Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

2

ar. izvornik : مَلِكِ النَّاسِ
Korkut : Vladara ljudi,
Mlivo : Vladara ljudi,

3

ar. izvornik : إِلَٰهِ النَّاسِ
Korkut : Boga ljudi,
Mlivo : Boga ljudi,

Stranice