78. el-Muteʼālī (المتعالي) – Preuzvišeni

Značenje ovog Imena je Beskonačno svevišnji u Svojoj Biti i neovisan o stvorenome svijetu u svakome smislu. Onaj ko bude mnogo učio ovo Ime, Allah će ga snagom njegovih nūrova privuči u džezbi (duhovnoj ekstazi) i on će samo na Njega se usmjeravati. Ime se izravno spominje i u Kurʼānu: On zna vidljivi i nevidljivi svijet, On je veličanstveni i Preuzvišeni (el-Muteʽāl). (Kurʼān, sura er-Raʽd, ajet 9.)

Ime el-Muteʼālī i Ime el-Alijj jezički dolaze od istoga krijena. Razlika u značenju je suptilne naravi. Ime el-Alijj podrazumijeva nespoznatljivost i nedokučivost Njegove Biti i Njegovih Svojstava. Veličanje i slavljenje Ga nimalo ne uzidže, jer On je Svevišnji u svakome smislu. S druge strane, Ime el-Muteʼālī podrazumijeva Njegovu preuzvišenost u Biti, Svojstvima i djelovanjima, i to na način apsolutne nedosezljivosti i bivanja po tim Svojstvima, kao što mnogi silnici na ovome svijetu sebi pripisuju božanske osobine, pa Svevišnji kaže: Hvaljen neka je On i vrlo visoko (teʽālā) iznad onog što oni govore! (Kurʼān, sura el-Isrāʼ, ajet 43.)

I ovo Ime ima tri moguće manifestacije u čovjeku:

Vezanje (et-teʽalluq) uz ovo Božije Ime dešava se u čovjekovoj ovisnosti od Allaha da ga učini skrušenim, jer kako kaže Poslanik, a.s.: Onaj ko se radi Allaha unizi, Allah će ga uzdići.

Istinska spoznaja i ozbiljenje ovim Imenom (et-teḥaqquq) dešava se da osoba bude muteʼālī u smislu da kada joj se ponudi neka stvar koja sasvim je čista i ispravna, a ona je opet nadvisi i nadiđe u korist neke druge stvari o kojoj ti i pojma nemaš, a kako li tek bude kada joj se ponudi nešto loše i pogrešno!

Konačno, kićenje odrazima ovog Imena (et-tehalluq) pokazuje se u osobi koja se ne zaustavlja na nekoj određenoj pohvalnoj osobini, već ide dalje, ka onoj još plemenitijoj. Kao što Svevišnji kaže: Bože, uvećaj moje znanje. Drugim riječima, znanje nema kraja, uvijek ima još i uvijek ima više.

I na kraju, rahmetli hadži šejh Fejzulah-efendija rekao je za ovo Ime:

„Uči se radi uzdizanja onog ko je ehli-zikr.” Uči se jā Muteʼālī.

Abdul-Dževvād Ahmed još veli:

„Ovo Ime lijepo je učiti kad se hoće ići kakvoj vlasti i upravi, pa da mu Allah razgali iznošenje argumenata i uopće uspjeh. Kaže se još da se ova esma uči 7 dana uzastopce, svaki dan po 1000 puta, kada se hoće poraziti neprijatelj.”

A dragi Allah, opet, najbolje zna.