Linkovi

Islamske stranice na bosanskome jeziku / Islamske stranice na engleskome jeziku

Linkovi ažurirani i provjereni 15.05.2007.

www.bosanskialim.com
(Web stranica koja se bavi prikupljanjem i arhiviranjem na web-u institucija i pojedinaca koji se bave istraživanjem islamskih nauka. Također, putem ove stranice mogu se i koordinirati prijevodi djela sa stranih na bosanski jezik. Obavezno posjetiti.)

http://www.bosnjaci.net/
(Web magazin)

www.dzemat.org
(Izuzetno dobro urađena stranica na našemu jeziku. Kako smo obaviješteni rubrikom "o nama", stranicu uređuju osobe različitoga tradicijskoga profila. Uz ovo, uzevši u obzir da je stranica i tehnički dobro urađena te da nam nudi mnoštvo sadržaja, zaključujemo da je rieč o jednoj od najboljih stranica na našemu jeziku.)

www.ibn-sina.net
(Internet stranica Instituta Ibn Sina, odjeljenja u Sarajevu. Veoma korisna stranica. Posjeduje rubrike: predstavljanje, pitanja i odgovori, novosti, stari i aktualni broj veoma bitnoga časopisa "Znakovi vremena", tekstovi i biblioteka.)

http://www.islambosna.ba/
(Bosanski islamski internet portal. Veoma bogata stranica. Sadrži rubrike: vijesti, hutbe, aktuelno, pitanja i odgovori, aktivnosti, tekstovi, kolumne, predavanja, kviz.) 

http://www.mlivo.com/
(Kur'an na svjetskim jezicima - najveća baza na internetu; autor stranice: ing. Mustafa Mlivo) 

www.mm.co.ba
(Internet stranica udruženja "Mladi muslimani". Sadrži rubrike zanimljivoga sadržaja: islam, organizacija, aktuelnosti, sehara.) 

http://www.novihorizonti.com/
(Internet stranica islamskoga časopisa "Novi horizonti". Pored arhive i novoga broja, sadrži i rubrike fetve i pretplata.)

www.preporod.com
(Islamske informativne novine)

http://www.rijaset.ba/
(Web stranica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sadrži rubrike: Kur'an, ustav, 'alimi, hutbe, vaktija, arhiva i novi broj novina "Preporod", pitanja i odgovori, dijaspora.) 

www.sabur.de
(Web stranica džemata muslimana sa područja Balkana "Sabur", u Minhenu, Njemačka)

http://www.saff.ba/
(Web stranica islamskoga časopisa "Saff". Arhiva, novi broj, pretplata) 

www.islam.co.ba
(islamski informativni portal: politika, nauka, kultura i druge zanimljive teme)


Islamske stranice na engleskome jeziku

www.al-islam.com
(Stranica izuzetno bogata sadržajima. Može se izabrati i arapski jezik. Rubrike: Kur'an, hadis, magazin, akaid, islamski gradovi i ličnosti.)

www.al-islam.org
(Web stranica sa sadržajem na nekoliko jezika. O islamu za početnike, osnove vjere, o islamu uopće, Allah i Kur'an...) 

www.beliefnet.com
(Ovo je stranica koja nudi redovno odašiljanje dnevnih e-mail poruka. Nakon odlaska na ovu stranicu potražitu rubriku "islam". Preporučujemo)  

www.cyberislam.com
(Islamski sadržaj na internetu. O islamu i muslimanima, Kur'an, hadis, veliki broj veoma dobrih članaka. Obavezno posjetiti rječnik islamskih pojmova - glossary) 

www.islamonline.com
(Web stranica na engleskome jeziku. Rubrike: Kur'an, profetologija, žena u islamu, povijest islama, linkovi.) 

www.mullasadra.org
(Stranica se otvara nešto sporije. Sadrži rubrike: o nama, Mulla Sadra, njegove knjige, članci o Mulla Sadri, mailing lista) 

www.muslims.net
(Ovo je web-stranica Islam online-a. Obavezno se prijavite na mailing listu. Jedna od ubjedljivo najboljih i najbogatijih islamskih stranica. Obavezno posjetiti.) 

www.winislam.com

(World Islamic Network, islamske stranica na engleskome jeziku. Tekstovi o međumuslimanskome razumijevanju, besplatne knjige na engleskome jeziku, cd biblioteka, najčešća pitanja o islamu -FAQ.)