87. Božije Ime el-Džāmi’u – Koji sve okuplja

On je Onaj koji sve okuplja, ujedinjuje i sastavlja, kao što sjedinjuje srca vjernika i duše zaljubljenih. On je Onaj koji u čovjeku je objedinio njegov rūh (duh), njegovo tijelo, njegov nefs (dušu) i njegov um. Kaže dragi Allah: Jedno od znamenja Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje i živih bića koja je rasijao po njima; On je kadar da ih sve sabere kad bude htio. (Kurʼān, sura eš-Šūrā, ajet 29.), a u drugom ajetu: Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo. (Kurʼān, sura el-Qiyāme, ajeti 3, 4.) Tako i jedan od naziva za Kijametski dan jeste Dan okupljanja (Yewmul-džemʽi).

Smisao ovoga Imena se izravno proteže i na blagoslovljenoga Poslanika, u kojem je dragi Allah sabrao i objedinio sve plemenite osobine. Jedna od njih je, kako i sam kaže, dževāmiʼul-kelim, tj. punina govora. Samo on od cijelog ljudskoga roda bio je darovan puninom govora, obuhvatnim iskazom i preciznom jasnoćom. Govor svih drugih nikada ne može doseći tu puninu.

Osoba u kojoj se odraze nūrovi ovog Imena bit će ona koja ujedinjuje i oko koje se srca okupljaju. I On je sjedinio njihova srca. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio, On je zaista silan i mudar. (Kurʼān, sura el-Enfāl, ajet 63.)

I ovo Ime ima tri moguće manifestacije u čovjeku:

Vezanje (et-teʽalluq) uz ovo Božije Ime ogleda se u čovjekovoj potrebi za Istinitim da ga On prisabere i sastavi, da ne bude jogunasti rob.

Istinska spoznaja i ozbiljenje ovim Imenom (et-teḥaqquq) dešava se kada osoba objedini sva Božija Imena i Svojstva u svojoj nutrini, pa kad ih okupi u sebi niko ih više ne mogne razdvojiti.

Konačno, kićenje odrazima ovog Imena (et-teḫalluq) pokazuje se u osobi koja objedini sva lijepa ćudoređa koja dokučuje svojim znanjem, kao i kod one osobe koja okuplja ljude u dobru.

I na kraju, rahmetli hadži šejh Fejzulah-efendija rekao je za ovo Ime:

“Uči se duže vrijeme radi sastanka sa željenim, protiv odvojenosti.” Uči se jā Džāmiʼu.

Abdul-Dževvād Ahmed još veli:

“Ko ustraje u učenju ovog Imena Allah će mu objediniti njegove želje i ciljeve.”

A dragi Allah, opet, najbolje zna.