Pitanja i odgovori (128): Širk i oprost

Pocinila sam SIRK NAJVECI, KAJEM SE, BILO JE SVESNO I NESVESNO, bila sam u velikoj depresiji godinu dana. A i mnogo stvari se desavalo... sada se kajem. Jel se prima Tevba pokajanja?

Na pitanje odgovara

Odgovor

Nema grijeha koji je veći od Allahove milosti. Iskreno pokajanje Allahovom milošću briše svaki grijeh, pa i širk. 
 
Istina, ajeti Kur'ana (4:48 i 4:116) kažu da je širk jedini grijeh koji dragi Allah ne prašta, ali to se odnosi samo na onoga ko umre sa teretom širka na svom srcu i takav dođe svom Gospodaru. A, onaj ko se za svoga života na Zemlji pokaje, njemu se čak i širk prašta.
 
''... i ne gubite nadu u milost Allahovu; samo nevjernici gube nadu u Allahovu milost." (12:87)
 
Prema tome, nemojte se brinuti. Da je grijeha koliko morske pjene iskreno pokajanje ih sve briše – samo je važno da pokajanje zaista bude iskreno, sa dna srca, i da se, naravno, osoba više nikada ne vrati svjesnom i namjernom činjenju tog grijeha.