Pitanja i odgovori (117): Šta će biti s nemuslimanima

 Esselamu alejkum. Imam namjeru da Vam postavim jedno pitanje putem ove kontakt forme, pa se iskreno nadam da ćete mi moći odgovoriti. (Pitanje je u vezi vjere) Imam 19 godina, već nekih godinu dana postao sam svjestan svoje vjere i počeo sam izvršavati sve obaveze prema Bogu uzvišenome i jako sam sretan i duševno ispunjen. Već drugi put čitam interpretaciju
Kur'ana na bosanskom jeziku jer ne znam arapski i zaista sam siguran da je Kur'an doista posljednji testament od Boga ljudskom rodu. U Kur'anu Bog mnogo puta spominje da je On htio on bi cijelo čovječanstvo uputio, odnosno da je On htio svi bi ljudi na svijetu bili samo jedne vjere. Možda pretpostavljate koje će biti moje pitanje, ali svejedno ću ga postaviti... Trenutno prema nekim statistikama na svijetu ima oko 1.6 milijardi muslimana, to je oko
četvrtina stanovništva Zemlje, ali i to je i dalje poprilično mala brojka naprema 7 milijardi ljudi. Moje pitanje je šta će se desiti milijardama ljudi koji su vjerovali Boga, bili iskreni i čestiti ljudi, a do njih nikada nije došla poruka Islama? Pitam Vas jer sam na nekim drugim stranicama čitao kako će svi ti ljudi biti bačeni u Pakao, ali ja nikako ne mogu vjerovati da bi ih Bog koji sebe naziva Milostivim i Pravednim to učinio. Ipak, smatram da nas je On stvorio da ga spoznamo, a ne da nas kažnjava. Oprostite što sam odužio, zaista se nadam odgovoru.

Na pitanje odgovara

Odgovor

 Vaše razmišljanje stvarno inspirira i podstiče na daljnje promišljanje. A i sasvim je prirodno za osobu koja se nalazi u Vašem stanju, jednome od najljepših, najiskrenijih, kroz koje čovjek prolazi u traganju za blizinom dragoga Boga.
Naglasili bismo dvije stvari. Prvo, naša je priroda, ukoliko je ne kultiviramo, bliska „zatvaranjem“ svega, pa tako i vjerovanja, u neku konkretnu formu. Na osnovu tih formi, između ostaloga, mi i zaključujemo ko je vjernik a ko nije, ko će biti spasen, a ko neće.
Časni Kur'an, i Sunnet poslanika Muhammeda, alejhisselam, i na njima izgrađena bogata tradicija muslimanskih naroda, upravo je puna svjedočenja da samo dragi Bog zna ko je istinski vjernik, i samo dragi Bog zna ko će biti spasen.
I drugo, čovjeku je neophodno posjedovati svojevrsnu „mapu“ dolaska do dragoga Boga, a jedina autentična „mapa“ je Božija objava dostavljena ljudima. Iz toga razloga je veoma važno pripadati konkretnoj tradiciji koja predstavlja naslijeđe Božije objave čovjeku na način dostavljanja Božije Knjige – Kur'ana, i poštovati vjerske propise u njoj navedene, i u praksi Božijega poslanika Muhammeda, alejhisselam (Sunnet) objašnjenje.
Jednostavno, važno je poštovati Šerijat, a ko će stvarno biti spasen a ko neće, to jedino dragi Bog zna. Čovjekova obaveza je da radi na liječenju vlastitih nedostataka, i da iskreno pomaže drugima, koliko može, da i oni dožive slobodu, i iz nje se odluče povjerovati u dragoga Boga, bez ikakvog pritiska.