1 Oct 2012

Pitanja i odgovori (96): Idejno-politička opredijeljenost redakcije „Znaka“

Objavio: znaci
Na pitanje odgovara: 
Samir Beglerović

Selam,

da li mogu znati kojem mezhebu pripadate???? i da li ste sunniti?

Odgovor: 

 Ne sumnjamo da su Vam namjere iskrene, da nije riječ o provokaciji već stvarno o Vašemu interesu. Tako i prilazimo odgovoru na Vaše pitanje.

Pored brojnih prigovora koji nam se upućuju, mislimo da je iz tekstova sasvim vidljivo naše tradicionalno bosansko sunnijsko te maturidijsko-hanefijsko usmjerenje. No, bitno je istači dvije stvari.

Maturidijsko-ešarijsko učenje u oblasti principa vjerovanja (akaid), te hanefijsko praktično artikuliranje pokoravanja Božijim propisima (fikh), matrice su na osnovu kojih bismo trebali dalje izgrađivati naš odnos prema dragome Bogu, društvu, i sâmim sebi. Brojna savremena pitanja jednostavno nemaju odgovor u klasičnim djelima jer su se kao izazovi javila u vremenima nakon uspostavljanja teoloških škola.

Iz gore rečenoga slijedi i drugo važno pitanje, a to je nužnost, kako je mi osjećamo, prvo, oslobađanja iz okvira ideologiziranog vjerskog nauka (tzv. politička religija), a potom, drugo, insistiranje na uspostavljanju ozbiljnog i iskrenog dijaloga među ljudima, među vjernicima, i napose među muslimanima.

Pretpostavljamo da je to i razlog zbog kojega smo izloženi kritikama. No, svaka kritika ima svoju vrijednost, samo ako je namjera njenoga upućivanja iskrena, i ako je valjano (objektivno i dijaloški) oblikovana.