25 Jan 2007

Muharremska predavanja 2007. godine (šesti dan)

Objavio: Haris Čengić
Napomena: 
Priredio S.B.
Kategorija(e) tekstova: 

Božije ime “el-Hafīz”

Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil-‘ālemine!

Allahumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā Āli Muhammed!

Tekst je vidljiv na linku: Božije ime “el-Hafīz” (أَلْحَفيِظ) – Onaj koji čuva

Ocjena: