1 Aug 2006

Vodič za hadž i umru V

Objavio: znaci
Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

KLIMATSKE PRILIKE U MEDINI

Geografski položaj: 24 55 N, 39 70 E,

Nadmorska visina: 631 metar iznad mora.

Klimatske prilike za cijelu godinu:

 

KLIMATSKE PRILIKE U MEKKI

Geografski položaj: 21 48 N, 39 83 E,

Nadmorska visina: 310 metara iznad mora.

Klimatske prilike za cijelu godinu:

Ocjena: