Esmau-l-husna

1. Božije ime “Allah” (الله)
2. Božije ime “er-Rahmān” (الرحمن) – Svemilosni
3. Božije ime “er- Rahīm” (الرحيم) – Samilosni
4. Božije ime “el-Melik” (الملك) – Vladar
5. Božije ime “el-Kuddus” (القدّوس) – Sveti
6. Božije ime “es-Selam” (السلام) – Od mahana čisti
7. Božije ime “el-Mu’min” (المؤمن) – Koji potvrđuje obećanje i daje sigurnost
8. Božije ime “el-Muhejmin” (المهيمن) – Koji sve pazi i prati
9. Božije ime “el-Aziz” (العزيز) – Snažni
10. Božije ime “el-Džebbar” (الجبّار) – Silni
11. Božije ime “el-Mutekebbir” (المتكبّر) – Uzvišeni
12. Božije ime “el-Halik” (الخالق) – Stvoritelj
13. Božije ime “ el-Bari’ ” (البارئ) – Koji divno stvara
14. Božije ime “el-Musavvir” (المصوّر) – Koji najljepše oblike daje
15. Božije ime “el-Gaffār” (ألْغَفَّار) – Onaj koji mnogo prašta
16. Božije ime “el-Kahhār” (ألْقَهَّار) – Koji sve savladava
17. Božije ime “el-Vehhāb” (ألْوَهَّاب) – Koji mnogo poklanja
18. Božije ime “er-Rezzāk” (ألرَّزَّاق) – Koji obilno nafaku daje
19. Božije ime “el-Fettāh” (ألْفَتَّاح) – Koji rješava i otvara
20. Božije ime “el-‘Alīm” (ألْعَلِيم) – Koji sve zna
21. Božija imena “el-Kābid” (ألْقَابِض) – Koji Steže i 22. “el-Bāsit” (ألْبَاسِط) - Koji pruža
23. Božija imena “el-Hāfid” (ألْخَافِض) – Koji spušta i 24. “er-Rāfi‘” (ألْرَّافِع) - Koji diže
25. Božija imena “el-Mu‘izzu” (ألْمُعِزّ) – Koji uzdiže i 26. “el-Muzill” (ألْمُذِلّ) - Koji ponižava
27. Božije ime “ es-Semī‘u” (السَّمِيع) – Koji sve čuje
28. Božije ime “el-Besīr” (أَلْبَصِير) – Koji sve vidi
29. Božije ime “el-Hakemu” (أَلْحَكَمُ) – Sudac
30. Božije ime “el-Adlu” (أَلْعَدْل) – Pravični
31. Božije ime “el-Letifu” (أَللَّطِيفُ) – Dobri
32. Božije ime “el-Habiru” (أَلْخَبِيرُ) – O svemu obaviješteni
33. Božije ime “el-Halim” (أَلْحَلِيم) – Blagi
34. Božije ime “el-Azim” (أَلعَظِيم) – Veliki
35. Božije ime “el-Gafur” (أَلْغَفُور) – Koji puno prašta
36. Božije ime “eš-Šekur” (أَلْشَّكُور) – Koji je mnogo zahvalan
37. Božije ime “el-Alijju” (أَلْعَلِىُّ) – Visoki
38. Božije ime “el-Kebīru” (أَلْكَبِير) - Veliki
39. Božije ime “el-Hafīz” (أَلْحَفيِظ) – Onaj koji čuva
40. Božije ime “el-Mukitu” (أَلْمُقيِت) – Koji pazi i izdržava
41. Božije ime “el-Hasību” (أَلْحَسيِب) – Onaj koji obračun svodi
42. Božije ime “el-Dželīlu” (أَلْجَليِل) – Veličanstveni
43. Božije ime “el-Kerīmu” (أَلْكَريِم) – Plemeniti
44. Božije ime “er-Rekību” (أَلرَّقيِب)– Koji pazi na svaku kretnju
45. Božije ime “el-Mudžību” (أَلْمُجيِب)– Koji se odaziva
46. Božije ime “el-Vâsi'u” (أََلْوَاسِع)– Koji sve obuhvata milošću
47. el-Hakîm (الحَكِيم) – Mudri
48. el-Vedûd (الوَدُود) – Koji voli
49. el-Medžīd (المَجِيد) – Slavljeni
50. el-Bāis (البَاعِث) – Koji proživljava
51. eš-Šehīd (الشَّهِيد) – Onaj koji je svemu svjedok
52. el-Hakk (الحَقُّ) – Vrhovna istina
53. el-Vekīl (الوَكِيل) – Onaj koji se stara i brine
54. el-Kavijj (القَوِيّ) – Jaki
55. el-Metīn (المَتِين) – Čvrsti
56. el-Velijj (الوَلِيّ) – Zaštitnik
57. el-Hamīd (الحَمِيد) – Hvaljeni
58. el-Muhsī (المُحْصِي) – Onaj koji i sitnice zna
59. el-Mubdī (المُبْدِئ) – Koji stvara načela (suštine) stvari i 60. el-Mu'īd (المُعِيد) – Koji vraća u početno stanje
61. el-Muhjī (المُحْيي) – Koji život daje i 62- el-Mumīt (المُمِيت) – Koji smrt daje
63. el-Hajju (الحَيّ) – Živi i 64. el-Kajjûm (القَيّوُم) – Koji sve obdržava
65. el-Vâdžidu (الوَاجِد) – Imućni i 66. el-Mâdžidu (المَاجِد) – Slavni
67. el-Vāhid (الواحِد) – Jedini
68. es-Samed (الصَّمَد) – Na kog se svak obraća
69. el-Kādir (القَادِر) – Moćni i 70. el-Muktedir (المُقْتَدِر) – Koji sve može
71. el-Mukaddimu (المقدم) – Koji unapređuje i 72. el-Muʽehhiru (المؤخر) – Koji odlaže
73. el-Evvelu (الأول) – Prvi, i 74. el-Āhiru (الآخر) – Posljednji
75. ez-Zāhiru (الظاهر) – Vidljivi, i 76. el-Bātinu (الباطن) – Skriveni
77. el-Vālī (الوالي) – Koji upravlja
78. el-Muteʼālī (المتعالي) – Preuzvišeni
79. el-Berru (البر) – Dobročinitelj
80. et-Tewwābu – Koji pokajanje mnogo prima
81. el-Muntekimu – Koji je strog i ne ostaje dužan
82. Božije Ime el-Afuvvu – Koji prašta
83. Božije Ime er-Re’ūfu – Mnogo samilosni
84. Božije Ime Mālikul-mulki – Gospodar svake vlasti i carstva
85. Božije Ime Zul-dželāli wel-ikrām – Kome pripada veličanstvo i čast
86. Božije Ime el-Muksitu – Koji dijeli pravdu
87. Božije Ime el-Džāmi’u – Koji sve okuplja
88. Božija Imena el-Ganijju – Koji je neovisan i bogat 89. el-Mugnī – Koji daje bogatstvo
90. Božije Ime el-Māni’u – Koji oduzima i priječi
91. Božija Imena ed-Dārru – Koji stvara štetu 92. en-Nāfi’u – Koji daje korist
93. Božije Ime en-Nūru – Svjetlo
94. Božije Ime el-Hādī – Koji upućuje
95. Božije Ime el-Bedī’u – Besprimjerni Tvorac
96. Božije Ime el-Bākī – Vječni
97. Božije Ime el-Vārisu – Konačni nasljednik svega
98. Božije Ime er-Rešīdu – Koji upućuje na potrebe
99. es-Sabūru (الصَّبُور) – Strpljivi, Koji ne žuri sa kaznom