11 May 2011

Pitanja i odgovori (71): Tajni brak

Objavio: znaci
Na pitanje odgovara: 
Samir Beglerović

Da li je moguće, jeste da ako smatrate ovakav brak mogućim i priznatim kod Allaha, da nam preporučite nekoga u Sarajevu ko bi bio voljan da nas vjenča, jer nismo sigurni kome da se obratimo?

 

Odgovor: 

Željeli bismo prije svega naglasiti da smo dobili nepotpun email, kao da njegov početni dio nedostaje. Stoga naglašavamo da smo Vaše pitanje shvatili kao pitanje o dozvoljenosti tzv. tajnog braka. Ovo, u širemu značenju, može značiti troje.

Prvo, da se raspitujete za tzv. „tajni brak“ (misjar), kada se muškarac bez znanja svoje supruge oženi još za jednu ženu. Ova praksa u našemu vremenu podrazumijeva i vjenčanje para bez znanja roditelja/staratelja.

Drugo, da govorite o činu samo šerijatskog vjenčanja, bez građanskog sklapanja braka. Ova pojava je kod nas česta nakon rata, a također, u praksi, može imati elemente gore spomenutoga tajnog braka.

Treće, da problematizirate instituciju tzv. privremenog šerijatskog braka (mut‘a) koja se njeguje unutar šiitskog interpretativnog toka. Ovaj običaj usvojile su i neke sunnijske muftije u arapskom svijetu, pozivajući se na princip nužde (darūra) i davši mu drugi naziv. No, bît je ista.

Shodno stavu naših domaćih zvaničnih vjerskih vlasti, ni jedan od gore tri navedena oblika braka nije dozvoljen u našemu vremenu na našem prostoru, a, ne ulazeći u detalje vezane za metodologiju deriviranja propisa (usul-i fikh), iz jednostavnoga razloga: što osobe koje ulaze na taj način u brak nisu pravno zaštićene.

Napomenut ćemo da se za sva tri oblika braka mogu pronaći osnove u životu prve generacije muslimana, no, s nastankom moderne države i njoj odgovarajućeg uređenog društva, nužni su dodatni elementi kako bi, što je osnova svega, bračni par u potpunosti uživao sva svoja prava i odgovorno ispunjavao sve svoje obaveze.

Zamolili bismo Vas da nam oprostite na ovolikoj slobodi, ali Vam preporučujemo da se upitate: Zbog čega Vam je nemoguće ispuniti valjanu proceduru, u smislu zadovoljenja građanskog čina sklapanja braka, i šerijatskog vjenčanja?

Shodno iskustvima na koja smo nailazili, jedan dio bračnih parova vjerovao je u čvrstinu svoje vjere i odanost šerijatskim propisama, istodobno voleći osobu s kojom ulaze u brak. No, vrijeme je donijelo određene kušnje što je za posljedicu imalo rastavu nekih brakova. Kako biste vi tretirali npr. ženu koja je, pred očima javnosti, otišla živjeti s muškarcem ne vjenčavši se s njim a potom se vratila svojim roditeljima, ili, jednostavno, nastavila živjeti sama? Ugroženi su i muškarac i žena, s tim da je ženama mnogo teže.

Ljudi koji, ovo moramo naglasiti – izuzetno neodgovorno, pozivaju osobe da sklapaju brak na jedan od u uvodu spomenuta tri načina, istovremeno ne ističu da je osnovna karakteristika islamskog braka – javnost!

Shodno kur'anskim ajetima i hadisima hazreti Muhammeda, blagoslovljen je, saznajemo da je brak: 1. sveti čin, 2. da je javni čin. Forme se vremenom mijenjaju, no, suština ostaje.

Svetost čina ogleda se i u poštivanju osobe s kojom ulazimo u brak, naša želja da je što je moguće više zaštitimo od mogućih loših osobina naših neodgojenih duša. Kako se u časnome Kur'anu ističe: „Ja ne pravdam sebe, tá duša je sklona zlu, osim one kojoj se Gospodar moj smiluje. Moj Gospodar, zaista, prašta i samilostan je.“ (12:53) Tu milost treba steći, a ne se sa njom poigravati.

Zaruke (hitba) su tajni akt, ali je čin vjenčanja (velīma) javni akt. Hazreti Muhammed, blagoslovljen je, izričito je rekao da je jednodnevno javno obilježavanje braka obaveza, dvodnevno pohvaljeni i preporučeni čin, ko ga je u mogućnosti izvršiti (sunnet), a trodnevno je dobrovoljni čin (nafila).

Svadba našeg voljenog i dragog hazreti Muhammeda, blagoslovljen je, i hazreti Safije, trajala je tri dana (predaju bilježi Ebu Ja‘lā, prenoseći je od hazreti Enesa).

Pred velikim brojem ljudi postoje kušnje koje ih sprečavaju u ispunjenu šerijatski dozvoljenih želja. Ali to ne znači dozvolu kršenja šerijatskih propisa, niti može biti opravdanje vjernicima za svjesno činjenje nepromišljenih stvari.

Naš dragi Gospodar nas u ovome pomaže na dva načina: prvi je strpljenjem: „I neka se suzdrže oni koji se nemaju mogućnosti oženiti, dok im Allah iz obilja Svoga ne pomogne!“ (24:33) a drugi je molbom, pa doslovno u naredbi, imperativu, Uzvišeni kaže: „I Allaha iz izobilja Njegovoga molite. Allah, zaista, sve dobro zna!“ (4:32)

U časnim ajetima je navedeno da se po ovome pitanju uzvišenome Gospodaru obraćamo zazivajući Ga Njegovim Lijepim Imenom „Allah“. Stoga je lijepo da sebi odredite neko vrijeme u toku dana kada možete s namjerom (nijetom) na želju (murâd) vjenčanja (ili bilo koju drugu potrebu) proučiti stotinu devedeset i osam (198) puta: „jâ Allâh“.

Lijepo je, ko je to u mogućnosti, da osoba bude pod abdestom, da je pristojno obučena, da je okrenuta prema kibli, da pristojno sjedi (po mogućnosti na koljenima), i da je koncentrirana na to što uči, da joj je, kako se kaže, „prisutno srce“ (huzur).

 

Taxonomy upgrade extras: