84. Božije Ime Mālikul-mulki – Gospodar svake vlasti i carstva

Cijeli bitak Njegovo je kraljevstvo, u kojem samo On je istinski Vladar i Gospodar. Svevišnji kaže: Reci: “O Allahu, koji svu vlast imaš, Ti vlast onome kome hoćeš daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš; Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ; u Tvojoj ruci je svako dobro, Ti, uistinu sve možeš.” (Kurʼān, sura Ālu ʽImran, ajet 26.) U tumačenju ovoga ajeta hazreti Šejhul-ekber kaže kako najveća vlast i najvrjedniji imetak ustvari je u znanju. Od istinskoga znanja nema većeg stupnja.

Jezički od istoga korijena u Kurʼānu su spomenuta ukupno četiri Božija Imena: el-Meliku (Vladar), el-Māliku (Vladar, Posjednik, Sopstvenik), el-Melīku (Gospodar, Vladar), te Mālikul-mulk (Gospodar svake vlasti i carstva).

Ibn Ujejne nam prenosi jedno svoje iskustvo: “Dok bijah jedanput u tavāfu oko Kabe ugledah nekog čovjeka koji mi se učini posebnim. Ja mu se primakoh i zamolih ga me posavjetuje nekom mudrošću, ali on ništa ne progovori nego nastavi tavāfiti. Kad je završio s tavāfom, klanja dva rekata namaza iza mekāmi-Ibrāhīma i sjede kod Kabe u Hidžr (polukružni ograđeni prostor koji pripada Kabi). Ja mu ponovo priđoh, sjedoh pored njega i postavih isto pitanje. Ovaj put mi odgovori: ‘Znate li šta kaže vaš Gospodar? On kaže: Ja sam Živi koji ne umire. Dođite Mi i pokorite se, pa ćete vi biti vječni, koji nikada ne umiru. Ja sam Vladar koji vječno vlada. Dođite Mi i pokorite se, pa ćete i vi biti vladari koji vječno vladaju. Ja sam Gospodar koji kad nešto zaželi samo kaže budi i to biva. Dođite Mi i pokorite se, pa ćete i vi kad nešto zaželite samo reći budi i to će da bude.’ Ja podigoh glavu da ga pogledam, kad njega nigdje. Shvatih da je to bio Hidr, a.s.”

I ovo Ime ima tri moguće manifestacije u čovjeku:

Vezanje (et-teʽalluq) uz ovo Božije Ime ogleda se u čovjekovoj ovisnosti o Istinitom da ga zaokupi njegovim robovanjem u Njegovu gospodstvu od svega što mu je On dao da njime raspolaže.

Istinska spoznaja ovog Imena (et-teḥaqquq) dešava se u osobe u čijoj vlasti nema ni slobode ni ropstva, pa se tako njegovoj vlasti ne može ni prigovoriti.

Konačno, kićenje odrazima ovog Imena (et-teḫalluq) pokazuje se kada rob vlada sobom snagom svoga Gospodara, sebi odriče slobodu u ime Njega, pa tako onda zadobiva istinsku vlast.

I na kraju, rahmetli hadži šejh Fejzulah-efendija rekao je za ovo Ime:

“Uči se na ganiluk (obogaćenje).” Uči se jā Mālikel-mulki.

Abdul-Dževvād Ahmed još veli:

“Ko ustrajno bude učio ovo Ime, Allah će ga iz Svojih riznica učiniti bogatim.”

A dragi Allah, opet, najbolje zna.