Rječnik pojmova

tesavvuf: slika. (N. Pourjavady)
tesavvuf: stezanje (jedno od duhovnih stanja koje prouzročuje tugu i uznemirenost); suprotnost bast-u (v. basţ). (N. Pourjavady)
tesavvuf: nasilje. Qahr može potjecati od ljubavi ili od voljene. Pod nasiljem ljubavi "zaljubljeni teži vlastitome odvajanju brisanjem sebe, a kada dolazi od drage riječ je o osnaživanju zaljubljenoga kako bi nestali njegovi prohtjevi." Ova riječ također se upotrebljava kao suprotnost milosti (lutf), pričem se prevodi kao "okrutnost".(N. Pourjavady)
v. dil.
tesavvuf: vječnost; vječno bīvanje. (N. Pourjavady)
tesavvuf: bliskost; blizina; duhovna bliskost zaljubljenoga dragoj; suprotnost bu'd-a (v. bu'd). (N. Pourjavady)
tesavvuf: duh. (N. Pourjavady)
tesavvuf: nedužnost. (N. Pourjavady)
v. kelimei šehadet
tesavvuf: srčana kesa; izvanjski dio srca kao limita čovjekove ljubavi prema drugim stvorenjima. (N. Pourjavady)
tesavvuf: žuđenje, žudnja, gorljivost. (N. Pourjavady)
tesavvuf: tajna; misterij; najunutarnjije središte srca kojim zaljubljeni kontemplira najviše tajne ljubavi. (N. Pourjavady)
tesavvuf: opijenost, napiti se (u duhovnome smislu); zbunjenost zaljubljenoga kontempliranjem drage i nemogućnošću razabiranja stvari; suprotnost trezvenosti (şaĥw). (N. Pourjavady)
tesavvuf: zasebnost; odvajanje zaljubljenoga od svih briga prema sebi i drugim stvorenjima. (N. Pourjavady)
tesavvuf: oslobađanje; kidanje svih veza sa stvarima Ovoga Svijeta; savršeni tajrīd je zajubljenikovo oslobađanje ne samo od stvari ovozemnoga života i sâmoga sebe, već i od sâme drage . (N. Pourjavady)
tesavvuf: duhovna potraga. (N. Pourjavady)
tesavvuf: konstantno promjenljivi slijed komplementarnih (upotpunjujućih) duhovnih stanjâ; suprotnost tamkīn-a (v. tamkīn). (N. Pourjavady)
tesavvuf: odmor; stalnost; postaja iznad svih promjenljivih stanjâ (talwīn). (N. Pourjavady)
tesavvuf: jedinstvo. Sve dok postoji zaljubljeni jedinstvo sačinjava jednost voljene. Ali kada izgubi svoju zasebnu egzistenciju, tada jedinstvo pripada sâmoj ljubavi, a to je spoznaja ljubavi vlastite jednosti. (N. Pourjavady)
tesavvuf: intimnost; kada se upotrijebi kao pojam, označava odvažnost zaljubljenoga sa dragom kada njena ljepota (jamāl) dominira; suprotnost je haybat (v. haybat). (N. Pourjavady)

Stranice