Kur'an Časni

CTRL+klik za višestruki odabir
55. Ar-Rahman - Milostivi (Medina - 78 ajeta)

30

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

62

Korkut:

Osim ta dva, biće još dva neznatnija perivoja –

23

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

55

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

16

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

48

Korkut:

puna stabala granatih –

9

Korkut:

i pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte!

41

Korkut:

a grješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti –

73

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! –

2

Korkut:

poučava Kur'anu,

34

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

66

Korkut:

sa izvorima koji prskaju, u svakom –

27

Korkut:

ostaje samo Gospodar tvoj, Veličanstveni i Plemeniti –

59

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

20

Korkut:

između njih je pregrada i ona se ne miješaju –

52

Korkut:

u njima će od svakog voća po dvije vrste biti –

13

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

45

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

77

Korkut:

pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!

6

Korkut:

i trava i drveće se pokoravaju,