Selami na našega dragog poslanika Muhammeda, alejhisselam

Kategorija

Napomena
Autor: Siddiq Osman Nurmuhammed; prijevod: Samir Beglerović

1. Selam u Mevludu autora Imama Berzendžija

Mevlud kojega napisa Imama es­-Sejjid Dža‘fer ibn Hasan ibn ‘Abdulkerim el-Berzendži (1690.-1766.), poznato je djelo muslimanske poezije koje slavi poslanika Muhammeda, alejhisselam. Uči se na Poslanikov rođendan (mevlid ili mevlud), koji pada na 12. rebiul-evvel.

To je poetska biografija Poslanika, alejhisselam, sa njegovim rođenjem kao ključnom temom. Kada muslimani kažu “mevlud”, svako zna da je riječ o rođenju lijepoga Poslanika. Ovaj slavopjev, kao i mnogi drugi, baziran je na Kur’anu i časnome hadisu, te knjigama sire (historije).

Podijeljen je na dva dijela. Prvi dio je “Mevlud Berzendži –nesr”, poetska proza, sastavljena od 19 poglavlja u kojima se tretira život Poslanika, alejhisselam. Ima 355 stihova. Drugi dio je “Mevlud Berzendži – nezm”, sastavljen od 16 poglavlja, također historije u poetskoj formi od 205 stihova pričem se svi stihovi završavaju na slovo “n” (nûn).

Nakon recitiranja svakoga stiha ovoga mevludskoga hvalospjeva, prisutni učestvuju sa:

Sallallahu ‘alejh (Allahova milost nek’ je na njeg)

ili

Allahumme Salli ve Sellim ‘alejh (Gospodaru moj, spusti milost i spas na njeg). 

Duhovna korist od učenja ovih salavata je, jasno, neizmjerna.

          Berzendžijev mevlud napisan je na arapskome jeziku. Na jezik kisvahili preveo ga je Mzee ibn Ali Muhammed, iz Comoro Islanda u Africi. Objavljen je u Singapuru. Uvod je napisan na jeziku Indonežana, dijalektu Jave, a transkribovao ga je Mevlana Osman Abdulkerim Nasserpuri iz Kenije.

Recitira se u “Zikrul Habib” (Sjećanje na voljenoga Poslanika) kojega napisa ed-Da’e el-Kamil Mevlana Abdul Alim Siddiki, koji slučajno iskomponova selame na urdu jezik. Objavljen je u mnogim knjigama, uključujuću “Baaqatun 'Atirah” (Mirisna knjiga) autora Imama es-Sejjid Muhammed 'Alevi el-Malikija, iz Mekke, i recitira se diljem svijeta, od Mekke do Mombasa, od Medine do Singapura, od Arefata do Džakarte, i od Mine do Toronta. Diljem svijeta, kojega nastanjuju ljudi (različitih) mezheba i tarikata.

2. Način učenja Mevluda

Kada munšid (recitator) dospije do kazivanja o samome rođenju Poslanika, alejhisselam, svi ustaju s poštovanjem i odanošću, te skupno donose selame iz dubine svojih srdašca, s velikom ljubavi; skupno, većina tekst zna napamet, kao i mnoge druge selame na arapskome, urdu ili engleskome jeziku. 

     Ja Nebijj Selam alejk (Mir s tobom, Vjeronavjestitelju)

Ja Resul Selam alejk  (Mir s tobom, Poslaniče)

Ja Habib Selam alejk  (Mir s tobom, Voljeni)

Salavatullahi alejk      (Allahov spas nek’ je na tebe)         

Premda je uobičajeno da ovaj kijam (učenje stojeći) biva odštampan u Mevludu Imama Berzendžija, ne može se pouzdano utvrditi ko ga je ustvari prvi odsmislio jer se također izvodi i u Mevludu koji se zove “Šereful en‘am” (Plemić cijeloga svijeta), kojega napisa el-‘Alama šejh Ahmed ibn Kasim, kao i u Mevludu čiji je autor El-Hafiz šejh Abdirrahman ibn ali ed-Dejba’a. Zanimljivo je da je šejh ed-Dejba’a nazvan hafizom budući je znao preko 100 000 Poslanikovih, alejhisselam, časnih hadisa.

Od 35 stihova u kijamu, koje skup uči, obično se recitiraju slijedeći: 

Ešreqa'l Bedru 'alejna Fahtefet Minhu'l Buduru Misle Husnike Ma Re'ejna Qattu Ja Vejhas-Sururi

Ente Šemsun Ente Bedrun Ente Nurun Fevqa Nuri Ente Iksirun wa Gali Ente Misbahus-Suduri

Ja Habibi Ja Muhammed Ja 'Arusel Hafiqayni Ja Muejjed Ja Mumedždžed Ja Imamel Qibletejni

Man re'a Vejhake Jes'ad Ja Kerim el-Walidejni Hevzukes-Safil Muberred Virduna Jevm en Nušuri

Pun Mjesec nad nam’ zasja svakom drugom nesta traga, ljepotu kao tvoju nikad vidjeli nismo lica sjajnijeg od samog blaga.

 

Ti si Sunce, ti si Mjesec svjetlo nad svjetlima svima što kuca, samo zlato, vrijednost još i veća nur si sami naših srca.

 

O voljeni, o Muhammede, zvijezdo što i istok i zapad mije, pomagaču, svi te slave predvodniče Kible dvije.

 

Kogod te vidi obuzme ga sreća ti što roditeljima nudiš dobrotu samu, tvoj čisti izvor, studeno vrelo naša je želja na Sudnjemu danu. 

Završava se slijedećom dovom (molitvom): 

'Alimus-Sirri ve Ahfa Mustedžibud-Da'vati Rabbi Ferhamna Džemi'a Bidžemi's-Salihati

 

Poznavaoče tajni i dubokih skrovitosti!

o Ti Koji dove primaš;

Gospodaru, smiluj nam se,

porad svih djela dobrih! 

Munšidini (recitatori) vole dodati kijamu i stihove kaside (pjesme) koju djeca Medine pjevaše udarajući u def, slaveći dolazak voljenoga poslanika Muhammeda, alejhisselam, i plemenitih drugova u blagoslovljeni grad, kako to bilježi imam el-Gazali, u svome djelu “Ihjâ’ 'Ulumid-Din” (Obnova religijskih znanosti).

Taleal Bedru 'Alejna Min Senijjatil Veda'

Vedžebeh Šukru 'Alejna Made'a Lillahi Da'

 

Pun mjesec nad nam’ zasja, od Senijjetil Veda’a;

zahvalni Allahu da moramo biti Kad’ Vjesnik pozove, makar i sada.

 Muslimane nikada ne umori donošenje salavata na voljenoga poslanika Muhammeda, alejhisselam, te neprestano tragaju za novim putevima i načinima slanja selama. Skup može donositi i selam slijedećega sadržaja: 

Merhaben Ja Nure 'Ajni Ja Nure ‘Ajni Merhaben Džeddel Husejni Merhaben Ehlen ve Sehlen Ehlen ve Sehlen Merhaben Ja Hajre Da'i

 

Dobro doš’o, svjetlost moga oka, svjetlost moga oka,

Dobro doš’o, imama Husejina djede!

Dobro doš’o, pozdrav, pozdrav,

Dobro doš’o, na najljepši način u islam ko će da povede! 

Skup uči: 

Ja Habibi Merhaba Ja Nure 'Ajni Merhaba Ja Habibi Merhaba Džeddel Husejni Merhaba

 

Voljeni, dobro doš’o; Svjetlo mojih očiju, dobro doš’o! Voljeni dobro doš’o; Husejinov djede, kad god doš’o! 

Prije selama također se može proučiti i slijedeće: 

Merhaba Ja Merhaba Ja Merhaba Rahmetullil 'Alemine Merhaba. 

Dobro doš’o, dobro doš’o, dobrodošlicu ti želi svaki stih,

Dobro došla, o milosti, dragocjenosti svjetova svih. 

Postoji  i druga mogućnost učenja selama u ovome Mevludu, a to je recitiranje drugoga dijela četvrtoga poglavlja u kojemu stihovi završavaju na slovo “hemze”. Svi stoje a munšid (recitator) predvodi: 

Ve Muhajjen Keš-šemsi Minke Mudiun Esferet 'Anhu Lejletun Garrau

Lejlatul Mevlidillezi Kane Lid-dini Sururun Bijevmihi Vedihau

Jevme Nalet Bivez'ihibnetu Vehbin Min Faharin Ma Lem Tenelhun-nisau

Ve Atet Qevmeha Bi Afzeli Mimma Hamelet Qablu Merjemul 'Ezrau

Mevlidun Kane Minhu Fi Teli'il Kufri Vebalun Alejhimu ve Vebau

Ve Tevalet Bušrel Hevatifi Enqad Vulidel Mustafa ve Haqqal Hanau

 

Tvoje lice k’o Sunce što sija ljepotu svoju najljepšoj noći pridruži,

noći u kojoj vjera bi obdarena i svu slavu tada pruži.

 

Dan kada Vehbova kći uspje pružiti ono što niti jedna druga žena nema

ljudima s trudnoćom dođe ponosnija nego prije nje hazreti Merjema.

 

Rođenje koje nevjernicima pruži ništa drugo doli bol i jad,

veselju radosnih kraja nikad nema

izabrani bī rođen, pokaza se sreća sad.

Nakon svakoga stiha skup odgovara:

 

Rabbi Salli 'alel Habibi Muhammed Ve 'Alel Ali Men Humul Kuremau

 

O Gospodaru, učini da voljeni blagoslovljen bude, i Porodica njegova, Bože, blagoslovi te plemenite ljude.

3. Završne riječi

Imam Berzendži posudio je ove stihove iz “Hemzijje” koju napisa imam Šerefuddin Muhammed el-Busiri (608.-695. H., 1212.-1296. n.e.) u Egiptu. “Hemzijja” je kasida koja veliča Poslanika, alejhisselam, u 456 stihova koji se rimuju na slovo “hemze”, zbog čega je pjesma i nazvana “hemzijja”.

Nakon toga je imam Jusuf ibn Ismail en-Neb'hani iz Libanona pokušao slijediti imama el-Busirija, te napisa “Hemzijju Elfijju", u kojoj veliča Poslanika, alejhisselam, u 1000 stihova (odnosno 987), i svi se završavaju na slovo “hemze”! Prosto se ne možete prestati iznenađivati čudima! Počinjete polahko shvaćati šta ljubav prema Poslaniku, alejhisselam, znači. Uviđate da su šejhovi (duhovni učitelji) ludo zaljubljeni u našega Muhammeda, Resula svih svjetova, alejhisselam. 

Sallu aler-Resul Allahumme Salli ve Sellim 'Alejh!