Rječnik pojmova

tesavvuf: ljepota, (svojstvo ljubavi); komplement (dopuna) jalāl-a (v. jalāl). (N. Pourjavady)
tesavvuf: duša; perzijski ekvivalent za arapski izraz rūĥ (v. rūĥ). (N. Pourjavady)
općenito: vjerovanje u Božije određenje znači svjesno zalaganje za ostvarenje zadataka života u granicama propisa vjere. (Fejzulah Hadžibajrić)
općenito: naziv izreke kojom se očituje pripadnost islamu. Ta izreka je određena i na arapskom jeziku glasi: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu, što znači: Ja vjerujem i očitujem da je samo Allah Bog i vjerujem i očitujem da je Muhammed čovjek odan Bogu i Božiji poslanik. (Fejzulah Hadžibajrić)
tesavvuf: imaginacija; duhovna moć koja motri lik voljene u imaginativnome svijetu. (N. Pourjavady)
tesavvuf: gospodar vremena, ili otav vremena (abu al-waqt), stanje zaljubljenoga kada više nije subjektom duhovnih stanjâ (ibn al-waqt, sin vremena), već prije da je vrijeme njemu postalo podložno te stoga (zaljubljeni) bīva u stanju za sebe ozbiljiti bilo koje duhovno stanje želi. (N. Pourjavady)
tesavvuf: veličanstveni sjaj. (N. Pourjavady)
općenito: kitab (knjiga) koju je objavio Allah, dž.š., po meleku Džebrailu Svome poslaniku Muhammedu alejhiselamu. Kur'an je objavljen na arapskom jeziku. Sabran je u jednu zbirku koja se zove Mushaf. (Fejzulah Hadžibajrić)
v. ma'nā.
tesavvuf: transcendenstno jastvo; duhovna zbilja; ezoteričko značenje. (N. Pourjavady)
tesavvuf: gnoza; najviša duhovna spoznaja. (N. Pourjavady)
tesavvuf: voljena, draga. (N. Pourjavady)
tesavvuf: brisanje: Ovaj pojam označava brisanje egzistencije zaljubljenoga i ima tri stupnja: 1) najniži stupanj - mahv pokuđenih svojstava; 2) srednji stupanj - mahv pokuđenih i pohvaljenih svojstava; 3) najviši stupanj - mahv (sâme) egzistencije osobe. U suprotnosti sa svakim (stupnjem) mahva stoji određeni stupanj ithbāt -a (v. ithbat). (Usporedi: Sahrawardi, str. 88.-89.) (N. Pourjavady)
tesavvuf: prijekor, sredstvo odvajanja zaljubljenoga od svega osim od ljubavi. (N. Pourjavady)
tesavvuf: dah; slijed duhovnih stanja; hal (duhovno stanje) "zauvijek slobodan od slabosti i zastoja". (Suhrawardi, str. 85.) (N. Pourjavady)
tesavvuf: apetitivna duša; putena duša. (N. Pourjavady)
općenito: namaz je muslimanska obaveza koja se vrši svaki dan klanjanjem i učenjem na propisani način. Svaki dan treba klanjati pet namaza i to: sabah, podne, ikindiju, akšam i jaciju (te vitr namaz, namaz poslije jacije a prije sabaha). Svaki namaz ima svoje vrijeme. (Fejzulah Hadžibajrić)
tesavvuf: izvanjski znak samodostatnosti voljene (istighnā') na koju je draga s pravom ponosna i kojom mami zaljubljenoga; "zrak i sjaj čijim otkrivanjem draga biva upaljena." (Clarke, Diwan-i Hafiz, str. 522.) (N. Pourjavady)
tesavvuf: razmišljanje; pažljivo motrenje zaljuljenoga od strane drage ili njeno prijazno pogledanje na njega. (N. Pourjavady)
tesavvuf: potrebnost; zaljubljenikova ovisnost o dragoj uslijed njegove siromašnosti i njene savršenosti samodostatnosti (istighnā'). (N. Pourjavady)

Stranice