Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
18. Al-Kahf – Pećina (Mekka - 110 ajeta)

3

Korkut : u kojoj će vječno boraviti,
Mlivo : U kojoj će oni ostati vječito.
19. Maryam - Merjema (Mekka - 98 ajeta)

1

ar. izvornik : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كهيعص
Korkut : Kāf Hā Jā Ajīn Sād.
Mlivo : Kaf. Ha. Ja. 'Ain. Sad.

2

ar. izvornik : ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا
Korkut : Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu Njegovu Zekerijjau,
Mlivo : Spomen milosti Gospodara tvog, robu Njegovom Zekerijjau,

3

ar. izvornik : إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا
Korkut : kad je on Gospodara svoga tiho zovnuo,
Mlivo : Kad pozva Gospodara svog pozivom tajnim,
20. Ta-Ha – Taha (Mekka - 135 ajeta)

1

ar. izvornik : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ طه
Korkut : Tā Hā.
Mlivo : Ta. Ha.

2

ar. izvornik : مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ
Korkut : Ne objavljujemo Kur'an da se mučiš,
Mlivo : Nismo ti objavili Kur'an da se mučiš,

3

ar. izvornik : إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ
Korkut : već da bude pouka onome koji se boji –
Mlivo : Nego (kao) Opomenu za onog ko se boji (Allaha).

Stranice