكَبِيرُ .

يَا مُطْلِقَ الْمُكَبَّلِ الاَسِيرِ ، يَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ ، يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ ، يَا مَنْ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ لاَ وَزِيرَ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد ، وَ أَعْطِني فِي هذِهِ العَشِيَّةِ أَفْضَلَ مَا أَعْطَيْتَ ، وَ أَنَلْتَ أَحَداً مِنْ عِبَادِكَ مِنْ نِعْمَة تُولِيهَا ، وَ آلاَء تُجدِّدُهَا ، وَ بَلِيَّة تَصْرِفُهَا ، وَ كُرْبَة تَكْشِفُهَا ، وَ دَعْوَة تَسْمَعُهَا ، وَ حَسَنَة تَتَقَبَّلُهَا ، وَ سَيِّئَة تَغْفِرُهَا ، إِنَّكَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ، وَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ .

أَللّهُمَّ إِنَّكَ أَقْرَبُ مَنْ دُعِيَ ، وَ أَسْرَعُ مَنْ أَجَابَ ، وَ أَكْرَمُ مَنْ عَفَا، وَ أَوْسَعُ مَنْ أَعْطَى ، وَ أَسْمَعُ مَنْ سُئِلَ ، يَا رَحْمنَ الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا ، لَيْسَ كَمِثْلِكَ مَسْؤُولٌ ، وَ لاَ سِوَاكَ مَأْمُولٌ ، دَعَوْتُكَ فَأَجَبْتَنِي ، وَ سَأَلْتُكَ فَأَعْطَيْتَنِي ، وَ رَغِبْتُ إِلَيْكَ فَرَحِمْتَنِي ، وَ وَثِقْتُ بِكَ فَنَجَّيْتَنِي ، وَ فَزِعْتُ إِلَيْكَ فَكَفَيْتَنِي .

أَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ ، وَ عَلى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ ، وَ تَمِّمْ لَنَا نَعْمَاءَكَ ، وَ هَنِّئْنَا عَطَاءَكَ ، وَ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ ، وَ لِآلاَئِكَ ذَاكِرِينَ ، آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

أَللّهُمَّ يَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ ، وَ قَدَرَ فَقَهَرَ ، وَ عُصِيَ فَسَتَرَ ، وَ اسْتُغْفِرَ فَغَفَرَ ، يَا غَايَةَ رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ ، وَ مُنْتَهَى أَمَلِ الرَّاجِينَ ، يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْء عِلْماً ، وَ وَسِعَ المُسْتَقِيلِينَ رَأْفَةً وَ رَحْمَةً وَ حِلْماً .

أَللّهُمَّ إِنَّا نَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ فِي هذِهِ العَشِيَّةِ الَّتِي شَرَّفْتَهَا وَ عَظَّمْتَهَا بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ ، وَ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، وَ أَمِينِكَ عَلى وَ حْيِكَ ، البَشِيرِ النَّذِيرِ ، السِّرَاجِ المُنِيرِ ، الَّذِي أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى المُسْلِمِينَ ، وَ جَعَلْتَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ .

أَللّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّد ، كَمَا مُحَمَّدٌ أَهْلُ ذَلِكَ ، يَا عَظِيمُ صَلِّ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ المُنْتَجَبِينَ الاَكْرَمِينَ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ أَجْمَعِينَ ، وَ تَغَمَّدْنَا بِعَفْوِكَ عَنّا ، فَإِلَيْكَ عَجَّتِ الاَصْوَاتُ بِصُنُوفِ اللُّغَاتِ ، وَ اجْعَلْ لَنَا فِي هذِهِ العَشِيَّةِ نَصِيباً مِنْ كُلِّ خَيْر تَقْسِمُهُ ، وَ نُور تَهْدِي بِهِ ، وَ رَحْمَة تَنْشُرُهَا، وَ عَافِيَة تُجَلِّلُهَا ، وَ بَرَكَة تُنْزِلُهَا ، وَ رِزْق تَبْسُطُهُ ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

أَللّهُمَّ اقْلِبْنَا فِي هذَا الوَقْتِ مُنْجِحِينَ مُفْلِحِينَ ، مَبْرُورِينَ غَانِمِينَ ، وَ لاَ تَجْعَلْنَا مِنَ القَانِطِينَ ، وَ لاَ تُخْلِنَا مِنْ رَحْمَتِكَ ، وَ لاَ تَحْرِمْنَا مَا نُؤَمِّلُهُ مِنْ فَضْلِكَ ، وَ لاَ تَرُدَّنَا خَائِبِينَ ، وَ لاَ مِنْ بَابِكَ مَطْرُودِينَ ، وَ لاَ تَجْعَلْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ مَحْرُومِينَ ، وَ لاَ لِفَضْلِ مَا نُؤَمِّلُهُ مِنْ عَطَايَاكَ قَانِطِينَ ، يَا أَجْوَد الاَجْوَدِينَ ، وَ أَكْرَمَ الاَكْرَمِينَ ، إِلَيْكَ أَقْبَلْنَا مُؤُمِنِينَ ، وَ لِبَيْتِكَ الحَرَامِ آمِّينَ قَاصِدِينَ ، فَأَعِنَّا عَلَى مَنَاسِكِنَا ، وَ أَكْمِلْ لَنَا حَجَّنَا ، وَ اعْفُ أَللّهُمَّ عَنَّا وَ عَافِنَا ، فَقَدْ مَدَدْنَا إِلَيْكَ أَيْدِيَنَا وَهِيَ بِذِلَّةِ الاِعْتِرَافِ مَوْسُومَةٌ .

أَللّهُمَّ فَأَعْطِنَا فِي هذِهِ العَشِيَّةِ مَا سَأَلْنَاكَ ، اكفْنَا مَا اسْتَكْفَيْنَاكَ فَلاَ كَافِيَ لَنَا سَوَاكَ ، وَ لاَ رَبَّ لَنَا غَيْرُكَ ، نَافِذٌ فِينَا حُكْمُكَ ، مُحِيطٌ بِنَا عِلْمُكَ ، عَدْلٌ فِينَا قَضَاؤُكَ ، إِقْضِ لَنَا الخَيْرَ ، وَ اجْعَلْنَا مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ .

أَللّهُمَّ أَوْجِبْ لَنَا بِجُودِكَ عَظِيمَ الاَجْرِ وَ كَرِيمَ الذُّخْرِ وَ دَوَامَ اليُسْرِ ، وَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا أَجْمَعِينَ ، وَ لاَ تُهْلِكْنَا مَعَ الهَالِكِينَ ، وَ لاَ تَصْرِفْ عَنَّا رَأفَتَكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

أَللّهُمَّ اجْعَلْنَا فِي هذَا الوَقْتِ مِمَّنْ سَأَ لَكَ فَأَعْطَيْتَهُ ، وَ شَكَرَكَ فَزِدْتَهُ ، وَ تَابَ إِلَيْكَ فَقَبِلْتَهُ ، وَ تَنَصَّلَ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِهِ كُلِّهَا فَغَفَرْتَهَا لَهُ ، يَا ذَا الْجَلالِ وَ الاِكْرَامِ .

أَللّهُمَّ وَفِّقْنَا وَ سَدِّدْنَا وَ اعْصِمْنَا ، وَ اقْبَلْ تَضَرُّعَنَا ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ ، وَيَا أَرْحَمَ مَنِ استُرْحِمَ ، يَا مَنْ لاَ يَخْفَى عَلَيْهِ إِغْمَاضُ الجُفُونِ ، وَ لاَ لَحْظُ الْعُيُونِ ، وَ لاَ مَا اسْتَقَرَّ فِي المَكْنُونِ ، وَ لاَ مَا انْطَوَى عَلَيْهِ مُضْمَرَاتُ القُلُوبِ ، أَلاَ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ أَحْصَاهُ عِلْمُكَ ، وَ وَسِعَهُ حِلْمُكَ ، سُبْحَانَكَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ، تُسَبِّحُ لَكَ السَّماوَاتُ السَّبْعُ وَ الاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَ إِنْ مِنْ شَيْء إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَ الْمَجْدُ ، وَ عُلُوُّ الْجَدِّ ، يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الاِكْرَامِ ، وَ الْفَضْلِ وَ الاِنْعامِ ، وَ الاَيَادِي الْجِسَامِ ، وَ أَنْتَ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ .

أَللّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ الحَلاَلِ ، وَعَافِنِي فِي بَدَنِي وَدِينِي، وَآمِنْ خَوْفِي ، وَأَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ .

أَللّهُمَّ لاَ تَمْكُرْ بِي ، وَ لاَ تَسْتدْرِجْنِي، وَ لاَ تَخْذُلْنِي ، وَ ادْرَأْ عَنِّي شَرَّ الْجِنِّ وَالاِنْسِ .

Tavafske dove:

Dova prvog kruga:

اللّهمَّ إنِّي أسْألكَ باسمكَ الّذي يُمشى به على طَللِ الماءِ كَما يُمشى بِهِ عَلَى جددِ الارضِ ، أسألكَ باسْمكَ الّذي يَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُكَ ، وأسألكَ باسْمكَ الّذي تَهْتَزُّ لَهُ أقْدَامُ مَلائكتكَ ، وأسألك باسْمكَ الّذي دَعاكَ بِهِ مُوسى مِنْ جانِبِ الطُّورِ الايمنِ فاسْتجبتَ لَهُ وألْقَيْتَ عَلَيهِ مَحبّةً منكَ، وأسألك باسْمكَ الّذي غَفَرْتَ بِهِ لِمُحَمَّد ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَما تأخّرَ وأتمَمْتَ عَليهِ نِعْمَتكَ أَنْ تَرْزُقَنِي خَيْرَ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ ...

Dova drugog kruga:

 
اللّهمَّ إنِّي إليكَ فَقير ، وإنِّي خائِفٌ مُسْتَجيرٌ فَلا تُغيِّرْ جِسْمي وَلاَ تُبَدِّلْ إسْمي.  سائِلُكَ فَقِيرُكَ مِسْكِينُكَ بِبابِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ، اَللّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ ، وَالْحَرَمُ حَرَمُكَ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَهذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ الْمُسْتَجِيرُ بِكَ مِنَ النَّارِ ، فَأَ عْتِقْنِي وَوالِدَيَّ وَأَهْلِي وَوُلْدِي وَاِخْوانِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ النَّارِ ، يا جَوادُ يا كَرِيمُ .

Dova trećeg kruga:

اَللّهُمَّ أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، وَأَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ ، وَعافِنِي مِنَ السُّقْمِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالاِْنْسِ ، وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ، يا ذَا الْمَنِّ وَالطَّوْلِ ، يا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ ، إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي ، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي ، إِنَّكَ أَ نْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

Dova četvrtog kruga:

يا اَللهُ يا وَلِيَّ الْعافِيَةِ ، وَخالِقَ الْعافِيَةِ ، وَرازِقَ الْعافِيَةِ ، وَالْمُنْعِمُ بِالْعافِيَةِ ، وَالْمُتَفَضِّلُ بِالْعافِيَةِ عَلَيَّ وَعَلى جَمِيعِ خَلْقِكَ ، يا رَحْمنَ الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ وَرَحِيمَهُما ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد ، وَارْزُقْنا الْعافِيَةَ ، وَتَمامَ الْعافِيَةِ ، وَشُكْرَ الْعافِيَةِ فِي الدُّنْيا وَالاْخِرَةِ ، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

Dova petog kruga:

اللّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن عَذابِ القَبْر وَفِتْنَتِهِ ، وَغُرْبَتِهِ وَوَحْشَتِهِ وَظُلْمَتِهِ وَضِيقِهِ وَضَنكِهِ ، اَللّهُمَّ أَظلَّني فِي ظِلِّ عَرشِكَ يَومَ لا ظلَّ إِلاَّ ظِلُّكَ . اَللّهُمَّ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الاْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النَّار .

Dova šestog kruga:

اَللّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَهذا مَقامُ الْعائِذِ بِكَ مِنَ النَّارِ ، اَللّهُمَّ مِنْ قِبَلِكَ الرَّوْحُ وَالْفَرَجُ وَالْعافِيَةُ ، اَللّهُمَّ إِنَّ عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضاعِفْهُ لِي ، وَاغْفِرْ لِي ما اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنِّي وَخَفِيَ عَلى خَلْقِكَ ، اَسْتَجيرُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ .

Dova sedmog kruga:

اَللّهُمَّ عِنْدِي أَفْواجاً مِنْ ذُنُوب ، وَأَفْواجاً مِن خَطايا ، وَعِنْدَكَ أَفْواجٌ مِنْ رَحْمَة ، وَأَفْواجٌ مِنْ مَغْفِرَة ، يا مَنِ اسْتَجابَ لاَِبْغَضِ خَلْقِهِ إِذْ قالَ أَ نْظِرْنِي إِلى يَومِ يُبْعَثُونَ ، اِسْتَجِبْ لِي .

Tad se zaželi želja i prouči               

اللّهُمَّ قَنِّعْنِي بِما رَزَقْتَنِي ، وَبارِكْ لِي فِيما آتَيْتَنِي .

Ocjena: