16 Sep 2004

Kur'ansko-Poslaničke mu'džize (X dio)

Objavio: znaci
Autor(i): 
Kategorija(e) tekstova: 

1. Znaci (Mu'džize Resulullahove) nakon njegova mubarek života

Ovu grupu poslaničkih mu'džiza mogli bi podijelti na dvije vrste.

Prvu bi činile mu'džize Poslanikovih, s.a.v.s., navještanja, predskazanja koja su se odista i obistinila nakon njegove smrti. Mnoge od njih spadaju u tzv. male predznake Sudnjega dana. Hadisa te vrste velik je broj. Mi ćemo napraviti jedan manji izbor. S druge strane, o njegovim navještanjima koja su se obistinila još za njegova života već smo govorili.

2. Poslanikova, s.a.v.s., navještanja obistinjena nakon njegove smrti

- Nabrajajući šest predznaka Sudnjeg dana Poslanik, s.a.v.s., je spomenuo i osvojenje Jerusalema. (hadis billježi el-Buhari)

 Šesnaest godina nakon Hidžre, u vrijeme hazreti Omerove vladavine osvojen je Jerusalem.

- Jedne prilike popeo se Poslanik, s.a.v.s., na jednu od kula Medine i upitao ashabe: “Vidite li ono što ja vidim?” “Ne vidimo”, odgovoriše ashabi. Poslanik, s.a.v.s., tad reče: “Ja zaista vidim iskušenja koja padaju među vaše kuće kao što pada kiša.” (hadis bilježi Muslim)

   Poslanik, s.a.v.s., je usporedio iskušenja s kapima kiše zbog njihova mnoštva. Odista, tako se i desilo, nesretni događaji u bici na Džemelu, Siffinu, ubistvo hazreti Osmana, pustošenje Medine od strane zloglasnog halife Jezida i terorisanje njenih stanovnika, itd.

- Jedne prilike rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok ne dođe do borbe između muslimana i Turaka, ljudi čija su lica široka kao štitovi obloženi kožom, oblačiće dlakava krzna, a i obuća će im biti od krzna.” (hadis bilježi Muslim)

Većina komentatora složna je u tome da se misli na Mongole koji su u XIII stoljeću poharali muslimanskim zemljama, a opis im je bio upravo onakav kako ga je dao i Poslanik, s.a.v.s.

- Govoreći na hutbi pred brojnim časnim ashabima Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Ovaj moj potomak (pokazujući na hazreti Hasana) je gospodin među ljudima i Allah će preko njega izmiriti dvije skupine muslimana.” (hadis bilježe el-Buhari, et-Tirmizi i drugi)

Četrdeset godina nakon toga dvije velike muslimanske vojske su se sukobile, dok hazreti Hasan nije sklopio mir s Muavijom i tako zaustavio rat.

- Jedne prilke Poslanik, s.a.v.s., je rekao svojim čednim ženama: “Na jednu od vas će lajati psi iz Hav’aba, dok s jedne i druge strane oko nje padaju mnoge žrtve…” (hadis je vjerodostojan a bilježi ga Ahmed)

Mnogo godina iza toga, kad se Aiša, r.a., usred noći primakla vodama Benu Amira, zalajali su psi, ona reče: “Koja je ovo voda?” Rekoše joj: “Voda Hav’aba.” Ona reče: “Mislim da je najbolje da se vratim.” Neko joj reče: “Ne, nego nastavi da te muslimani vide…” Ona tad citira navedeni hadis. To je bilo kad je Aiša, r.a., krenula protiv hazreti Alije.

- Prenosi se kako je hazreti Pejgamber, s.a.v.s., kazao: “Hoćete li da vam kažem o dva najveća nesretnika? Čovjek iz Semuda koji je ubio devu, i onaj koji će trebe udariti, Alija, po ovoj, dok iz nje ne bude natopljena ova.” (hadis je vjerodostojan, a bilježe ga et-Taberani, el-Hakim i drugi)

Ovim je Poslanik, s.a.v.s., navijestio hazreti Alijino ubistvo koje se odista i obistinilo trideset godina nakon Poslanikova, s.a.v.s., preseljenja na ahiret.

- Umm Seleme pripovijeda: ''Sjedio je jednog dana Vjerovjesnik, s.a.v.s., sam u mojoj kući zajedno sa mnom kad mi reče: 'Neka mi nipošto niko sada ne ulazi, te deder pripazi na vrata!' Ja tako i postupih. Međutim, naiđe h. Husejn (koji tada bijaše još malo dijete) i navali da uđe u kuću, te naposlijetku uspjede u tome a da ja nisam ni primjetila. Potom začuh jecaje i prigušeni plač Poslanikov, s.a.v.s. Uđoh u sobu, kad u njegovu krilu sjedi h. Husejn, a Poslanik, s.a.v.s., plače i miluje dijete po glavi, pa reče: 'Upravo je melek Džibril bio ovdje i upitao me: Da li ga voliš (tj. h. Husejna)? Odgovorih da volim, a on reče: Tvoj ummet će ga ubiti na zemlji zvanoj Kerbelā, a ako hoćeš pokazat ću ti i mjesto njegova smaknuća. Utom Džibril prinese gruman crvene zemlje sa Kerbele.' Ja sam ga umotala i sačuvala u dijelu svoje odjeće.'' U drugoj verziji istog hadisa se veli kako je Umm Seleme, r.a., zemlju sa Kerbele sačuvala u flašici, a Muhammed, s.a.v.s., joj rekao: ''Kad se ova zemlje pretvori u krv znaj da je Husejn ubijen!'' (hadis bilježi Ahmed ibn Hanbel i et-Taberani)

Sve tako odista se i desilo pedeset godina nakon Poslanikova, s.a.v.s., preseljenja na ahiret.

- Jednom je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Hilafet će nakon mene trajati trideset godina, zatim će postati kraljevstvo.” (hadis bilježe Ahmed, et-Tirmizi i drugi).

Tako se i desilo. Ubistvom hazreti Alije nastupilo je nasljedno kraljevstvo.

- Abbas, r.a., pripovijeda: “Jedne noći bio sam kod Vjerovjesnika, s.a.v.s., i on reče: ‘Pogledaj da li vidiš neku zvijezdu na nebu?’ Rekoh: ‘Da.’ Reče: ‘Šta vidiš?’ Rekoh: ‘Vidim Plejade.’ Reče: ‘Ovom ummetu slijedi da ga vode iz tvog potomstva, brojniji od tog zviježđa, dvaput u neredima.’” (hadis bilježi Ahmed ibn Hanbel)

Kaže se kako je ovim Poslanik, s.a.v.s., najavio dinastiju Abasija.

- Uspeo se Poslanik, s.a.v.s., s Ebu Bekrom, Omerom, Osmanom i Alijom, r.a., na Uhud, a on se potresao pod njima iz poštovanja ili iz radosti i sreće, pa Poslanik, s.a.v.s., reče: “Slegni se, Uhude, na tebi su Vjerovjesnik, Siddik (Ebu Bekr) i šehidi!” (hadis bilježe el-Buhari, Ebu Davud, et-Tirmizi, Ahmed i drugi od više ashaba)

   Ovim je Poslanik, s.a.v.s., najavio kako će Omer, Osman i Alija, r.a., pasti kao  šehidi, što se odista i desilo.

- U bolesti koja ga je obuzela pred smrt Poslanik, s.a.v.s., je pozvao svoju kćer hazreti Fatimu pa joj prišapnu nešto i ona zaplaka. Zatim je ponovo pozva i prišapnu joj, a ona se nasmija.” Hazreti Aiša pripovijeda: “Upitala sam je o tome a ona reče: “Vjerovjesnik, s.a.v.s., mi je prišapnuo da će ga smrt zadesiti u bolesti u kojoj je preselio, pa sam zaplakala. Zatim mi je ponovo prišapnuo i saopćio da ću ja biti prva iz njegove porodice koja će poći za njim, pa sam se nasmijala.” (hadis bilježe el-Buhari, Muslim i drugi)

Tako se i desilo. Nekoliko dana iza tog događaja Poslanik, s.a.v.s., je preselio na ahiret, a šest mjeseci iza njegove smrti i hazreti Fatima.

- Zabilježeno je kako je Poslanik, s.a.v.s., obavijestio svog vjernog ashaba Ebu Zerra, r.a., o njegovu izgonu iz Medine, te da će živjeti i umrijeti u samoći. (hadis bilježe Ahmed, el-Bejheki i drugi)

Dvadeset godina nakon toga, desilo se kako je najavio.

- Jedne prilike upozorio je Poslanik, s.a.v.s., ummet na to da će kada budu hodali ukočeno i budu ih služile perzijske i rimske djevojke Allah među njih vratiti njihove teškoće i najgore između njih postaviti na vlast nad najboljim. (hadis je vjerodostojan a bilježe ga et-Tirmizi i et-Taberani)

Trideset godina nakon toga deslio se ono što je rekao.

- Od događaja o kojima je izvijestio Poslanik, s.a.v.s., jeste i to da će Ammar, r.a., biti ubijen od zločinačke skupine. (hadis bilježe Muslim i drugi)

Tako se i desilo. Ammar, r.a., je poginio u bici na Siffinu i hazreti Alija je to uzeo kao dokaz da su Muavijini pomagači zločinci.

- Jedne prilike rekao je hazreti Pejgamber, s.a.v.s., grupi ljudi među kojima su bili Ebu Hurejre i Huzejfe: “Čeljust jednog od vas u Džehennemu će biti poput Uhuda”, čime je najavio izlazak iz vjere jednog iz grupe, navodeći njegovu kobnu kaznu. (hadis bilježi et-Taberani a sličan hadis po smislu i Muslim)

Ebu Hurejre pripovijeda: “Odoše svi iz grupe s ovog svijeta, ostasmo ja i jedan čovjek, te se ja uplaših, dok on ne bijaše ubijen kao odmetnik od vjere na dan Jemame (boreći se uz lažnog poslanika).

 Nastavlja se, ako Bog da!

Ocjena: