Uoči Lejletu-l-Kadra

U ovoj noći Allah spustio je Kur'an, i u ovoj noći određuju se događaji koji se imaju ispuniti naredne godine. Noć sudbine (Lejlei-kadr), noć moći i određenja, jedan je od najvećih darova uzvišenoga Allaha muslimanima. Uzvišeni kaže u Njegovoj Knjizi (Kur'anu): "Zbilja, Mi smo ga počeli objavljivati u noći Kadr! A šta ti misliš, šta je noć Kadr? Noć Kadr bolja je od hiljadu mjeseci! Meleki i Ruh, s dozvolom Gospodara svoga, u njoj silaze zbog odluke svake, u njoj je spas sve dok zora ne svane!" (Kur'an, sura Noć Kadr)

http://www.znaci.com/osnovi_vjerovanja/osnovi/art279_0.html