22 Jan 2007

Muharremska predavanja 2007. godine (treći dan)

Objavio: Anonymous
Napomena: 
Priredio S.B.
Kategorija(e) tekstova: 

Božije ime “eš-Šekur”

Bismillahir-Rahmanir-Rahim!

Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi Rabbil-‘ālemine!

Allahumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā Āli Muhammed!

Tekst je vidljiv na linku: Božije ime “eš-Šekur” (أَلْشَّكُور) – Koji je mnogo zahvalan

Ocjena: