Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

4

Mlivo : Od zla došaptavanja hannasa,

5

ar. izvornik : الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
Korkut : koji zle misli unosi u srca ljudi –
Mlivo : Koji došaptava u grudi ljudi,

6

ar. izvornik : مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
Korkut : od džina i od ljudi!"
Mlivo : Od džinna i ljudi."

Stranice