27 Jan 2007

Muharremska predavanja 2007. godine (osmi dan)

Objavio: Anonymous
Napomena: 
Priredio S.B.
Kategorija(e) tekstova: 

Božije ime “el-Hasību”

Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil-‘ālemine!

Allahumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā Āli Muhammed!

Tekst je vidljiv na linku: Božije ime “el-Hasību” (أَلْحَسيِب) – Onaj koji obračun svodi

Ocjena: