Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
114. An-Nas – Ljudi (Mekka - 6 ajeta)

4

Mlivo:

Od zla došaptavanja hannasa,

5

ar. izvornik:

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

Korkut:

koji zle misli unosi u srca ljudi –

Mlivo:

Koji došaptava u grudi ljudi,

6

ar. izvornik:

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Korkut:

od džina i od ljudi!"

Mlivo:

Od džinna i ljudi."