77. el-Vālī (الوالي) – Koji upravlja

Značenje ovog Imena je Onaj koji Svojim htijenjem upravlja apsolutnim svime u svijetu. Ovo Ime se ne spominje izravno u Kurʼānu već u hadisu Poslanikovu, a.s., u kojem nas on obavještava o Njegovih 99 Lijepih Imena. (hadis bilježe el-Buhārī i drugi) U Kurʼānu se tek neizravno spominje u negaciji: Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, - po Allahovu naređenju nad njim bdê. Allah neće izmijeniti jedan narod dok on sam sebe ne izmijeni. A kad Allah hoće da jedan narod kazni, niko to ne može spriječiti; osim Njega nema mu zaštitnika (vālin). (Kurʼān, sura er-Raʽd, ajet 11.) Riječ vālin ili vālī ovdje dolazi u značenju utočišta i spasa, pa tako neizravno potvrđuje Njega kao jedinoga Vāliju ovoga svijeta.

Ime el-Vālī u odnosu na Ime el-Velijj, gdje oba su istoga korijena, je poput odnosa Imena el-Kādiru i el-Kadīru. U pitanju su nijanse u jezičkome razlikovanju. Ime el-Vālī je općenitijega značenja i obuhvata sva stvorenja kojima On dariva jedan općeniti vid velājeta, odnosno veze sa Stvoriteljem.

Jezički od istog korijena je i Ime el-Mevlā, koje se ne ubraja u 99 matičnih Lijepih Imena, ali zacijelo pripada Njegovim Imenima, a na više mjesta je spomenuto i u Kurʼānu. Kaže se da u Imenu el-Vālī pokazuju se snage oba gore spomenuta Imena istog korijena, i el-Velijj i el-Mevlā.

Osoba koja mnogo uči ovo Ime, nūrovi Imena el-Vālī će se manifestirati u njenu srcu i zavladat će sobom snagom lijepoga edeba (kulture i ćudoređa). Istovremeno, u svome srcu će da osjeti jedan poseban smiraj.

S druge strane, osoba koju dragi Bog iskuša vlašću i postavi je na neko rukovodeće mjesto, trebala bi stalno paziti na svačije hakove (prava), prema svima postupati blago i niučem ne pregoniti, kao što Svevišnji se obraća Dāvūdu, a.s.: O Dāvūde, Mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta... (Kurʼān, sura Ṣād, ajet 26.)  No, najbitnija stvar je kako biti vālija samoga sebe, tačnije svoga nefsa kao animalne duše, kako je odgojiti i njome upravljati, sve od njezina najnižega stupnja nefsi-emmāre (duše sklone zlu) pa dalje kroz više nivoe. Tek osoba koja odgoji dvoju vlastitu dušu i njome ispravno upravlja, u stanju je da vodi i druge.

Došao jednom hazreti Hasan el-Basrī kod vālije (upravnika) Basre, kojem baš u tom momentu stiže pismo od halīfe (vladara) Jezīda u kojem je instrukcija koju ako sprovede bit će grješan pred Bogom, no ako je ne sprovede izazvat će Jezīdov bijes. Muka ga obuze šta da radi, pa se požali hazreti Hasanu, a ovaj mu reče: „Allah te priječi od Jezīda, ali te Jezīd ne priječi od Allaha.“ Drugačije kazano, bolje cijeli svijet da te osudi a Bog tobom bude zadovoljan, nego obratno.

Vezano za ovo Ime i njegova značenja, navest ćemo još jedno kazivanje, koje se vezuje uz hazreti Omera dok je on bio halīfa. Naime, svakog kandidata za upravničko mjesto u nekoj od provincija on bi stavljao na kratki test. Tako je jednoga od njih upitao: „Šta ćeš uraditi kada ti dovedu kakva lopova ili razbojnika?“ „Odsjeći mu ruku“, odgovori bez premišljanja. „Dobro“, reče hazreti Omer, „onda ću i ja tvoju ruku odsjeći kad mi od tebi podređenih dođe neko ko nema šta jesti ili je nezaposlen. Allah nas je postavio da ljudima vladamo i upravljamo za njihovo dobro i da im omogućimo raditi i zaraditi. Ruke treba prvo upraviti na halal zaradu, prije negoli se odaju griješenju.“

Kao i sva druga Božija Lijepa Imena, i ovo Ime ima tri moguća ogledanja u čovjeku:

Vezanje (et-teʽalluq) uz ovo Božije Ime ogleda se čovjekovom vezanosti za dragoga Boga u provođenju pravičnosti i predanosti svima koji su pod njegovim upravljanjem.

Istinska spoznaja i ozbiljenje ovim Imenom (et-teḥaqquq) dešava se kada osoba vlada i upravlja svima osim sebe a njome vlada samo Allah.

Konačno, kićenje odrazima ovog Imena (et-tehalluq) pokazuje se u osobi koju dragi Allah postavi da upravlja svime drugim pa i sobom, i to na način da se na čovjeku odrazi taj Božiji Atribut onako kako njemu dolikuje, kao što se pripisuje i Bogu onako kako samo Njemu dolikuje. Općenito, to i jeste značenje kićenja Božijim Imenima.

I na kraju, rahmetli hadži šejh Fejzulah-efendija rekao je za ovo Ime:

„Uči se radi elementarnih nepogoda i udara groma.” Uči se jā Vālī.

Abdul-Dževvād Ahmed još veli:

„Učenjem ove esme otklanjaju se veliki životni udari i nedaće.”

A dragi Allah, opet, najbolje zna.